Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finns det sätt att skydda mina pengar från inflationen? Vi listar några alternativ

Sedlar i en plånbok.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Inflationen ligger på 5,8 procent och osäkerheten ökar kring hur länge inflationen kan hållas hög. Våra mindre och större besparingar påverkas. Hur ska vi resonera för att pengarna inte ska förlora för mycket i värde?

Inflationen skulle vara tillfällig. Det var ett enigt budskap från alla prognosinstitut ännu i början av året. Men Rysslands krig mot Ukraina förändrade mycket.

På onsdagen stängde Ryssland gaskranarna helt till Polen och Bulgarien. Ingen vet när övriga länder står i tur.

Allt det här höjer energipriserna, och det leder till att bland annat maten blir dyrare. Risken ökar att inflationen förblir hög under en längre tid.

Kryptovalutor är ett direkt pyramidspel

Under mars var inflationen i Finland redan 5,8 procent. Så mycket har priserna stigit under det senaste året. Med sådana inflationsnivåer förlorar våra pengar en femtedel av sin köpkraft på tre och ett halvt år.

Ingen garanterar att det inte går så. Inflationen kan till och med bli högre. Nationalekonomen och företagaren Roger Wessman är ändå lite mera optimistisk.

– Typiskt för prisuppgångar som har att göra med att energipriserna går upp är att de är relativt tillfälliga. Det är ännu ganska sannolikt att prisökningen är tillfällig.

Roger Wessman vid sin sommarstuga.
Bildtext Roger Wessman påpekar att det inte är ovanligt att förlora pengar på aktier på tio års sikt.
Bild: YLE / Antti Hacklin

Men det finns en risk att inflationen sätter igång någon form av inflationsspiral av en eller annan orsak.

– Till exempel om löntagarna börjar kärva högre löneökningar som kompensation för att priserna har stigit får vi en inflationsspiral. Då är det möjligt att den blir förlängd, säger Roger Wessman.

Tillsvidare har lönekraven i Finland och resten av Europa varit relativt måttliga trots de högre priserna. Men Roger Wessman påpekar att läget är ett helt annat i USA.

Är bankkontot en trygg hamn?

Under många år har vanliga småsparare vant sig vid att man ganska tryggt kan samla pengar på bankkonton. Visserligen har den låga inflationen sakta gnagt på besparingarnas köpkraft, men värdeminskningen har varit liten.

Nu är läget ett annat. Kostnaderna för att hålla pengar på bankkonto blir högre när inflationen äter upp värdet på besparingarna.

Då är frågan vilka alternativ som finns, och om de är bättre än bankkontot. Mycket beror på vad pengarna ska användas till. Roger Wessman påpekar att bankkonton har fördelar som alternativen inte alltid har.

– Orsaken till man har pengar på bankkonton är i regel att man vill ha pengar tillgängliga att använda om man behöver dem. Kanske sparar man för något ändamål inom en nära framtid, eller kanske vill man skydda sig för risken att man av någon anledning i framtiden får oförutsedda utgifter.

Nainen pankkiautomaatilla nostamassa rahaa.
Bild: Kari Saastamoinen/ Yle

Oberoende om man bara vill ha trygghet, eller sparar till exempel till en bil eller bostad lönar det sig att nu mera än förr att ha koll på olika alternativ till bankkonton.

– Vad man då vill ha är en möjligast liten risk att dessa pengar förlorar mycket i värde. Då har bankkonton typiskt varit det tryggaste alternativet. Men nu finns en risk att inflationen äter upp pengarnas värde, säger Roger Wessman.

Men när han gör upp en lista över olika alternativ att spara pengar för tillfället lägger han ändå fortfarande bankkonton högst upp.

– De är ändå fortfarande det tryggaste alternativet som finns. En liten tröst här är att också räntorna sannolikt kommer att stiga om inflationen fortsatt är hög och vi får en inflationsspiral.

Inflationsbundna obligationer

Det går ändå inte att undvika att pengar på ett bankkonto med tiden förlorar en del av sin köpkraft.

– Det andra alternativet är att man söker något investeringsobjekt som ger högre avkastning, och helst ett sådant som stiger i värde om inflationen ökar. Ett sådant är obligationer vars avkastning är bunden till inflationen, säger Roger Wessman.

Han har ändå några allvarliga råd till dem som nu överväger att kontakta placeringsavdelningen på sin bank för att diskutera vilka möjligheter det finns för privatpersoner att köpa sådana obligationer och vilka kostnaderna kommer att vara.

