Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands naturgasberoende är minimalt jämfört med Tysklands som bara ökat – vår grafik visar hur svår naturgasfrågan är för EU

Från 2022
Grafik på en växande yta med etiketten "rysk import", inklistrad över ett foto över en naturgasanläggning.
Bildtext Gasimporten från Ryssland har ökat sedan 2010.
Bild: Peter Kovalev / AOP, kollage: Petter West / Yle

Flera EU-länders beroende av ryska bränslen har bara ökat efter Krimannekteringen år 2014. – Tanken har varit att energihandeln upprätthåller fred. Nu behövs en stor världspolitisk förändring, säger professor Veli-Pekka Tynkkynen.

Rysslands export av fossila bränslen har gett landet 62 miljarder euro under bara de två första månaderna av kriget i Ukraina, en fördubbling jämfört med tidigare år. Ändå har EU inte lyckats komma överens om sanktioner mot något annat än stenkolen.

Den ryska oljan och naturgasen fortsätter strömma in i Europa, och när EU:s energiministrar träffades i måndags var det försörjningsberedskapen och rädslan för ett ryskt gasstopp som diskuterades.

Det finns uppgifter om att EU de närmaste dagarna ska lyckas komma överens om ett sjätte sanktionspaket som skulle fasa ut den ryska oljan till slutet av det här året. Den ryska naturgasen skulle ändå inte ingå i paketet. EU har tidigare meddelat att två tredjedelar av den ryska naturgasimporten kan ersättas på olika sätt ännu i år, men att bli kvitt gasen helt och hållet skulle dröja till 2027.

I Finland ställer både miljöorganisationer och Samlingspartiet krav på snabbare åtgärder: Finland borde sluta köpa energibränsle av Ryssland omedelbart.

Regeringen har hittills sagt att Finlands beslut fattas tillsammans med EU, men någon slags deadline verkar finnas för den här våren: “Vi måste vara beredda att gå vidare i frågan också självständigt senast den här våren om det inte fattas nåt beslut om det på EU-nivå” säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Varför är det så stort fokus på just naturgasen?

När Finland och övriga Norden till stor del använder sig av vattenkraft, kärnkraft och bioenergi är läget i övriga Europa ett helt annat.

– Om vi ser på energipaletten i Europa är närmare 70 procent av energin fortfarande fossil, påminner energiexpert Peter Lund, professor vid Aaltouniversitetet.

Lägg till att Europa knappt alls har egna fossila källor utan är väldigt beroende av import.

Naturgas, olja och kol står för sammanlagt nästan 70 procent.

När det gäller stenkolen var det relativt lätt för EU att införa sanktioner. Användningen har minskat i Europa och det finns ersättande källor. Gällande oljan som transportsektorn är så beroende av är det aningen svårare: nästan 90 procent av EU:s olja importeras, varav omkring en tredjedel från Ryssland.

För oljans del ser det ändå ut att finnas lösningar: USA och Saudiarabien kan ersätta en del av den ryska oljan och så finns det strategiska reserver.

Med naturgasen ser det annorlunda ut. Redan logistiken gör den svår att ersätta: när olja och stenkol kan transporteras med fartyg och tåg är naturgasen beroende av pipelines, vilket gör den ryska gasen svår att ersätta. Dessutom är EU-länderna i väldigt olika grad beroende av den ryska gasen, vilket gör det svårare att förhandla.

– Västra Europa får sin naturgas till mesta del från Nordsjön, och Tyskland och östra Europa mest från Ryssland, säger Lund.

Beroendet av naturgas har ökat – också beroendet av rysk gas

Sammanlagt importeras över 40 procent av EU:s naturgas från Ryssland, men det är alltså framför allt Tyskland och länder i östra Europa som får utmaningar vid stängda ryska gaskranar.

Europas och särskilt Tysklands stora beroende av rysk naturgas var ett diskussionsämne redan före Rysslands attack på Ukraina. Men professor Veli-Pekka Tynkkynen, professor i rysk miljöpolitik vid Helsingfors universitet, påminner om att Europa själv har försatt sig i den här situationen:

– Tanken har varit att om vi är beroende av Ryssland så är Ryssland beroende av Europa. Det har varit en stark diskurs och konsensus för Europa och särskilt Tyskland, Finland och Italien. Man har sett energihandeln som något som för Ryssland och Europa närmare varandra och är en fredsbevarande samarbetsform.

Vi ska se närmare på energianvändningen i EU-länderna.

Både Tysklands planer på Nordstream 2 och Finlands ryska kärnkraftssamarbeten kritiserades redan vid Rysslands annektering av Krim 2014, men mötte ändå inte något verkligt stopp förrän den här våren med kriget i Ukraina.

Ekonomisk rationalitet har inte varit det centrala motivet för Putins Ryssland, målet har varit geopolitisk påverkan

Professor Veli-Pekka Tynkkynen

Det här har delvis ekonomiska orsaker. Den ryska energin och naturgasen har varit ett billigare alternativ än andra. Men enligt Tynkkynen handlar det mycket om geopolitik och strategi, från både Rysslands och Europas sida. Det har gynnat Ryssland att göra till exempel Tyskland beroende av rysk naturgas och olja.

– Det vi inte förstått i Europa är att ekonomisk rationalitet inte varit det centrala motivet för Putins Ryssland, utan målet har varit geopolitisk påverkan och uppbyggandet av det ryska imperiet, säger Tynkkynen.

Vad används gasen till?

