Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Båtmotorerna blir större men det finns inga planer på att begränsa utsläppen

Från 2022

För de flesta sektorer finns det klara besked om hur utsläpp ska minskas inom de kommande åren. Fritidsbåtarnas utsläpp går ändå fria från krav på minskningar från staten. Samtidigt vill båtägare ha allt större motorer.

Det är också något som Fredrik Kevin har lagt märke till. Han äger ett företag som säljer båtar, och medan han sjösätter en kunds båt berättar han om motorerna.

– När vi kopplar i en dator i de här nyare båtmotorerna vet vi att de allra flesta kör omkring 30 timmar om året, berättar Kevin.

Att båtmotorerna blir större är också klart då folk byter ut en motor.

– Då lägger man maxeffekt som är tillåtet på skrovet, berättar Kevin om motorbyten.

Endast uppskattningar är tillgängliga på fritidsbåtarnas utsläpp

Att beräkna fritidsbåtarnas utsläpp, är svårt. I båtregistret saknas båtar som är under 5,5 meter långa med en motor som är 20 hästkrafter eller mindre. Man vet alltså varken hur många fritidsbåtar av den här storleken det finns, eller hur mycket de används, men det görs ändå uppskattningar.

– Det handlar om utsläpp på under en procent av Finlands totala utsläpp. Mycket beror på att säsongen här är så kort, förklarar utsläppsforskaren Elisa Majamäki vid Meteorologiska institutet.

På teknologiforskningscentralen VTT har man gjort en beräkning för båtarnas utsläpp, och den uppskattningen visar att fritidsbåtarnas utsläpp är cirka 144 000 ton koldioxidekvivalenter, medan hela Finlands utsläpp beräknades vara 48 miljoner ton år 2020.

Fritidsbåtars utsläpp sjönk fram till 2019, men efter det ökade de igen år 2020.

Båtmotorerna kan ändå påverka miljön lokalt.

– Avgaserna från fritidsbåtarna kan lokalt sänka luftkvaliteten. Speciellt om vi ser på andra utsläpp än koldioxid så kan fritidsbåtarnas andel bli stor, som fallet är till exempel med utsläpp av kolväten, säger Elisa Majamäki.

Tutkija Elisa Majamäki keväisessä Kumpulassa, Helsingissä.
Bildtext Elisa Majamäki har studerat fritidsbåtars utsläpp.
Bild: Jussi Koivunoro / Yle

Det finns ett EU-direktiv som begränsar båtmotorers utsläpp. I direktivet finns inga begränsningar på koldioxidutsläpp, medan de gränsvärden som finns tillåter mera utsläpp per liter bränsle än trafik på land.

Större motor än förr

I båtregistret, som alltså inte innehåller alla båtar i Finland, framgår det att nya båtar har allt större motorer.

Då en båtmotor i genomsnitt hade 40,8 hästkrafter år 1985, hade den i fjol i genomsnitt 85,4.

Vad gäller utombordsmotorer har det skett en fördubbling av hästkrafter under 2000-talet, från omkring 35 hästkrafter i början till dagens 75 hästkrafter i genomsnitt.

Motoreffekten i båtar ökar stadigt.

Trots att effekten ökar har teknologin gått framåt. Enligt Fredrik Kevin har bränsleförbrukningen minskat tydligt med fyrtaktsmotorer. Enligt honom är utsläppsfrågan viktig för många som köper båt.

– En dagens fyrtaktsmotor vill ju knappt ha något bränsle. Förr var det så att en 100 hästars motor kunde dricka 100 liter i timmen, medan idag förbrukar en 100 hästkrafters motor 15-18 liter i timmen, förklarar Kevin.

Också Kevin har lagt märke till att motorerna blir större.

– Om någon byter motor på en båt är det nog vanligast att man sätter den största tillåtna för skrovet, säger Kevin.

Och än så länge får båtlivet fortsätta som förr, eftersom kommunikationsministeriet har inte förberett några nya utsläppsbegränsningar för fritidsbåtar. Fokus ligger nu på större fartyg och den kommersiella sjötrafiken.