Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgarna vill ha bra skolor och daghem i framtiden – turism och kulturarv är inte så viktigt

Från 2022
Två barn fotograferade uppifrån medan de gör en uppgift om solsystemet.
Bildtext Raseborgarna tycker att daghem och skolor fungerar i staden i dag och vill att Raseborg fortsätter att satsa på dem i framtiden.
Bild: Sakari Piippo / Yle

Bra daghem och skolor är viktiga för raseborgarna. Det visar de svar som invånarna gett staden i en enkät. Svaren ska användas i den strategi som staden arbetar på just nu.

Raseborgs stad utarbetar som bäst strategin för åren 2022 till 2025 och svaren från invånarna används i arbetet.

Staden fick 251 svar i enkäten som invånarna svarade på i april. Det finns drygt 27 500 invånare i Raseborg.

Daghem, välmående och ekonomi är viktigt

I enkäten fick invånarna ange hur viktiga de tycker att de målsättningar som staden räknar upp är. Att ha bra daghem och skolor hör till de målsättningar som är viktigast, enligt raseborgarna.

De vill också att staden ska sträva efter att invånarna mår bra och att staden sköter sin ekonomi på ett hållbart sätt.

Raseborgarna tycker att det är minst viktigt är att satsa på att effektivera verksamheten genom digitalisering. Att värna om kulturarvet och att ha tomter att erbjuda hör till de målsättningar som invånarna också tycker är mindre viktiga.

Kollektivtrafiken får inte bra betyg

Staden ville också veta hur ett antal målsättningar uppfylls just nu och även i det fallet fick daghemmen och skolorna det bästa betyget.

Däremot tycker man att målsättningen med att ha en fungerande kollektivtrafik och att främja cykling inte fungerar.

Här kan du läsa mera om invånarnas svar på enkäten.

Dags för nämnder att säga sin åsikt

Resultatet i enkäten är ett stöd för nämnderna när de ska ge sina åsikter om strategin. Stadsutvecklingssektionen ska ge sitt utlåtande den 2 maj.

Det finns förslag på tre målsättningar i stadens strategi som nämnderna också ska ta ställning till:

  • I Raseborg kommer människorna först. Vi lyssnar och bryr oss om allas välmående.

  • I Raseborg är livet och vardagen smidig.

  • Vi tar hand om Raseborg, även kommande generationer ska ha det bra här.