Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dagispersonal i Ekenäs och Karis efterlyser flera vikarier: "Vi är trötta och måste vara jätteflexibla"

Från 2022
SMå byggklossar på en hylla. Barn i bakgrunden.
Bildtext Det är ett pussel för personalen att få verksamheten att rulla.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

En lagändring som berör personalantalet i kombination med utmaningen att hitta vikarier och mycket sjukfrånvaro har tärt på daghemspersonalen i Raseborg. Staden håller med om att det behövs flera vikarier.

Vid Skogsgläntans daghem i Ekenäs är dagen i full gång när Yle Västnyland stiger in på förskoleavdelningen den här soliga måndagsmorgonen.

– Vi har nästan bara lekt, berättar Viggo Ekberg, 7 år, glädjestrålande.

Han bygger torn tillsammans med kompisen Jeremy Kouhia, 6 år. De förklarar att tornen är alldeles knasiga eftersom de sjunger roliga sånger samtidigt. Senare får redaktören ett smakprov på en improviserad trudelutt.

Två pojkar bygger med klossar.
Bildtext Viggo Ekberg (till vänster) och Jeremy Kouhia sjunger medan de bygger.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Barnens glada miner vittnar alltså inte om någon stress bakom kulisserna. Däremot berättar förskolelärare Krista Allamo och föreståndare Ann Nordström om två bråda år som satt mycket press på personalen.

Personalen hoppar av och an

Förutom de utmaningar coronapandemin inneburit så har också en lagändring från augusti i fjol medfört ytterligare pussel för att få verksamheten att gå ihop.

Lagen slår fast att personaldimensioneringen i förhållande till antal barn inte får avvika från minimiantalet ens tillfälligt om det beror på personalfrånvaro.

Ifall någon från personalen insjuknar måste alltså någon annan hoppa in för att personalantalet ska vara tillräckligt. I kombination med att det är så gott som omöjligt att hitta vikarier i Raseborg blir det en svår ekvation.

En kvinna leker med en liten pojke.
Bildtext Förskolelärare Krista Allamo med kolleger har ett par utmanande år bakom sig. Här leker hon med Theodor Talling.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

– Vi måste flytta på personal så de måste vara jätteflexibla. Verksamheten har också påverkats en del. Det pedagogiska som planerats faller kanske bort då vi är tvungna att göra något annat istället, berättar Krista Allamo.

Då facket dessutom utlyste ett övertids- och skiftbytesförbud bjöd det på ytterligare utmaningar.

– I det här huset har det gått någorlunda. Du får byta turer om föreståndaren frågar och du går med på det själv, och personalen har varit ganska möjlig, konstaterar Allamo.

Samtalsämne bland kolleger

Vid Skogsgläntan har alltså verksamheten löpt någorlunda bra trots lagändringen och den extra sjukfrånvaro som pandemin fört med sig.

På många andra håll har daghemmen ändå varit tvungna att stänga tidigare eller öppna senare, eller helt enkelt be de föräldrar som har möjlighet att hålla sina barn hemma. När Allamo träffar kolleger från andra daghem är just de här utmaningarna ett vanligt samtalsämne.

– De har till exempel varit tvungna att öppna senare och det har kanske gjort föräldrar upprörda och det påverkar förstås också personalen. Det känns kanske inte så roligt att behöva öppna senare, säger hon.

Förstående föräldrar

Ann Nordström är också föreståndare vid Båssaboda daghem i Ekenäs. Där de varit tvungna att stänga tidigare och be föräldrar hålla barnen hemma i mån av möjlighet, särskilt då många insjuknade då coronan härjade som värst i kommunen.

– Speciellt på Båssaboda har vi haft jättemycket frånvaro. För att veta att vi följer lagen vad gäller personaltäthet och säkerhet så har vi varit tvungna att öppna senare vissa dagar och framför allt stänga lite tidigare, berättar Nordström.

Kvinna med långt hår och glasögon i pannan ser mot kameran. Hon är utomhus på en lekplats.
Bildtext Daghemsföreståndare Ann Nordström hoppas på flera ambulerande vikarier.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Hon säger ändå att föräldrarna har varit väldigt förstående.

– Jag har inte fått några klagomål. Jag tycker föräldrarna har varit jätteduktiga på att ställa upp och försöka ordna det.

De föräldrar som haft barnen hemma har fått avgiftsfria dagar.

– Det har nog löpt jättebra. Vi är verkligt tacksamma över hur fint föräldrarna har ställt upp. Men jag förstår att det blir jobbigt i längden, konstaterar hon.

Tär på personalen

Precis som Allamo säger Nordström att den senaste tiden inneburit en hel del pussel.

