Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Grävande journalisten Daniel Howden: "Den nya Frontexchefen kommer att gå en lindans mellan respekt för asylrätten och att förneka medlemsstaternas värsta övertramp"

Från 2022
Daniel Howden ser in i kameran. Howden är verkställande direktör för grävande journalisnätverket Lighthouse Reports.
Bildtext Daniel Howden har i samarbete med de största europeiska mediehusen avslöjat att Frontex medverkat till att olagligen avvisa människor från EU utan att de tilläts lämna in en asylansökan.
Bild: Frantzesco Kangaris

Förändras EU:s gränsmyndighet efter Frontex-chefen Leggeris avgång? Knappast så mycket, tror grävande journalisten Daniel Howden. Det får inte ske några missbruk i Frontex i framtiden, säger Markku Hassinen från Frontex förvaltningsråd.

EU:s största myndighet, Frontex chef, har precis avgått.

Varför är det här viktigt?
Frontex är inte bara EU:s största myndighet utan också den myndighet som har den snabbast växande budgeten.
Frontex råkar också ha att göra med den politiskt mest polariserande frågan i EU under de senaste sju åren: migrationen.

Och nu har generaldirektören, fransmannen Fabrice Leggeri, avgått.
Leggeri avgick efter att det avslöjats att Frontex medverkat i olagliga avvisningar av migranter, något Leggeri försökt sopa under mattan.

Frontex ex-direktör Fabrice Leggeri på bilden på väg till ett möte i Zagreb, Kroatien.
Bildtext Fabrice Leggeri var generaldirektör för EU:s gränsmyndighet Frontex 2015-2022.
Bild: Daniel Kasap / EPA


– Inom EU:s institutioner är Leggeris avgång en jordbävning, säger Daniel Howden, VD för det undersökande journalistnätverket Lighthouse Reports.

Lighthouse Reports har i samarbete med några av de största europeiska mediebolagen avslöjat att Frontex medverkat till att asylsökande avvisats vid EU:s gränser. I andra sammanhang har Frontex också misstänkts för att ha låtit bli att ingripa när dessa så kallade pushbacks inträffat.

Hur ska Frontex kunna rentvå sitt rykte?

Efter Fabrice Leggeris dramatiska avgång har Frontex förvaltningsråd (styrelse) redan utnämnt lettiska Aija Kalnaja till generaldirektör för en övergångsperiod.
I juni ska en tf generaldirektör väljas. Först kring nästa årsskifte har Frontex en ny ordinarie chef.
– Min förhoppning är att Frontex ska agera så trovärdigt och öppet som möjligt och att vi ska kunna gå vidare från denna episod så snart som möjligt, säger Markku Hassinen Finlands representant i Frontex förvaltningsråd till Svenska Yle.
Hassinen är biträdande chef för finska Gränsbevakningsväsendet.
Enligt Hassinen har både medlemsländerna och förvaltningsrådet extra noggrann koll på myndighetens arbete efter att EU:s byrå mot bedrägeribekämpning (Olaf) släppt den rapport som fick Leggeri att avgå.
Rapporten lyfter upp missbruk av generaldriektörens ställning och att Leggeri låtit Frontex medverka i olagliga avvisningar bland annat i Grekland.

– Om det missbruk inom Frontex som Olaf lyfter upp i sin rapport verkligen håller streck så är det helt entydigt att sådant får under inga omständigheter ske i framtiden, säger Markku Hassinen.

En man ser på Frontex huvudkontors dörr i Warzawa i Polen.
Bildtext Frontex, vars huvudkontor är i Warszawa, är EU:s största myndighet.
Bild: Marcin Obara / EPA


Daniel Howden, från journalistnätverket Lighthouse Reports, tror att Frontex inte framöver borde kunna fortsätta med sina kritiserade gränsbevakningsmetoder.
– Det blir svårt för Frontex att fortsätta som om ingenting har hänt, men jag tror samtidigt att det är de flesta medlemsstaternas avsikt att Frontex ska fortsätta sitt arbete som förr, säger Howden i en intervju för Svenska Yle.
Howden säger i intervjun att Frontex under de senaste sju åren lyckats väl i att skapa ett intryck av en myndighet som med klinisk precision sköter EU:s gränsbevakning för medlemsstaternas räkning. Granskande journalisters och människorättsorganisationers rapporter har ändå nyanserat denna bild av Frontex som endast en tjänstemanna-aktig myndighet med uppdrag att hålla koll på gränserna.
Howden understryker allvaret i de bevis grävande journalister tagit fram om att Leggeri försökt dölja att Frontex varit inblandat i olagliga avvisningar till exempel i Grekland.

– Jag bedömer att vi har att vänta oss att den nya Frontexchefen kommer att göra samma saker som Fabrice Leggeri, men på ett försiktigare sätt så att det inte når den europeiska pressens förstasidor.

Frontex balansgång efter generaldirektör Fabrice Leggeris avgång

4:00

– Den nya Frontexchefen kommer att gå en lindans mellan att respektera migranters rättigheter och att förneka medlemsstaternas allra värsta övertramp, säger Daniel Howden, VD för Lighthouse Reports.

Lighthouse Reports och Frontex-avslöjanden

– Lighthouse Reports är en icke-vinstbringande nyhetsredaktion och vi arbetar med allmännyttiga grävprojekt. Vi är ett litet team journalister som alltid samarbetar med ledande mediehus runtom i Europa, säger VD:n Daniel Howden.
Lighthouse Reports är inte en publiceringsplattform utan de erbjuder kunskap och verktyg och artiklarna publicerades sedan i medier som Der Spiegel, Le Monde, The Guardian och Bellingcat.

Här är några exempel på avslöjanden som olika mediehus publicerat om Frontex i samarbete med Lighthouse Reports.

Le Monde (engelska): Frontex har mörklagt olagliga avvisningar av migranter
Der Spiegel (engelska): Så här bidrar Frontex till att migranter skickas tillbaka till libyska tortyrläger

Bellingcat (engelska) : EU:s kustbevakningsmyndighet medskyldig till olagliga avvisningar

EU-parlamentet knäppte Frontex på näsan

Svallvågorna efter Frontex-chefens avgång fick ett nytt symboliskt utslag när Europaparlamentet i onsdags vägrade bevilja ansvarsfrihet för Frontex för budgetåret 2020.
Bakgrunden till detta är att Europaparlamentet inte fått tillgång till den granskningsrapport om Frontex som EU:s byrå mot bedrägeribekämpning (Olaf) gjort.
Genom att rösta emot ansvarfrihet skickade Europaparlamentet en signal till Frontex kommande generaldirektör att Frontex måste skärpa sig och följa parlamentets rekommendationer.
Trots att Olaf-rapporten ännu inte är offentlig är det utan tvivel så att Olafs tunga bevis mot Frontexchefen Leggeri är anledningen till avgången förra veckan.

Frontex utreds av bedrägeribyrån Olaf

Frontex och gränsbrotten - Spela upp på Arenan