Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

minkjakt

Sjöfåglarna återvänder till skärgården – tiotals år av hårt arbete bär nu frukt

Det börjar så småningom bli häckningstider för sjöfåglarna som igen syns till på kobbar, skär och holmar i den åboländska skärgården. Lokala jaktlag jobbar hårt för att trygga fåglarnas häckning.

Från 2022
Uppdaterad 02.05.2022 09:43.

– Om inget görs så misslyckas fåglarnas häckning och sedan äter havsörnen upp de vuxna fåglarna så det blir dubbel skada, säger jägaren Pontus Enestam som i många år jagat mink och mårdhund i skärgården.

Enestam betonar att avsikten med jakten är att trygga sjöfåglarnas häckning och därför är det viktigt att jaga minken och mårdhunden innan häckningen inleds i medlet april-maj.

– Våren är sen i år och nu den 18.4 har inte fåglarna ännu kommit iland men situationen lever hela tiden och om någon vecka ser det helt annorlunda ut på de här holmarna, säger Enestam.

Pontus Enestam navigerar bland grynnorna och Dan Mickelsson styr med van hand då båten åker från holme till holme.

Jaktlaget har på förhand fått information om var minkarna har synts till och var de har rört sig.

Janne Holmström visar med handen åt vilket håll Parson russel terriern Spader ska springa då båten tar i land.

Jakten genomfördes tidigare med hjälp av frivilliga krafter, men efter att Jord- och skogsbruksministeriets Sotka-projekt inleddes 2021 har jaktlagen fått betalt för exempelvis de fällor de lägger ut på holmarna.

– Det är bra eftersom vi inte alltid har möjlighet att skjuta de minkar som synts till i skärgården, säger Enestam. Ofta lämnar vi fällor på ön som vi senare kan komma och granska.

Båten är ett viktigt verktyg då otaliga holmar, kobbar och skär ska finkammas under en och samma dag.

Tvååriga Parson russel terriern Spader har en avgörande roll, då minkarna ska hittas på de karga holmarna.

Avstånden är inte alltid så korta och det blir en del åkande i den vackra skärgården.

Bränslepriset har varit på tapeten den senaste tiden och det är också något som märks i jägarnas plånböcker.

– Det gäller att köra effektivt och förnuftigt men visst märker man att kostnaderna har stigit, säger jägaren Dan Mickelsson. Det här är förstås en fritidssyssla som jag gärna håller på med men ifall priserna fortsätter att stiga måste man ta sig en funderare.

Båten, lövblåsaren och hunden är guld värda då minkarna ska hittas och jagas.

Att stå på pass hör jakten till och samtidigt kan man passa på att njuta av naturen och den friska luften, påpekar Dan Mickelsson.

Mårdhunden är en skadlig invasiv art och minken en mycket skadlig invasiv art enligt EU. Därför är det nu möjligt att jaga djuren på bred front. Målet är att få bort mink och mårdhund från skärgården eftersom sjöfåglarna inte kan försvara sig mot den här sortens djur.

Då minken känner sig hotad flyr den eller så gömmer den sig under någon sten eller lämpligt bråte den hittar.

Spaders luktsinne och storlek kommer väl till pass, då det går bra att gömma sig bland enriset ute på holmarna.

Med hjälp av en GPS-sändare kan jaktlaget hålla koll på var Spader rör sig då han inte syns till.

minkjakt
Bild: Arash Matin / Yle

Ett skall ekar över holmen och nu har Spader märkt och hittat något.

– Skallen är olika beroende på vad han hittar och nu tror jag bestämt vi kanske har hittat minken som synts till här ute, säger Janne Holmström. Han tar fram lövblåsaren för att blåsa fram djuret som lurpassar under stenbumlingen.

minkjakt
Bild: Arash Matin / Yle

I mörkret glänser några ögon och ett vilt fräsande och morrande är det enda som hörs.

– Det är tydligen en utter vi har hittat och inte alls en mink, säger Enestam. Hunder känner inte skillnad på djuren och nu är det bäst att koppla honom för annars blir han snabbt tvåa då uttern är ett så starkt djur.

Jaktlaget låter uttern vara i fred för den är fredad och enligt nordisk forskning en tillgång ute i skärgården.

– Åtminstone visar forskning från Norge och Sverige att minken försvinner från de holmar där uttern får fotfäste, säger Enestam. Nu har vi sett tre uttrar på bara några timmar så de har nog blivit klart fler i skärgården. Jag skulle gärna se att någon gjorde liknande forskning i Finland, för allt som håller minkbeståndet nere är välkommet.

Tandmärkena i ett ägg från en orre talar sitt tydliga språk om att minken rör sig här ute trots att den idag inte synts till.

Gemenskapen är viktig och en stor del av jakten anser Martin Holmström.

Kaffet och nattvarden smakar ofta bättre ute i skog och mark då man trampat på i flera km.

Framtidsvisionen är att sjöfåglarna i framtiden skulle frodas på holmar och skär i den åboländska skärgården.