Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kesko kan ansöka om byggnadslov för hotell och Citymarket redan i år – tomtaffär ska först avgöras i stadsstyrelsen

Från 2022
Moderna byggnader och en gräsplan i en småstad.
Bildtext Den här gräsplanen eller tomtdelen vill Kesko köpa av staden för att kunna bygga sitt kvarter.
Bild: Dayana Atazhanova / Yle

Kesko fortsätter projektet med hotell, bostäder och en Citymarket på Västra åstranden i Borgå. Den 2 maj fattar stadsstyrelsen beslut om en tomtdel som kedjan vill köpa för att kunna ro projektet i land.

Detaljhandelskedjan Keskos projekt för det så kallade K-kvarteret på Västra åstranden i Borgå tar åter ett stort kliv framåt.

Fredagen den 22 april bekräftades köpet av en tomtdel längs Konstfabrikens strandgata på cirka 4 700 kvadratmeter av Hartela, som tidigare deltog i projektet. Avsikten är nu att köpa tomtdelen intill på knappa 5 300 kvadratmeter av Borgå stad för att sedan kunna ansöka om byggnadslov senare i år.

Stadsstyrelsen behandlar ärendet om en försäljning av tomten till Kesko måndagen den 2 maj.

– Förra veckan beslöt Kesko att gå vidare i projektet. Efter att tomtaffärerna har slutförts strävar vi efter att ännu i år få byggnadslov för projektet. Det beräknas sedan att byggarbetena tar drygt två år, säger Mika Sivula, regiondirektör för Södra Finland på Kesko.

Man presenterar byggplaner med bilder från en power point.
Bildtext Mika Sivula presenterar de senaste planerna för investeringen vid Västra åstranden.
Bild: Leo Gammals / Yle

Från stadens sida ser biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz kedjans agerande som positivt.

– Vi ser det här som en mycket positiv signal för det betyder nog att Kesko, i och med att de skaffar tomten, har ett investeringsbeslut och kommer att gå vidare. Det är något som vi har väntat på en god tid redan. Det här projektet kommer att komplettera Västra åstranden på ett bra sätt, säger von Schoultz.

Förutom befintliga Konstfabriken, det planerade kvarteret med hotell och handel ser von Schoultz också det nya daghemmet Metsätähti i trä och det planerade träkvarteret som viktiga pusselbitar i en integrerad del av stadens centrum och en ny fräsch stadsdel med service, boende och en fin miljö.

Kedjans planer är i stort desamma som redan presenterats tidigare.

Området vid Konstfabriken planeras för en fastighet på 15 000 kvadratmeter, fördelat på en Citymarket på cirka 7 000 våningskvadratmeter, ett hotell med 50 rum på 3 000 kvadratmeter-vy och 3 500 kvadratmeter-vy bostäder, som betyder 49 lägenheter.

Därtill kommer en parkeringshall på 1 500 kvadratmeter för cirka 200 bilplatser. Investeringen går på omkring 60 miljoner euro.

Flygbild över Borgå.
Bildtext På tomterna framför Konstfabriken planeras ett kvarter med hotell, bostäder och en Citymarket. Arkivbild.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Om staden godkänner tomtförsäljningen och beslutet inte överklagas kan Kesko lämna in ansökan om byggnadslov senare i år och arbetena kan i bästa fall inledas 2023. Kedjan räknar med att byggarbetena i sin helhet tar cirka två och ett halvt år.

Planeringen utgår fortfarande från de bestämmelser och krav som den gällande detaljplanen ställer.

Kesko presenterar däremot inga nya observations- eller fasadbilder i det här skedet utan återkommer när arkitektbyrån Kauto Nikulainen tagit del av förändringarna från de senaste utkasten från 2020.

Försäljning av tomt 5

Fastighetsaffären som nu är aktuell omfattar tomt 5 i Konstfabrikens strandkvarter 449 där staden alltså äger en del av tomten. Kesko har köpt resten av tomten av Hartela Etelä-Suomi Oy och är även beredd att köpa stadens tomtdel.

– Vi har samförstånd med Kesko om villkoren i säljbeslutet. Säljbeslutet ska gälla i åtta månader och 75 procent av byggnationen ska vara utförd inom fem år, säger tomtchef Pekka Söyrilä.

Kostymklädd medelålders man tittar in i kameran.
Bildtext Tomtchef Pekka Söyrilä tror att staden godkänner tomtförsäljningen till Kesko.
Bild: Leo Gammals / Yle

Förslaget för stadsstyrelsen är att stadens del säljs till Kesko för ett pris av två och en halv miljoner euro. Säljbeslutet gäller i åtta månader efter att ha fått laga kraft.

Kedjan förbinder sig också till att betala 125 000 euro till staden i samband med att vattenledningar vid Västra åstranden måste flyttas på grund av bygget.

Villkoren förbinder köparen att bygga inom fem år, i enlighet med detaljplanen och de godkända ritningarna i byggnadslovet. Enligt konstprogrammet för Västra åstranden ger investeringen dessutom konstfonden 300 000 euro.

Om staden godkänner köpet kan köpebrevet undertecknas i juni.

Utmanande plats att bygga på

Borgåbor och östnylänningar i gemen är medvetna om att vattennivån i Borgå å stiger kraftigt om vårarna och till exempel vid kraftiga stormväder.

– Vi är medvetna om att byggplatsen invid åstranden medför stora tekniska utmaningar och därför är också investeringen ovanligt stor. Det finns noggranna bestämmelser för till exempel hur högt vi får bygga och därför kommer vi att få gräva djupt när vi bygger parkeringshallen, säger Sivula.

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz ser inte att väderfenomenet förhindrar det omfattande bygget både på och under jord.

– Det är en teknisk utmaning som jag är helt säker på kan lösas på ett bra sätt. Vi ska ju komma ihåg att vi redan har bilplatser här under Konstfabriken i dagens läge och det har fungerat riktigt bra, säger von Schoultz.

Jobb för flera hundra

Projektet är en stor investering även för Borgå. Det hämtar arbetsplatser, invånare, turister och tjänster till Västra åstranden.

– Det här projektet när det blir av kommer att ha stora ekonomiska effekter för regionen. Det kommer att skapa nya jobb. Vi har uppskattat att storleksordningen är ungefär 150 permanenta arbetsplatser och i byggnadsskedet kommer det att kräva åtminstone 500 årsverken.

Arbetsinsatserna under byggskedet uppskattas ge staden tre miljoner euro i skatteintäkter och de 150 jobben ytterligare cirka tre miljoner euro skatteintäkter per år.

Det är fortfarande oklart vad som händer med nuvarande Citymarket i Borgå centrum. Fastigheten på Runebergsgatan 33 är i privat ägo, men är enligt Sivula rätt sliten och börjar ha levt ut sin tid.

– Tiden får utvisa om vi vill fortsätta hyresavtalet där eller i mindre skala i en annan lokal. Det finns nog orsak för ägaren att fundera över om verksamheten ska fortsätta i den fastigheten och hela kvarteret länge till, säger Sivula.

Diskussion om artikeln