Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vanligare med förtroendeutredningar i kommunerna de senaste åren: "Det har blivit hetsigare i lokalpolitiken"

Ida Sulin
Bildtext Ledande jurist Ida Sulin på Kommunförbundet säger att fullmäktige har ett brett ansvar i en kommun.
Bild: yle/Anna Dönsberg

Det har blivit vanligare att fullmäktige tillsätter ett tillfälligt utskott för att utreda förtroendebrist i kommunen. Det säger ledande jurist Ida Sulin på Kommunförbundet.

I Karleby utreder ett tillfälligt utskott förtroendet för stadsfullmäktiges ordförande Tiina Isotalus.

Ledande jurist Ida Sulin på Kommunförbundet har arbetat med liknande frågor i tio år. Hon säger att det här förfarandet har blivit vanligare de senaste åren.

– Tillfälliga utskott används när man vill utreda om förtroendevalda som fullmäktige har tillsatt fortfarande har fullmäktiges förtroende. Det kan gälla till exempel en nämnd, styrelsen eller ett presidium.

Att det här förfarandet har blivit vanligare tror Sulin är något som speglar samhällsutvecklingen överlag.

– Polariseringen syns kanske också här. Jag tycker att det har blivit mer hetsigt i kommunerna och i lokalpolitiken.

Österbottniska kommunvapen i statens ämbetshus på Brändö i Vasa.
Bildtext Förtroendeutredningar har blivit vanligare i Finlands kommuner.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Samtidigt framhåller hon att de tillfälliga utskotten är ett såväl lagligt som nyttigt instrument när det uppstår kriser i en kommun.

– Alternativet är ju att man har en kommun där man inte kan samarbeta och föra kommunen vidare och det är inte optimalt för någon.

Fullmäktige har brett ansvar

Användningen av tillfälliga utskott härrör sig till paragraf 35 i kommunallagen. Enligt Sulin är en av tankarna bakom paragrafen att stärka demokratin.

– I en kommun är det bara fullmäktige som är folkvald och tillsätter de andra organen. Därför har fullmäktige fått ett ganska brett ansvar för att se till att organisationen håller ihop. Det finns lite av en väljargaranti inbakat i det här också.

Finlands lag och Suomen laki
Bildtext Förfarandet med tillfälliga utskott härrör sig till kommunallagen.
Bild: Yle

Exakt vad det tillfälliga utskottet förväntas göra beror på fullmäktige. Det är också fullmäktige som beslutar vem som ska ingå i utskottet och hur lång tid de har på sig att göra utredningen.

– Efter att utskottet är klart med sitt arbete tar fullmäktige ställning till frågan och bestämmer hur man går vidare, säger Sulin.

Under utskottarbetets gång är de dokument man arbetar med sekretessbelagda om man inte har bestämt något annat. Efter att arbetet är avslutat blir de dock offentliga i likhet med andra myndighetsdokument.

– Det är ändå bra om man kan ge så mycket insyn som möjligt i vad man håller på med, säger Sulin.

Inte avgjort på förhand

Om det har funnits ett utbrett stöd för att tillsätta ett tillfälligt utskott tyder det enligt Sulin på att det finns grunder för att utreda förtroendebristen.

– Ofta leder det till förändringar i förtroendekonstellationen. Om det inte blir ändringar i personvalen brukar det i alla fall leda till att man tar ställning till på vilket sätt man ska reda ut problem inom konstellationen.

Enskilda förtroendevalda kan i regel inte avsättas. Undantaget är om en förtroendevald döms till minst sex månaders fängelse för ett brott. I andra fall blir man tvungen att avsätta hela organet eller presidiet och sedan välja in de medlemmar som fortfarande har fullmäktiges förtroende på nytt.

Kokkolan kaupunginvaltuusto istuu salissa.
Bildtext Karleby stadsfullmäktige i november 2020.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Även om stödet för att tillsätta ett tillfälligt utskott skulle vara stort anser Sulin att utgången aldrig är avgjord på förhand.

– Det tycker jag absolut inte. Enligt min erfarenhet är också själva processen ganska viktig.

Enligt Sulin handlar förtroendeutredningar inte enbart om vem som ska sitta kvar eller avsättas. Under utredningen kan det också komma fram saker som kan förbättras i fråga om exempelvis informationsgången eller samarbetet inom kommunen.

Sulin poängterar också att styrningen av en kommun består av både tjänstemän och politiker.

– Vi har en lokal demokrati som baserar sig på det här dualistiska styret och den fungerar väldigt bra.