Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Trafikledsverket: Många landsvägar förblir oreparerade i år

Från 2022
Landsväg full med gropar.
Bildtext Tjälskador vanliga i år.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Vid valborg inleder Trafikledsverket beläggningsarbetet på landsvägarna, men på grund av stigande priser kan man bara hålla de mest trafikerade lederna i skick. På annat håll växer reparationsskulden.

Beläggningsarbetena börjar i Södra Finland. En vägsträcka på totalt 2 300 kilometer får ny beläggning i år - i fjol fick 2 900 kilometer väg ny beläggning.

Minskningen beror på stigande priser på de råvaror och bränslen som används i beläggningsarbetet. Exempelvis har priset på bitumen som används som bindemedel i asfalt stigit med 30 procent sedan i fjol.

– Vi försöker hålla det livligaste vägnätet i rimligt skick, det vill säga det där 70 procent av trafiken finns, säger Virpi Anttila, direktör för trafikledshållningen vid Trafikledsverket.

Reparationsskulden fortsätter att växa

Nästan 15 procent av de belagda landsvägarna i Finland är i dåligt skick, säger verket. (7 350 kilometer av 50 000 kilometer).

Trafikledsverket bedömer att med den nuvarande beläggningstakten fortsätter reparationsskulden att växa.

– För att upprätthålla vägnätets nuvarande skick krävs det årligen att cirka 4 000 kilometer väg får ny beläggning. Det uppnåddes senast 2020. I dagens läge måste vi prioritera, säger Anttila.

Vårvintern gav tjälskador

Den här vårvintern uppstod stora skador i beläggningen på flera vägavsnitt och behovet av lappningar ökade. Det är den snörika vintern tillsammans med varierande väderförhållanden som orsakat skador på vägarna.

På enskilda vägavsnitt har man till och med varit tvungen att sänka hastighetsbegränsningen tillfälligt på grund av skadorna.

Verket påpekar att genom att lappa beläggningen i rätt tid och på rätt sätt kan man skjuta fram beläggningen med flera år.

Diskussion om artikeln