Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förening i Ingå fortsätter bygga lekplatser för öringen – kommunen ger bidrag

Från 2022
En å med lågt vatten.
Bildtext Så här ser en lekplats ut för öring i Ingarskila å i Ingå.

Ingå kommun understöder föreningen Pro Ingå som iståndsätter lekplatser för öringar i Ingarskila å. Understödet är 2 000 euro.

Föreningen Pro Ingå har ansökt om ett bidrag på 2 000 euro och den summan beslöt byggnads- och miljönämnden att godkänna på sitt möte.

Pengarna används till att iståndsätta lekplatserna och bygga nya i Ingarskila å. Det behövs också pengar för att rengöra lekgrus i bottenväxtligheten, sand och lerpartiklar.

Föreningen satsar nu resurser på att bygga yngelområden i närheten av lekgrus som redan fungerar och på att sätta trämaterial i fåran för att förbättra vattenkvaliteten och erbjuda skydd för yngel.

Åsträckor som ska iståndsättas i år är Kocksbybäcken, Klevbacka, Knuts, Dorgers, Solbergån, Skattbondas och Krämars.

Budgeten för år 2022 uppgår till 13 500 euro. Föreningens största utgifter går till köp av stenmaterial och transport av materialet med lastbil och traktor till åstranden.

Föreningen ansöker också om understöd av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral och avfallshanteringsbolaget Rosk'n Roll.

Iståndsättandet av öringarnas lekplatser inleddes på initiativ av föreningen år 2017.