Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karleby stadsfullmäktige tar ställning till förtroendet för Tiina Isotalus i juni: ”Jag har hela tiden varit redo att föra en öppen diskussion”

Blond kvinna i glasögon och jeansjacka står i en park.
Bildtext Tiina Isotalus (SDP) dömdes i tingsrätten för ärekränkning i oktober 2021.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Det tillfälliga utskott som utreder förtroendet för Karleby stadsfullmäktiges ordförande Tiina Isotalus (SDP) räknar med att ha ett förslag klart i juni. Isotalus säger att det har varit en lång och känslosam process.

I december 2021 tillsatte Karleby stadsfullmäktige ett tillfälligt utskott för att utreda förtroendet för fullmäktigeordförande Tiina Isotalus (SDP). Bakgrunden till utredningen är Isotalus ärekränkningsdom från oktober.

Isotalus själv säger att processen har varit både lång och känslosam.

– Först var det en lång rättsprocess och nu har processen i utskottet pågått i flera månader. Det har varit många känslor och det har inte alltid varit lätt.

Det har varit många känslor och det har inte alltid varit lätt.

― Tiina Isotalus (SDP)

Domen i tingsrätten gällde saker Isotalus skrev på Facebook sommaren 2019 (artikel på finska). Hon kommenterade en persons sinnestillstånd och eventuella vårdbehov i anslutning till en artikel om tvisten kring den omdiskuterade Niemitomten i centrum av Karleby.

Kommentarerna togs senare bort.

En tid efter tingsrättsdomen lämnade 26 fullmäktigeledamöter in en motion om att utreda förtroendet för Isotalus. Den 13 december beslöt stadsfullmäktige att tillsätta ett tillfälligt utskott med 28 röster mot 15.

Likande situation 2019

De som röstade för tillsättandet av ett utskott var samtliga ledamöter från Centern, Samlingspartiet, Sannfinländarna och Kristdemokraterna, samt en ledamot från Socialdemokraterna.

Isotalus blev förvånad över hur synen på saken följde fullmäktigegrupperna.

– Efter domen hade vi en diskussion med fullmäktigegruppernas ordförande. Så vitt jag förstod hade vi en gemensam syn på hur vi skulle gå vidare.

Flaggor utanför stadshuset i Karleby.
Bildtext 28 ledamöter i Karleby stadsfullmäktige ville att förtroendet utreds.
Bild: Jakob Lillas / Yle

2019 dömdes Karlebys dåvarande stadsstyrelses ordförande Reino Herlevi (C) för rattfylleri. Den gången behandlades ärendet inom Centerns fullmäktigegrupp.

Nu valde man däremot att gå in för en annan lösning.

– Jag har hela tiden varit redo att föra en öppen diskussion och flera gånger bett om ursäkt både för själva gärningen och för avbrottet i arbetsron, säger Isotalus.

Fullmäktige tar ställning i juni

Det tillfälliga utskottet leds av Riitta Rahkola, suppleant för Centern i stadsfullmäktige. De övriga medlemmarna är Risto Koljonen (SDP), Timo Sillanpää (Sannf), Juha Puurula (Saml) och Marlén Timonen (SFP).

Utskottet har sammanträtt ett antal gånger under våren.

– Det tar sin tid när man ska höra olika parter i ärendet, säger Rahkola.

Under processens gång har man hört de berörda personerna och fullmäktigegrupperna. Enligt Rahkola har diskussionerna förts i god anda och olika synvinklar har kommit fram.

Jag hoppas att fullmäktige kommer fram till rätt lösning.

― Riitta Rahkola (C)

Utskottet räknar med att ha ett förslag att presentera för stadsfullmäktige den 13 juni. Innan dess uppskattar Rahkola att det krävs två eller tre möten till.

– Jag hoppas att fullmäktige kommer fram till rätt lösning.

Om stadsfullmäktige beslutar att det inte finns förtroende för Isotalus ska hela fullmäktiges presidium avsättas. Det gäller alltså även fullmäktiges första vice ordförande Johanna Paloranta (C) och andra vice ordförande Mauri Peltokangas (Sannf).

Viktigast att trygga beslutsfattandet

Under hösten 2021 fungerade Tiina Isotalus som specialmedarbetare i kommunminister Sirpa Paateros (SDP) stab med ansvar för kommunala och regionala frågor. Vid årsskiftet lämnade hon arbetet av familjeskäl.

Isotalus skulle gärna se en bredare diskussion inom kommunsektorn kring när det är ändamålsenligt att tillsätta ett tillfälligt utskott.

– Kommunallagen lämnar väldigt öppet i hurdana fall man kan påbörja den processen.

Blond kvinna i glasögon och jeansjacka står i en park.
Bildtext Isotalus säger att förtroendeutredningen inte har påverkat arbetet i stadsfullmäktige.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Enligt Isotalus har den pågående förtroendeutredningen inte påverkat fullmäktigearbetet i någon större utsträckning.

– Arbetet har fortsatt i god anda och den här processen har inte stört det jobbet. Jag har bara gott att säga om det arbete som görs i fullmäktige.

Oberoende av vilket slutresultatet av förtroendeutredningen blir hoppas Isotalus att Karleby ska kunna arbeta vidare med de stora projekt man har på gång för tillfället.

– Det viktigaste är att trygga att beslutsfattandet hålls funktionsdugligt, och jag litar på att så sker.