– Det som man då ska komma ihåg är att värdet på dem fluktuerar över tiden. Det som man med säkerhet vet om man till exempel köper en tioårig obligation som är bunden till inflation är vad obligationen kommer att vara värd om tio år. Man får pengarna tillbaka med en kompensation för inflationen.

– Men vad den obligationen kommer att vara värd om till exempel två år är osäkert. Om till exempel räntorna stiger klart kan obligationens återförsäljningsvärde sjunka.

Om man funderar på att flytta under de kommande två, tre åren lönar det sig att hålla pengarna på bankkonto

Det beror på att potentiella köpare till ens obligation då har ett alternativ att köpa färskare obligationer som ger ännu bättre ränta. I en sådan situation sjunker äldre ”sämre” obligationers återförsäljningsvärde.

– Så kan det mycket väl gå om inflationen tar fart och den europeiska centralbanken börjar höja räntan för att bromsa upp inflationen.

– Om man placerar i en obligation ska man placera i en sådan som förfaller då man behöver pengarna.

Det rådet kan ju vara lite svårt att följa om man inte vet när man behöver sina pengar.

Keltainen tarjouskyltti mainostaa autoleasing tarjousta valkoisen auton kyljessä.
Bild: Mimmi Nietula / Yle

Klokt att köpa redan i dag?

Ett alternativ som kanske låter lite opraktiskt och självklart är att köpa det man vill ha redan nu.

– Om man oroar sig för att ens besparingar inte räcker till för att köpa en bil om två år kan man köpa den i dag. Det förutsätter förstås att man har sparat tillräckligt redan i dag, och nackdelen är förstås att man kanske inte ännu har behov av bilen, säger Roger Wessman.

I länder med snabb inflation har man ändå kunnat se en större benägenhet att konsumera förtjänade pengar snabbt i stället för att riskera att de hinner förslora sitt värde medan man sparar dem.

Kan placeringar i fastigheter skydda mot inflationen?

Roger Wessman lyfter fram ett annat klassiskt placeringsobjekt som man brukar rekommendera i tider då man ser att inflationen kommer att ta fart.

– Då brukar man ge rådet att placera fastigheter. För att kunna placera i dem behöver man förstås ganska mycket pengar.

– Alternativet är att man placerar i en fastighetsfond där man kan köpa en liten andel av fonden.

Också här finns ändå en betydande osäkerhet även om man på lång sikt kan tänka sig att priset på fastigheten stiger i takt med inflationen.

– På kort sikt kan man få samma effekt som med de inflationsbundna obligationerna. Om räntorna börjar stiga kan priserna på fastigheter sjunka, varnar Roger Wessman.

Inflationen kan minska aktieplaceringarnas värde

Länge har man sett aktier som det bästa sättet att på lång sikt trygga värdet på besparingar. Även om kurserna på kort sikt varierar mycket, har de på längre sikt gett en bra vinst.

Roger Wessman varnar ändå för att aktier inte behöver vara lika bra placeringsobjekt i tider av utdragen hög inflation. Här ser han tillbaka till 1970-talet då vi senast hade en sådan tidsperiod.

– Det var en ganska katastrofal tid för aktieplaceringar. Värdet på aktierna sjönk. Dels hade det att göra med att räntorna steg till 15-20 procent i västländerna, dels var det en tid med många andra ekonomiska problem.

Dåliga ekonomiska tider försämrar i regel företagens verksamhetsförutsättningar.

– Det kan orsaka besvär för företagen och göra att deras vinstutveckling svag. Det avspeglar sig sedan i aktiernas avkastning, säger Roger Wessman.

En person tittar ner på en ipad, i bakgrunden aktiekurser på en skärm. De går nedåt.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Samtidigt har dagens aktiekurser återhämtat sig en del från de första rasen då Ryssland inledde sitt försök att invadera hela Ukraina.

Roger Wessman varnar för att ropa hej innan man har kommit över bäcken.

– Definitivt skulle jag inte ropa hej ännu. Här finns många risker när man tänker på aktiekursernas utveckling. Vi ser definitivt ett inflationshot i USA. Det finns tecken på att ekonomin överhettas och lönerna stiger. Amerikanska centralbanken har börjat höja räntorna för att dämpa inflationen.

Det sättet som räntehöjningar dämpar inflationen när centralbanker höjer dem är att de bromsar upp den ekonomiska tillväxten. En svagare ekonomisk tillväxt betyder också svagare vinstutveckling för företagen. Det kan sedan avspegla sig i aktiekurserna.

