Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Om man inte är stor, så måste man vara aningen bättre" – Forcit i Hangö slår de stora bolagen på fingrarna i Norden

Den stora beige byggnaden som dominerar på Forcitområdet i Hangö.
Bildtext Forcit Groups huvudkontor finns i Hangö.
Bild: Marica Hildén / Yle

Sprängämnestillverkaren Forcit i Hangö är stadens största betalare av företagsskatt. Bolaget växer allt mera, men står inför en osäker framtid då läget i världen är spänt.

Forcit gjorde år 2020 en vinst på 6,3 miljoner euro och betalade 1,8 miljoner i inkomstskatt.

Joakim Westerlund, vd för Forcit Group, säger att även 2021 visar ett bra resultat.

– Koncernen växte med 18 procent inom alla affärsområden och i alla länder där vi verkar. Även det här året har börjat positivt.

Starten skedde i Hangö 1893

Den tillväxt bolaget sett de senaste åren beror till stor del på att det gått relativt bra för kunderna och för att Forcit lyckats bra även internt, säger Joakim Westerlund.

– Vi har satsat på att växa. Våra satsningar är främst relaterade till Norden, men exempelvis på mjukvarusidan satsar vi även globalt.

– Vi har vågat göra investeringar, nya etableringar och lanseringar. Personalen har gjort ett gott arbete med att få in oss på nya marknader.

En annan orsak till att 2021 var ett tillväxtår för Forcit i Finland beror på att Forcit vunnit ett stort kontrakt med gruvbolaget Boliden gällande leveranser till deras Kevitsa-gruva i Sodankylä.

Forcits vd: Vi kommer att växa, men framtiden är osäker

6:23

Westerlund säger att det goda resultatet beror på att kunderna är starka och att man gjort ett bra jobb inom Forcit. “Ett bra jobb” innebär att bolaget gjort fler rätta satsningar än fel satsningar, säger Westerlund.

– Vi har vuxit, tagit marknadsandelar, lanserat nya tjänster, nya koncept och produkter.

– Jag tror också att kombinationen att växa och ha tillräcklig fokus på intern utveckling och intern effektivitet är jätteviktigt för att vara aningen bättre än konkurrenterna.

Ingen brist på konkurrenter

Konkurrenterna är nämligen mycket större än Forcit Group, konstaterar Westerlund.

– Om man inte är stor, så måste man vara aningen bättre och det försöker vi vara. Vi känner omgivningen och förhållandena där kunderna finns på den nordiska marknaden.

Om det inte var så osäkert så skulle jag med större förtroende säga att vi växer

― Vd Joakim Westerlund om Forcits framtid

Forcits konkurrenter är bland andra Orica i Australien som är en av världens största leverantörer av civila sprängämnen, Austin Powder i USA, EPC i Frankrike och SSE i Schweiz.

– Det har inte rått någon brist på konkurrenter på den nordiska marknaden de senaste tio åren.

Är de medvetna om att Forcit finns och försöker slå dem på fingrarna?

– De är medvetna om oss och vi försöker slå dem oftare på fingrarna än de slår oss. Vi är marknadsledare i Norden och har därför klarat oss bra.

Att slå stora bolag ger förtroende, men vi kan inte vila på lagrarna, konstaterar Westerlund.

– Ju mera vi växer, desto bättre måste vi bli. Vi jobbar mycket internt för att bli bättre, till exempel med digitalisering och hållbarhet.

Produktionsbyggnader på sprängämnesfabriken Forcits område i Hangö, med havsutsikt i bakgrunden.
Bildtext I år kommer bolaget att renovera och bygga flera byggnader på sitt fabriksområde i Hangö. Det behövs för att få plats för mera personal och för att modernisera lokalerna och sin lagerkapacitet enligt dagens behov och krav.
Bild: Marica Hildén / Yle

Forcit vill vara föregångare inom hållbarhet, säger Westerlund. På bolagets webbplats kan man läsa att Forcit bland annat försöker minimera avfallsmängderna och sorterar avfallet. Produkterna som tillverkas ska också belasta miljön så lite som möjligt.

Vilka utmaningar står Forcit inför i framtiden?

Joakim Westerlund säger att det är svårt att sia om framtiden, allt är osäkert just nu.

– Vi har förhoppningsvis kommit ur pandemin, men då hamnade vi istället i en stor geopolitisk kris som utmynnade i ett krig. Om det inte var så osäkert så skulle jag med större förtroende säga att vi växer. Jag säger ändå att vi kommer att växa, men med en liten brasklapp: osäkerheten är för stor för tillfället.

Inga försvarsprodukter till Ryssland

Med tanke på Rysslands krig mot Ukraina så funderar många på hur Forcit påverkas.

Joakim Westerlund säger att Forcit inte har levererat något till Ryssland sedan Forcit sålde sin dispersionsverksamhet 2008 och några försvarsprodukter har aldrig levererats till Ryssland.

– Jag kommenterar inte vart våra försvarsprodukter förs.

Priset på råmaterial har stigit på grund av kriget i Ukraina - det påverkar Forcit i Hangö

3:42

Även Forcit påverkas av de sanktioner som åläggs Ryssland på grund av att landet invaderade Ukraina i slutet av februari.

Det är priset på råmaterial som påverkas och Joakim Westerlund säger att det syntes redan för ett år sedan.

– Priserna påverkades först av coronapandemin och sedan av de geopolitiska friktionerna som ledde till kriget.

Porten ut ur sprängämnesfabriken Forcit i Hangö.
Bildtext Genom den här porten tar man sig in och ut ur Forcits fabriksområde i Hangö.
Bild: Marica Hildén / Yle

De höga priserna på råmaterial innebär höjda priser för kunderna och att lönsamheten för Forcits del blir enormt pressad.

– Jag tror att få industrier sett så enorma höjningar. Priserna har fördubblats flera gånger.

Flyktingar bor i Forcitbostäder

Forcit Group drar också sitt strå till stacken när det gäller att hjälpa ukrainare på flykt.

Två ukrainska familjer har inkvarterats i bostäder som ägs av Forcit. Pensionerade Forcitanställda kontaktade bolaget som ställde upp med inkvartering. Forcit och dess personal har också donerat pengar via Unicef.

Diskussion om artikeln