Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Märkbara skillnader i strejkbidragens storlek: "De som går i strejk ska inte behöva sätta sin ekonomi i blöt"

Strejkande medlemmar av lärarfacket OAJ i Jyväskylä.
Bildtext Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, i folkmun lärarfacket, demonstrerade på Jyväskylä torg på onsdagen.
Bild: Niko Mannonen / Yle

Inför en strejk bestämmer det strejkande förbundets styrelse om hur stor ersättning som ska betalas till de som strejkar. Nuförtiden är summorna betydligt större än för bara tjugo år sedan, men skillnader finns mellan branschorganisationerna.

Då en strejk bryter ut betyder det inte att de som strejkar står utan inkomst. Där lönen faller bort brukar fackförbunden besluta om att dela ut strejkbidrag.

Till exempel betalade närvårdar- och primärskötarförbundet Super ut 140 euro per dag till de medlemmar som deltog i strejken för ett par veckor sedan, berättar verksamhetsledaren Arja Niittynen.

Summan bestämdes utgående från att Supers medlemmar skulle klara sig ekonomiskt under strejken, säger Niittynen.

Hur stora bidrag som betalas ut bestäms av förbundens styrelser. Varje strejk behandlas för sig, säger Håkan Ekström, branschchef på nu strejkande kommunfacket JHL.

Foto på Håkan Ekström fotat utomhus
Bildtext Håkan Ekström är branschef för kommunsektorn på fackförbundet JHL.

– För vår del fungerar det på det sättet att förbundsstyrelsen på förhand inför varje enskild strejk beslutar strejkbidraget som utbetalas per dag för våra strejkande medlemmar. För vår del gäller under den här strejken 160 euro per dag och medlem, berättar Ekström.

Ofta handlar det också om att se till att vara på ungefär samma nivå som andra branschorganisationer.

– Till exempel inom den kommunala sektorn när vi har flera organisationer som är ute i strejkåtgärder samtidigt, så vi brukar försöka lägga oss på ungefär en sådan nivå som andra använder, säger Ekström.

– Och vice versa, säkert pejlar andra fackförbund också läget i förhållande till oss.

Stora och små skillnader

För att ta reda på ditt eget fackförbunds strejkersättning om det skulle bli strejk ska du kontakta facket direkt. Då får du också information om vem som är berättigad till strejkbidrag, men i korthet är det alla som deltar i en strejk.

Strejkbidragens storlek varierar som sagt mellan olika branschförbund.

Vi tar en titt på några exempel:

JHL betalar alltså 160 euro per dag. Pappersförbundet, som strejkade i nästan fyra månader från början av året, betalade ett strejkbidrag på 100 euro per dag.

Fackförbundet Pro, som företräder bland annat ict-branschen som också ligger i strejk just nu, har strejkbidrag på 70, 105 eller 140 euro per dag.

Supers bidrag är som sagt 140 euro per dag och också vårdfacket Tehy betalade ett strejkbidrag på samma summa då vårdstrejken pågick.

Nu strejkande lärarfacket OAJ betalar ett bidrag på 180 euro per dag, medan byggnadsingenjörsfacket RIA:s bidrag strejkbidrag 2020 var 70 euro.

Demonstranter iklädda röda kläder och med plakat och ballonger går längs en gata.
Bildtext Marsch i Uleåborg i samband med vårdarstrejken i mitten av april.
Bild: Hanna Juopperi / Yle

Det största intervallet hittar vi mellan transportfacket AKT och Elektrikerförbundet för några år sedan. 2019 betalade Elektrikerförbundet ett strejkbidrag på 200 euro – en summa som motiverades med att det motsvarar en elektrikers dagslön – medan AKT nöjde sig med 16 euro per dag, enligt MTV.

Ingen slumpmässig summa, det är maxgränsen för skattefritt strejkbidrag. Det som överstiger 16 euro beskattas friskt. Rent konkret exempel: då JHL betalar 160 euro per dag, får den strejkande 95 euro och 20 cent i handen.

Tiderna har förändrats

Strejkandet har en lång historia i Finland, och det heter att Finlands första strejk ägde rum år 1491 i Åbo hamn, där hamnarbetarna gick i strejk då Hansans köpmän bara ville betala hälften av det överenskomna priset för att lasta av sina skepp.

Sedan dess har mycket hänt men att strejkbidragen är i samma eller nästan samma storleksklass som lönerna är ett nytt fenomen, berättar JHL:s Håkan Ekström.

Med de här nivåerna är det ju klart att skattemyndigheterna tar sitt och det är ju inget problem med det

― Håkan Ekström

– Om man går tillbaka i tiden en tio, tjugo år så är det ju helt klart att några sådana här summor betalade man inte ut inom något fackförbund vid strejker, utan det är någonting som har kommit under de senaste åren.

– Det har säkert på sätt och vis och göra med det att man vill vara mån om att de som går ut i strejk inte ska behöva sätta sin ekonomi i blöt på det sättet att man går back genom att man deltar i strejken.

Orsaken till skillnaderna mellan nu och då handlar om en förändrad inställning till skatten på strejkbidraget.

– Då tänkte man att vad det är för nivå som ska betalas ut så att man inte blir beskattad på grund av att man tar emot de här ersättningarna, förklarar Håkan Ekström.

– I dagens läge med de här nivåerna är det ju klart att också skattemyndigheterna tar sitt i de här sammanhangen och det är ju helt naturligt, det är ju inget problem med det.