Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mer konst i Ingå – Elina Ahde efterlyser fler utställningar och en plan för kommunens konst

Från 2022
Kvinna i närbild.
Bildtext Elina Ahde vill att Ingå ska få bättre ordning på sin konst.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Ingå kommuns konstsamling förtjänar mer synlighet, anser Elina Ahde (Gröna). Hon vill att kommunen redan i år ställer ut konstverk i kommunens lokaler.

Konstverk kunde ställas ut i skolor, hälsovårdscentralen, ungdomslokalen och på boenden, föreslår Ahde.

Ingå har samlat på sig en del konstverk både genom donationer och genom egna anskaffningar.

Konst ger välfärd

I en fullmäktigemotion poängterar Ahde konstens och kulturens positiva effekter på välfärden. Satsningen är också ett sätt att värna om Ingås långa historia, menar hon.

Elina Ahde vill att kommunen katalogiserar sin konstegendom. Hon föreslår att kommunen anställer exempelvis en praktikant som kunde sköta jobbet. Kommunen kunde också ansöka om stöd för satsningen, tycker Ahde.

Hon anser att arbetet kunde inledas så fort som möjligt så man redan inför budgetarbetet för år 2023 känner till omfattningen av arbetet.

Plan för konsten

Ingå kommun behöver också enligt Ahde en plan för hur kommunen kunde utöka sin samling, en plan för eventuella temautställningar, för samarbete med lokala konstnärer, för administration av eventuella donationer och för information om konstsamlingen.

Regina Ekblom är kurs- och kulturplanerare i Ingå. Hon berättar att kommunens konstsamling inte är särskilt stor, men håller med om att en katalogisering kunde vara på sin plats. Någon omfattande katalogisering av konsten finns inte.

Konstverk i skolorna

Kommunens konstverk finns bland annat i skolorna. Kommunen gjorde en konstsatsning för flera år sedan. Det var på den tiden kommunen hade både en kulturnämnd och en konstsektion, berättar Ekblom.

Kommunen skaffade då konstverk av lokala konstnärer. Konstverken placerades ut i skolorna och tanken var att konstverken skulle flytta från skola till skola enligt ett ambulerande system.

Dessutom finns ett antal porträtt som nu finns i Ingahemmet och konst som kommunen fått till exempel i gåva. I rådgivningens lokaler finns också en skulptur som kommunen skaffat själv, ger Ekblom som ytterligare ett exempel på kommunens konst.

Diskussion om artikeln