Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna är friskare än tidigare och finlandssvenska kommuner bland de friskaste

En äldre person rör sig över ett torg en varm sommardag.
Bildtext Helsingforsarna är rätt så friska, visar en ny undersökning om hälsoindexet i vårt land.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det finns stora skillnader i hur sjuka finländarna är, beroende på var de bor, det visar en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd gjort. Så gott som alla kommuner i Svenskfinland finns med bland de friskaste kommunerna.

Allra friskast är de som bor i huvudstadsregionen och Österbotten. Så gott som alla kommuner i Svenskfinland finns med bland den friskaste tiondelen av befolkningen.

Enligt undersökningen bor de allra sjukaste i Norra Savolax, Norra Österbotten och Norra Karelen.

Den gamla uppdelningen i ett friskare västra Finland samt ett sjukare östra Finland stämmer fortfarande, enligt institutet.

Om vi ser på städer med över 50 000 invånare är det invånarna i Kuopio, Uleåborg och Kotka som är sjukast, friskast är man i Esbo och Helsingfors.

I de stora städerna är sjukdomar i rörelseorganen, samt allvarliga psykiska problem vanligare än i medeltal i Finland.

Finländarna blir allt friskare

Orsakerna till de stora skillnaderna är bland annat levnadsvillkor, livsstil och ärftlighet.

Också skillnader i sjukvården kan påverka hur friska eller sjuka vi är. Däremot syns inte coronapandemins påverkan på vården i den här undersökningen, eftersom den inte sträcker sig så långt fram i tiden.

Finländarna har blivit allt friskare under hela 2000-talet. Men det finns ändå stora skillnader i vilka sjukdomar som blir allmännare och vilka som minskar.

Olika cancerformer har till exempel blivit vanligare, medan sjukdomar i rörelseorganen blivit mindre allmänna under åren 2000-2019.