Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Yle inleder ett forskningsprojekt tillsammans med fyra universitet

Kuvakooste Yen historiasta: hahmoja (mm. Teija Sopanen, Ransu-koira ja Lordi) ja tv-virityskuva.
Bild: Yle

Målet är att främja forskningen om public service och Yle. Projektet fördjupar också synen på den mångfacetterade kopplingen mellan Yle och det finländska samhället under ett sekel.

Yle fyller 100 år hösten 2026 och forskningsprogrammet har startats med anledning av det förestående jubileumsåret.

I forskningsprogrammet deltar forskargrupper vid Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Jyväskylä universitet. Projektet leds av professor i företagshistoria Niklas Jensen-Eriksen, Helsingfors universitet.

"Yle är en betydande kulturinstitution och informationsförmedlare i Finland. I nästan 100 år har vi levt med finländarna i vardagen, delat glädje och sorg. Och som vi sett på sistone: Yles uppdrag och betydelse framhävs ännu mer i kristider. Yles historia är också en historia över det finländska och den finländska kulturen, den ryms inte mellan pärmarna i en företagshistorik”, säger Yles verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Företagshistorik och tematiska studier

Universitetens forskargrupper producerar bland annat Yles företagshistorik för de senaste årtiondena samt tematiska studier. Historiken omfattar den förnyade Yle-lagens, Yleskattens och den kraftiga utvecklingens och digitaliseringens årtionden. Verket är en fortsättning på Raimo Salokangas tidigare historiska forskning om Yle i tre delar, som publicerades 1996.

De tematiska studierna fokuserar på Yles roll i förhållande till det finländska, det finländska samhället och Yle som kulturaktör. Dessa studier öppnar upp ett brett perspektiv på hela den hundraåriga historien men också över framtiden för public service.

”Projektet är det mest omfattande akademiska forskningsprogrammet någonsin med fokus på Yle. Vi vill öppna upp perspektiv på förhållandet mellan Yle och finländarna under 100 år och undersöka Yles betydelse i det finländska samhället och den finländska kulturen. Vi tror att forskningsprogrammet fördjupar diskussionen om public service och skapar framtida byggmaterial", säger Ismo Silvo, projektansvarig direktör på Yle.

"För universiteten och forskarna erbjuder projektet en fascinerande möjlighet att fördjupa sig i en central nationell institutions skeden och dess växelverkan med finländarna. Yles historia handlar inte bara om Yle: när vi studerar dess historia lär vi oss mycket om de finländska mediernas, den finländska kulturens och det finländska samhällets utveckling. Projektet är också ett utmärkt tillfälle att utvidga samarbetet mellan universiteten”, säger Niklas Jensen-Eriksen, professor i företagshistoria vid Helsingfors universitet och som leder forskningsprojektet.

Yle finansierar forskningsprojektet Yle 100 år med cirka en miljon euro under de kommande fyra åren. Verken färdigställs kring åren 2024–26 och ges ut av förlaget SKS Kirjat.

På andra språk