Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skärgårdens intressebevakare: Reformen av fastighetsbeskattningen ett hot mot skärgårdens livskraft

Från 2022
Uppdaterad 10.05.2022 10:32.
Luoto meressä.
Bildtext Enligt Bertil Zetter från Skärgårdsstiftelsen är frågan om så kallade impediment avgörande. Varför beskattas värdelösa markområden som klippor och skär frågar han sig.
Bild: Silja Viitala / Yle

Åbolands skärgårdsstiftelse kommer sannolikt att författa ett utlåtande om regeringens reform av fastighetsbeskattningen, säger stiftelsens styrelsemedlem Bertil Zetter. Han är missnöjd med reformutkastet.

Regeringens planer på att reformera fastighetsbeskattningen i Finland väcker oro i Åbolands skärgårdsstiftelse. Stiftelsen har som mål att verka för en levande skärgård med särskilt fokus på den yttre skärgården.

Enligt Bertil Zetter, vicehäradshövding och styrelsemedlem i Åbolands skärgårdsstiftelse, utgör regeringens beskattningsreform ett hot mot skärgårdens livskraft.

– Det är ett faktum att vår skärgård är utsatt på det sättet att den håller på att avfolkas, och varje litet strå som dras i den obehagliga riktningen är illa. Och det här är inget litet strå utan en ganska stor sak eftersom det drabbar markägarna ganska hårt ekonomiskt, säger Zetter.

Regeringens beskattningsreform skulle i regel betyda att det beskattningsbara värdet på mark höjs. Beskattningsvärdet för mark och fastigheter skulle fastställas utifrån så kallade områdespriser, som i sin tur skulle grunda sig på genomsnittliga marknadspriser i området.

Bertil Zetter kritiserar modellen för att vara alltför schablonmässig. Han tycker inte att modellen beaktar det faktum att all mark i skärgården inte går att bebyggas eller utnyttjas för till exempel jord- eller skogsbruk.

– Man tittar inte på fastigheternas egentliga användningsändamål eller deras marknadsvärde utan man talar om områdespriser, det vill säga att vissa områden har ett visst kvadratmeterspris som tillämpas på alla fastigheter oavsett om det handlar om byggmark eller om kala kobbar där ingen annan än sjöfåglar och en och annan säl trivs. Det tycker jag blir fel.

Bertil Zetter den 20.4.2022.
Bildtext Styrelsemedlem Bertil Zetter från Åbolands skärgårdsstiftelse anser att den reform av fastighetsbeskattningen som regeringen vill driva igenom inte beaktar realiteterna i skärgården i tillräckligt hög grad.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Regeringen har de facto insett att värdet på mark kan variera också inom ett och samma område. I ett utkast till beskattningsreformen står det att "obebyggda skattepliktiga fastigheter utanför detaljplaneområde värderas till 20 procent av områdespriset".

Bertil Zetter är ändå inte nöjd.

– Det är alldeles för mycket. De där kobbarna där ute med den där sälen har inget marknadsvärde alls. Ingen köper dem, ingen betalar något för dem och de avkastar ingenting. Då kan deras värde inte ens vara 20 procent av byggmarkens värde.

– Man kommer uppenbarligen fortsättningsvis att beskatta också sådana områden ute i skärgården som inte har något egentligt värde och som inte ger ägaren någon avkastning, och det kommer att betyda att ägarna i det långa loppet inte har råd att äga marken.

Ilamkuva Paraisilta Turun saaristosta.

Kommuner i Åboland: Ännu oklart hur regeringens reform påverkar fastighetsskatterna

Åbo, Pargas och Kimitoön ska skriva utlåtanden om reformen.

Att beskattningsvärdet på mark höjs betyder inte per automatik att själva fastighetsskattebeloppet för marken höjs, eftersom det är kommunerna som fastställer fastighetsskattesatserna.

– Men kommunerna har ändå inte möjligheten att fastställa en separat skattesats för områden som är så kallade impediment, och en annan skattesats för andra områden, säger Zetter.

Med impediment avses mark som inte går att utnyttja ekonomiskt, till exempel en kal kobbe i skärgården.

Det är ett faktum att vår skärgård är utsatt på det sättet att den håller på att avfolkas, och varje litet strå som dras i den obehagliga riktningen är illa.

Bertil Zetter

Överlag är Åbolands skärgårdsstiftelse rädd att markägarna i skärgården måste göra sig av med sin mark för att undkomma fastighetsskatt ifall beskattningsvärdena, och i förlängningen skattebeloppen, höjs.

– Vi vet ju vem det är som köper. Det är sannolikt fritidsboende som kommer att köpa, och då blir marken mer privatiserad än nu, förutspår Zetter.

– Då har vi inte den levande skärgård som vi är vana vid att ha. Vi är vana vid skärgårdssamhällen med skärgårdsbor som äger skärgårdsmark som används, men om marken säljs på det här sättet blir användningen en annan.

Utkastet till regeringens beskattningsreform är på remiss fram till den 20 maj. Enligt Bertil Zetter kommer Åbolands skärgårdsstiftelse sannolikt att författa ett utlåtande om reformen.

– Ingen har begärt ett utlåtande av oss. Om vi gör det, vilket jag tror att vi gör, kommer vi att göra det på eget initiativ och hoppas att någon sprättar upp kuvertet.

Regeringens planer på att ändra fastighetsbeskattningen väcker oro i Åbolands skärgårdsstiftelse

8:31

Diskussion om artikeln