Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hemvårdens problem i Hangö och Raseborg har inte lett till klagomål till social- och patientombudsmannen

Från 2022
En person går mot ingången till en hälsocentral.
Bildtext I Hangö har många av klagomålen handlat om dåligt bemötande inom hälsovården.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Varken i Hangö eller Raseborg har problemen inom hemvården lett till klagomål till social- och patientombudsmannen. Men i Hangö har många klagat på dåligt bemötande inom hälsovården.

Kontakterna till social- och patientombudsmannen har påverkats av coronapandemin. Då restriktionerna har varit stränga har få tagit kontakt om missförhållanden i Raseborg och Hangö. Kontakterna har sedan ökat då restriktionerna har lättat.

Det här kommer fram i social- och patientombudsmannen Johanna Söderlunds rapport för år 2021.

Hon konstaterar att coronapandemin har varit tung för alla och det har bland annat märkts bland de familjer som är klienter inom barnskyddet. De har tidvis varit aggressivare än tidigare och det tolkar hon som en allmän frustration över den rådande situationen.

Många Hangöbor är missnöjda med hälsovården

Speciellt i Hangö har betydligt fler tagit kontakt angående hälsovården under år 2021 än de två föregående åren. Jämfört med år 2020 har de kontakterna ökat med en tredjedel.

Det handlar främst om att patienter upplever att läkare och vårdpersonal har uppträtt otrevligt och kränkande mot dem. Om läkaren inte har haft svenska eller finska som modersmål har det också uppstått språkförbistring.

Totalt gjordes 22 kontakter om hälsovården i Hangö år 2021. Av dem handlade 15 stycken om bemötande inom vården. Inom socialvården gjordes sex kontakter. Av dem berörde tre stycken barnskyddet.

I Raseborg har kontakterna som gäller hälsovården däremot minskat från 50 år 2020 till 33 år 2021. Hälften av de som kontaktat social- och patientombudsmannen har upplevt att de inte har blivit tagna på allvar, vilket har lett till att deras åkommor eller sjukdomar har förvärrats i onödan.

Hemvårdens utmaningar har inte lett till klagomål

Både i Raseborg och i Hangö har det funnits stora utmaningar inom hemvården, bland annat på grund av personalbrist. Men det här har inte lett till att klienter eller anhöriga har kontaktat social- och patientombudsmannen.

Johanna Söderlund kan inte säga vad det beror på, men hon hoppas att det inte beror på att klienter eller anhöriga är rädda för att såra personalen.

"Är man är missnöjd med vården eller bemötande har man alltid rätt att göra en anmärkning som ska bemötas på ett sakligt och konstruktivt sätt", skriver hon i sitt förord till rapporten.