Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Så gott som alla ska sortera bioavfall – insamling av textilier och förpackningar skärps också

Skräptunna för bioavfall
Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

Avfallsnämden i Vasaregionen har godkänt de nya bestämmelserna. Det innebär bland annat att så gott som alla småhus måste börja sortera bioavfall.

Den nya avfallslagen medför förändringar i Vasaregionen. Från och med hösten nästa år sorterar så gott som alla småhus på Stormossens område bioavfall.

Cirka 1600 fastigheter i utkanten av verksamhetsområdet berörs inte av den obligatoriska insamlingen, men dessa får samla bioavfall separat om de så önskar.

Från och med årsskiftet ska också textilier sorteras separat och nästa sommar blir det obligatoiskt med sortering av förpackningar från fastigheter med fem eller fler bostäder. Målet är att allt mer material ska återvinnas framöver - idag bränns omkring 65 procent av avfallet.

I framtiden kommer också allt avfall, förutom det brännbara, att administreras av Stormossen.

Ändringarna bottnar i den nya avfallslagen där avfallet i allt högre grad ska materialåtervinnas i framtiden. Idag går 65 procent av avfallet till förbränning.

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst på Vasaregionens avfallsnämnd är nöjd med beslutet.

- Absolut. Nu vet vi vad som gäller under de närmaste åren och Stormossen kan sätta igång och konkurrensutsätta avfallstransporterna.

Du kan läsa mer här.