– Det gäller att dagligen räkna – räkna, räkna, räkna – och så måste jag flytta personal från avdelning till avdelning. Det har betytt att personalen fått hoppa hit och dit.

Hon berättar att det har tärt på personalen att aldrig veta hur morgondagen ser ut.

– Den planerade verksamheten går kanske inte alls att verkställa, eller så har vi överhuvudtaget inte haft möjlighet att planera någon verksamhet. Lärarna har rätt till fem timmar planeringstid i veckan. I och med att vi haft personalbrist så har de inte hunnit ha planeringstimmar och då har verksamheten lidit, berättar hon.

En pojke leker med byggklossar.
Bildtext Samuel Adindu bygger gärna bilar av klossar på dagis. Hemma sköter han om sina kramdjur och ser till att de har vatten.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Krista Allamo håller med om att det tär på personalen.

– Vi är trötta. Du måste hela tiden vara flexibel och kunna ändra allt du planerat och så hinner vi inte ha planeringstid. Vi försöker tänka på barnens bästa och att det ska vara tryggt för dem, men det är inte riktigt tryggt för dem heller när personalen hoppar av och an och de kanske har nya vuxna varje dag, konstaterar hon.

"Lagändringen är motiverad"

Det är ändå inte lagändringen som är boven utan bristen på resurser, menar Ann Nordström.

– Jag tycker den är motiverad, då kan vi garantera att vi har rätt antal personal enligt antalet barn, konstaterar hon om lagändringen.

Nordström och Allamo håller båda med om att kommunen borde reagera på resursbristen.

– Vi är i blåsten när vi akut ska hitta vikarier. De finns inte överhuvudtaget att tillgå i Raseborg. Jag ser att den enda möjligheten är att det finns fastanställda ambulerande vikarier – vilket vi har en del av redan men de räcker inte till på långt när.

Flicka leker med pussel.
Bildtext Signe Hägert kan redan klockan och övar på olika klockslag på ett pussel. Som svar på frågan vad hon tycker om att gå i förskolan utropar hon kort och gott: "Toppen!"
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Daghemmen i Karis har upplevt samma utmaningar som de i Ekenäs. Riikka Jääskeläinen, föreståndare för Karusellen och Labyrintens daghem, berättar i ett e-postmeddelande att de varit tvungna att be föräldrar hålla barn hemma i mån av möjlighet, eller komma efter dem tidigare. Precis som vid Båssaboda har frånvaron kompenserats i dagvårdsavgiften.

Meddelande om att föräldrar ombeds komma efter sina barn tidigare från dagis.
Bildtext Föräldrar har blivit ombedda att komma efter sina barn tidigare eller hålla barnen hemma.
Bild: Raseborgs stad

Jääskeläinen menar precis som Ann Nordström att det behövs flera fastanställda ambulerande vikarier.

"Det sker naturligtvis inte bara så där, utan kräver finansiellt stöd. Flera ambulerande vikarier tillför trygghet i barnens vardag vid personalfrånvaro, men är även avgörande för personalens välmående", skriver hon.

Jääskeläinen konstaterar vidare att flera ambulerande vikarier inte löser hela problemet, men skulle vara ett steg i rätt riktning.

Paragrafen har tolkats fel i kommunerna och inom privata daghem

Kirsi Alila, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet

Lagen är inte ny, men det har funnits ett behov av att förtydliga formuleringen i lagparagrafen som berör personaldimensioneringen. Det berättar Kirsi Alila, undervisningsråd vid avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande undervisning och fritt bildningsarbete vid undervisnings- och kulturministeriet.

– Det beror på att paragrafen har tolkats fel i kommunerna och inom privata daghem, förklarar hon.

Nu har lagen alltså förtydligats så att daghemmen är tvungna att förutspå frånvaron i den mån att det finns tillräckligt med personal på plats.

Raseborg medveten om problemen

Precis som Nordström så säger Alila att det här är ett sätt att sätta press på kommunerna vad gäller resurser.

– Det är kommunernas och den privata sidans plikt är att följa lagen och naturligtvis att garantera att de lagstadgade målen uppnås. Det betyder att det måste finnas en viss mängd behörig personal på plats.

Vid Raseborgs stad är man medveten om problemet. Nina Aartokallio, chef för småbarnspedagogiken, skriver i ett e-postmeddelande att “behovet av ordinarie ambulerande barnskötare är större än vad vi nu har och vi planerar att anställa flera.”

Lagändring och brist på personal sätter press på daghem i Ekenäs: "Vi är i blåsten när vi akut ska hitta vikarier"

9:04

Diskussion om artikeln