Naturgasanvändning i Europa ser väldigt annorlunda ut än i Finland. När naturgasen i Finland knappt alls används för att värma bostäder är det just uppvärmning som är huvudanvändningen för gasen i många andra länder.

– Hälften av alla bostäder i Tyskland får sin värme från naturgas, så om man stänger gasröret påverkar det också den vanliga befolkningen, säger Peter Lund.

Gasanvändningen är störst i Tyskland, Italien och Frankrike.

Också Ungern är starkt beroende av rysk naturgas för just uppvärmning av hemmen, och i stor grad också Italien. I Nederländerna och Storbritannien värms majoriteten av hemmen med naturgas, men gasleveransen är inte beroende av Ryssland.

Den andra stora sektorn som använder naturgas är industrin, och särskilt den kemiska industrin.

– Det här är svårt för Tyskland. De använder naturgas som råvara för olika kemikalier och kemiska produkter, säger Peter Lund.

Naturgas används också inom mat- och dryckesindustrin, metall- och mineralindustrin och i Finland till stor del inom pappersindustrin. Den största industrianvändningen av naturgas finns i Tyskland, Italien och Frankrike.

Länderna i Europa har väldigt olika naturgasberoende – varför kan inte vi som använder mindre bara sluta?

Sedan kriget i Ukraina bröt ut har budskapet från Finlands regering i praktiken varit att Finland ska bli kvitt det ryska energiberoendet. För Finlands del skulle det vara lättare än för andra.

– Den står bara för 6 procent av vår energianvändning, det är ganska marginellt. Det blir en del industriella förluster men vi får den värme och elektricitet vi behöver också utan naturgas, säger Peter Lund.

Det blir en del industriella förluster men Finland får den värme och elektricitet vi behöver också utan naturgas

Professor Peter Lund

Nu hörs allt mer högljudda röster för att regeringen inte agerar tillräckligt fort. Samlingspartiet kräver att regeringen gör sig av med den ryska energin genast.

EU har hittills sagt att det är viktigt med gemensamma sanktioner. Energiexperterna Peter Lund och Veli-Pekka Tynkkynen förklarar att en gemensam röst och front från EU i frågan är viktig både för att sanktionerna ska ha större effekt och för att energiprisen inte ska stiga okontrollerat. Enskilda länders olje- och naturgasavtal eller blockader kan driva priserna uppåt.

– Så här kan Ryssland manipulera marknaden, säger Tynkkynen.

Rädslan för att Ryssland stänger naturgaskranerna om Europa slutar importera olja påverkar också sanktionsdebatten.

– En annan sak är att den ryska oljan alltid hittar sina köpare, säger Lund. Det behövs starka internationella avtal så den ryska oljan inte börjar cirkulera.

Så hur blir Europa kvitt den ryska naturgasen?

EU importerade totalt 155 miljarder kubik rysk naturgas år 2021. Nu vill europeiska kommissionen att den mängden minskar till drygt 50 miljarder till slutet av det här året. Internationella energimyndigheten IEA:s bedömning är inte lika optimistisk, utan utgår från att EU kan minska naturgasanvändningen till 92 miljarder kubik i år.

– Att ersätta oljan och gasen ett till ett går inte. Vi talar alltså om om energibesparing och effektivering, om att få in mera biogas i systemet och att ersätta gas med elektricitet. Det handlar om ganska stora systemförändringar, förklarar Peter Lund.

Systemförändringar kräver både investeringar och tid. EU hoppas att en hel del av den ryska naturgasen kan ersättas med flytande naturgas, LNG, från andra källor än Ryssland. Så gör Litauen som redan i början av april meddelade att de blir det första landet i EU att helt och hållet sluta importera rysk naturgas.

Ser du någon risk att man nu i stället för att fasa ut det fossila börjar ersätta fossila källor med andra fossila källor?

– Det finns en fara att de investeringar man nu borde satsa på den gröna omställningen nu i stället går till att lappa bristen på fossila bränslen från Ryssland. Där har IEA klart signalerat att man inte får glömma den gröna omställningen, och att man borde ersätta fossila bränslen med rena energiteknologier, energibesparing och energieffektivisering.

Naturgas från andra källor står för den största delen av minskningen.

Veli-Pekka Tynkkynen ser att det är en energipolitisk, teknisk och ekonomisk utmaning att bli av med den ryska energin men han ser det framför allt som en socialpolitisk informationsutmaning.

– Man borde berätta för europeerna att de dyra energiprisen och inflationen beror på våra dåliga beslut tidigare. Nu betalar vi priset för att vi köpt billig rysk energi hittills. I den andra vågskålen har vi den europeiska friheten och demokratin.

Nu betalar vi priset för att vi köpt billig rysk energi hittills. I den andra vågskålen har vi den europeiska friheten och demokratin

Professor Veli-Pekka Tynkkynen

Tynkkynen tror också att beslutsfattarna underskattar medborgarnas förståelse på den här punkten.

– Tyskland och Europa vågar inte sluta köpa rysk energi för att de är rädda för extremhögerns reaktioner när energiprisen och inflationen stiger. Men det handlar om information och hur vi lägger fram beslutet. Vi måste förklara att jo vi gör det här, det kostar men vi gör det på ett rättvist sätt så att de som är i svagast position inte behöver betala för det.

– Jag hoppas vi gör det så fort som möjligt så vi har större möjligheter att göra det ekonomiskt omöjligt för Putin att föra det här kriget.

Diskussion om artikeln