Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Transportföretagare i Sjundeå: "Bränslepriserna har gjort ett stort hål i sidan"

Kjell Flythström
Bildtext Kjell Flythström har ett företag som bland annat erbjuder transporttjänster med bussar och lastbilar.
Bild: Maria Wasström / Yle

De dyrare bränslepriserna syns i transportföretagens kassa varje dag. För kunden betyder det dyrare priser.

Kjell Flythström har ett transportföretag i Lappers i Sjundeå. Bland fordonen finns allt från minibussar till stora lastbilar med släp. Minibussarna används mest för skolskjutsar och beställningstrafik medan lastbilarna transporterar bland annat sand, grus och skrot. Det blir många kilometer per dag och de stigande bränslepriserna inverkar förstås på företagets lönsamhet.

– Det är en svår sits det här. Bränslepriserna har gjort ett stort hål i sidan, säger Kjell Flythström.

När kostnaderna stiger måste också inkomsterna stiga

― Kjell Flythström, transportföretagare

Han har ändå noterat att det finns en viss förståelse från kundernas sida för den knepiga situationen. Det är de som i slutändan måste betala mer.

– Många företag har nog förstått det här och man får vara tacksam över att man fått höja priserna lite, säger Flythström.

Kjell Flythström med en skolbuss i bakgrunden.
Bildtext Kjell Flytströms bussar används bland annat för att köra Sjundeåbarnen till skolan.
Bild: Maria Wasström / Yle

För Flythströms bolag innebär de höjda bränslepriserna extra kostnader på 100–200 euro per fordon och dag, beroende på hur långa sträckor de körs.

Den största ökningen i dieselpriset har skett sedan årsskiftet. Men går man ett helt år bakåt i tiden var literpriset på diesel nästan en hel euro mindre än i dag, åtminstone för privatbilister vid macken.

Som företagare talar Flythström hellre om det skattefria priset. Hans beräkningar ger vid handen att det skattefria priset stigit omkring 50 cent per liter under det här året.

En långtradare med tung last kan dra upp till 60 liter bränsle per 100 kilometer.

Tillsatsämne för miljön

En annan betydande utgiftspost är tillsatsämnet Adblue som används i dieselmotorer för att minska på utsläppen.

Adblue används också i nyare dieselmotorer i personbilar. Råvaran, urea, kommer i huvudsak från Ryssland och när kriget i Ukraina inleddes började folk hamstra Adblue – vilket ledde till att det tog slut på butikshyllorna. Priset steg rekordartat.

Tankningsstation med bränslepumpar och adblue tankning
Bildtext På vissa serviceställen kan yrkeschaufförer tanka Adblue samtidigt som de tankar bränsle.
Bild: Maria Wasström / Yle

I den tunga trafiken används stora kvantiteter av Adblue och yrkeschaufförer brukar tanka medlet direkt på servicestationen i samband med bränsletankningen.

Adblue-förbrukningen motsvarar åtta procent av bränsleförbrukningen i Flythströms lastbilar. På 100 liter bränsle går det alltså åt åtta liter Adblue. Utan Adblue står lastbilen stilla.

– Då folk började hamstra tog det slut men nu har det inte varit något problem att få tag i det, åtminstone inte på de dieselpunkter vi använder, säger Flythström.

Vinna eller försvinna

Han betonar att transportföretagen måste ta mer betalt för att täcka utgifterna.

– Det gäller att sluta eller fortsätta. När kostnaderna stiger måste också inkomsterna stiga. Så stora marginaler finns det inte på transportsidan att man kan ta därifrån. Där finns inget alls, säger Flythström.

Kari Linholm vid ratten i en skolbuss.
Bildtext Kari Lindholm kör Flythströms skolbuss. Då barnen är i skolan passar han på att fylla tanken både med bränsle och Adblue.
Bild: Maria Wasström / Yle

Regeringen har beslutat att understöda transportbranschen med ett stöd på 75 miljoner euro. I dagens läge finns det omkring 30 000 lastbilar med trafiktillstånd i Finland.

Flythström betonar att det för tillfället finns flera frågetecken kring hur pengarna ska fördelas.

Hellre betalt än understöd

Flythström ser understödet som en möjlighet för branschen att klara det svåra läget men frågar sig om det är rätt att staten ska stå för fiolerna.

– Är det nu sen rätt att staten ska understöda oss? Idén att vi istället får bättre betalt är nog mycket bättre än att söka stöd som man inte ens vet om man får, säger Flytström.

Han hoppas också att regeringens planer på att införa en så kallad yrkesdiesel ska förverkligas i snabb takt. Det skulle innebära att transportföretagen kunde få skatteåterbäring för varje liter yrkesdiesel som de har fyllt i sin tank.

Tankningsstationen i Kittfall i Virkby.
Bildtext Många företag lever helt eller delvist på transporter av olika slag. De drabbas hårdast av de höjda bränslepriserna.
Bild: Maria Wasström / Yle

Flythström påpekar också att en orsak till de höga bränslepriserna i Finland – förutom skatterna – är att det finns stränga bestämmelser för hur stor andelen förnybart bränsle ska vara i dieseln.

– I Finland kör vi med 19,5 procent förnybart biobränsle medan EU:s krav bara är 14 procent, säger Flythström.

Mindre biobränsle till sommaren

Eftersom biobränslen är dyrare än fossil diesel höjer det här dieselns pris. Å andra sidan tillverkas biobränslen i Finland vilket minskar vårt beroende av utländsk olja. Dessutom är biobränslet bättre ur klimatsynpunkt.

Regeringen har i varje fall nu gått in för att tillfälligt sänka andelen biobränsle, den så kallade distributionsskyldigheten, för i år och i nästa år. De ekonomiska konsekvenserna beräknas synas vid bränslepumparna mot slutet av sommaren, beroende på när lagändringen träder i kraft.

Av EU-länderna är det bara Sverige som har hårdare krav på andel biodrivmedel än Finland.