– Dessutom kan högre räntor få ränteplaceringar att se attraktivare ut jämfört med aktieplaceringar vilket också kan dämpa aktiekurserna. Det finns alltså många faktorer som kan leda till att aktiekurserna kan komma klart ner från de nivåer vi har nu.

Enligt Roger Wessman ökar den här risken av att aktiemarknaden har återhämtat sig så bra från krigets början trots all osäkerhet som kriget har fört med sig.

– Att förutspå hur aktiekurserna kommer att utvecklas är alltid svårt, men risken att man förlorar 20 procent av sina pengar är nog betydligt större om man placerar dem på aktiemarknaden än om man har dem på ett bankkonto.

Bostadsspararens alternativ

För bostadssparande ser Roger Wessman två huvudsakliga alternativ.

– Om man funderar på att flytta under de kommande två, tre åren lönar det sig att hålla pengarna på bankkonto. Om man vet att man vill flytta först efter tre år kan man försöka sig på inflationsbundna statsobligationer.

bostadshandel
Bild: Lehtikuva

För dem som redan nu har lite besparingar och uttryckligen vet att de ska köpa en bostad i Finland eller Helsingfors om fem eller tio år säger Roger Wessman att det kan vara en bra idé att placera i en fond som placerar i finländska bostäder.

– Om bostadspriserna stiger kommer också fondens värde att öka och man har mera pengar att köpa bostaden för. Om bostadspriserna går ner förlorar man pengar i takt med att fonden blir mindre värd, men å andra sidan är också bostaden man ska köpa billigare. Då uppväger de här riskerna varandra.

Men också här finns komplicerade detaljer att hålla redan på. Många placeringsbolag marknadsför fastighetsfonder där placerarnas pengar inte har räckt till för att köpa alla fastigheter i fonden.

Detta har de löst genom att finansiera en del av sina köp med lån. En viktig fråga är då om fonden får högre lånekostnader om räntan stiger.

– I sådana fall är det viktigt att ta veta hur fonden hanterar sin ränterisk. Har fonden långfristiga lån med fast ränta spelar det inte så stor roll om räntorna stiger.

Allt ger inte vinst som glimmar

I osäkra tider brukar många placerare börja köpa guld. Men när Roger Wessman får frågan om hur man ska se på guld som placeringsobjekt skrattar han till.

– Guld är ett mycket spekulativt placeringsobjekt som inte i sig själv ger någon avkastning eller ränta. Det enda som leder till att guld har avkastning är att man någon gång i framtiden kan sälja det till någon annan som köper det till ett högre pris.

– Det är ett nollsummespel mellan placerarna. Man kan göra vinst om man lyckas köpa det innan folk börjar oroa sig för inflation och säljer det när oron pressat upp priset.

– Men lika väl kan det gå dåligt om centralbankerna börjar höja räntorna kraftig och de bromsar upp inflationen. Om rädslan för inflation försvinner och de högre räntorna gör det mera attraktivt att hålla pengar på bankkonto kan priset på guld rasa. Jag skulle inte placera mina egna pengar i guld.

Guld som smälts ned och återvunnits av guldsmeden Petri Efklöf.
Bild: Annika Eklöf

Kryptovalutor är enligt Roger Wessman ett ännu värre alternativ är.

– Kryptovalutor är ett direkt pyramidspel. Deras enda värde bygger på att man i framtiden hittar någon som är beredd att betala mera för dem än man själv är beredd att betala då man köper dem.

– Guld kan ändå användas till någonting. Man kan till exempel göra smycken av det. Där finns ett visst värde. Men kryptovalutor är bara en ren spekulativ investeringsprodukt som inte har någon nytta och vars värde i framtiden lika väl kan vara noll.

Hur man än väljer att placera sina pengar gör alltså en högre inflation situationen mera komplicerad.

– Inflationen är ett problem. Det är en av orsakerna till att Europeiska centralbanken har som mål att hålla penningvärdet stabilt. Det ger en säkerhet för sparare och gör livet enklare för alla ekonomiska aktörer.

– Om centralbanken inte lyckas och vi förlorar den stabiliteten skapar det ett problem som man inte kommer ifrån. Därför skulle det vara bäst om den här uppgången i inflationen blir en relativt tillfällig störning och vi snarast möjligt får se en stabilisering av penningvärdet.