Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Utmanande läge inom äldreomsorgen på Kimitoön – klienter kan flyttas till annan ort på grund av personalbrist

Från 2022
Anonym bild av hemvårdare och äldre.
Bildtext Befolkningen på Kimitoön blir allt äldre och behoven av vård kommer att öka kraftigt i framtiden.
Bild: Hilma Toivonen / Yle

Kimitoöns omsorgsnämnd diskuterar på torsdagen ett förslag om att köpa effektiverat serviceboende från aktörer på andra orter, eftersom kommunen inte klarar av att sköta om alla äldre i behov av vård.

Yle Åboland har talat med samtliga medlemmar i omsorgsnämnden som är oroade inför framtiden. Kimitoön är inte ensam om att lida av personalbrist inom äldreomsorgen men situationen i kommunen har förvärrats under de senaste åren.

En orsak är coronapandemin som ökat stressen och en känsla av otillräcklighet bland personalen inom social- och hälsovården. Men också kommunens eget agerande har fått följder.

Eva-Stina Hellbom
Bildtext Socialdemokraten Eva-Stina Hellbom hade hoppats att kommunen hade enats bakom ett Almahem men det förblir nu bara en dröm.
Bild: Yle/Amanda Ölander

– Jag anser fortfarande att vi borde ha bevarat eller byggt upp ett kommunalt Almahem i Kimito, säger Eva-Stina Hellbom, SDP. Det handlar om trivsel och de nuvarande utrymmena som vi hyr av Esperi Care fyller inte dagens krav.

Enligt Hellbom, som har egen erfarenhet av att jobba inom vårdbranschen, är personalbristen ingen nyhet utan kommunen kunde redan för länge sedan ha genomfört åtgärder för att hålla kvar den goda personal som funnits.

– De omständigheter som personalen nu tvingas jobba i, utan personalrum, tär naturligtvis på orken. Dagens unga känner till sina rättigheter och vad man kan kräva, säger Hellbom.

Många äldre väntar på vårdplats

Läget i kommunen är för tillfället inte akut men om inget görs kan det snabbt försämras.

Enligt föredragningen inför omsorgsnämndens möte framgår att det för tillfället finns äldre som är i behov av en vårdplats och att det dessutom finns kring tio lediga vårdplatser på de kommunala enheterna Almahemmet, Hannahemmet och Silverbacken.

Ghita Edmark, porträtt.
Bildtext Ghita Edmark, SFP, är oroad för framtiden och tror tyvärr inte man kommer att hitta vårdplatser på andra orter.
Bild: Yle/Jesper Alm

Men det finns inte tillräckligt med personal och därför kan kommunen inte ta hand om dem som skulle vara i behov av effektiverat serviceboende.

– Jag är mycket oroad över situationen som uppstått men Kimitoöns läge är inte unikt, säger Ghita Edmark, SFP. Det är bra att utreda möjligheten att köpa platser, men jag är osäker på om de kan hittas för också andra kommuner har utmaningar inom äldreomsorgen.

Partikamraten Tom Holmén är inne på samma linje, men medger att det enda som på kort sikt kan råda bot på utmaningen är att försöka köpa vårdplatser på andra orter.

Tom Holmén har flyttat till sitt föräldrahem i Västanfjärd
Bildtext Tom Holmén, SFP, anser att kommunen borde se vad som kan göras på kort sikt och lång sikt.
Bild: Yle/Nina Bergman

Ghita Edmark betonar att ingen ska tvingas till en flytt, utan kommunen ska i samråd med anhöriga se om det finns personer som kunde vara villiga att frivilligt flytta till annan ort.

"Lönen viktig men inte allt"

Politikerna är oroade för hur läget kommer att utvecklas nu då välfärdsområdet tar över verksamheten vid årsskiftet. Ett sätt att locka personal och hålla den nuvarande är en konkurrenskraftig lönesättning.

– Situationen är inte på något sätt ny och det är viktigt att lönen är skälig för dem som gör det här viktiga arbetet inom vården, säger Vänsterförbundets Esko Antikainen. Att höja den kunde vara en lösning men det borde ha gjorts redan tidigare eftersom vi snart inte längre kan påverka den lokalt.

Esko Antikainen gör upp eld i en kakelugn
Bildtext Esko Antikainen, VF, anser att situationen inte är på något sätt ny men att kommunen exempelvis kunde se över lönesättningen för vårdarna.
Bild: Maud Stolpe/Yle

Centerns Jonna Lappalainen förundrar sig hur läget kommer att se ut efter årsskiftet och hur det ska finnas tillräckligt med tvåspråkig personal, som vill arbeta i Kimitoöns kommun.

– Då välfärdsområdet tar över verksamheten ska lönerna harmoniseras och alla ska få samma lön för lika arbete, säger Jonna Lappalainen. Det är bra, men kan också betyda att det blir svårare att locka personal till små orter som vår kommun.

Jonna Lappalainen
Bildtext Jonna Lappalainen, Centern, undrar hur personalen ska räcka till då välfärdsområdet tar över.
Bild: Yle/Nina Bergman

Ghita Edmark betonar att lönen är viktig men betyder inte allt.

– Visst kan lönerna höjas men det finns så mycket mer man kan göra för att öka intresset för yrket, säger Edmark. Exempelvis är det viktigt att ge personalen chans att påverka sitt eget arbete och möjligheter att friare bestämma över de förhållanden som råder på arbetsplatsen.

Kimitoöns kommun har diskuterat äldreomsorgen i flera år

För politikerna på ön är utmaningarna inom vården ingen nyhet. Äldreomsorgspusslet har diskuterats i otaliga år utan resultat och nu börjar det bli försent då välfärdsområdet tar över verksamheten.

– Vi har inte panikläge ännu och första prioritet är att hitta tillräckligt med personal, säger Carita Backas, SFP. Det är viktigt att vända på alla stenar och se vilka möjligheter vi har att åtgärda de utmaningar som finns.

Eva-Stina Hellbom, SDP, är tyvärr övertygad att lokalpolitikernas roll inte längre är avgörande.

– Vi är försent ute och besluten borde redan ha tagits för länge sedan, säger Hellbom.

Bo Vilander, SDP och Anders Nordell, SFP ville inte föregå omsorgsnämndens möte och kommentera ärendet i detalj på förhand.

Diskussion om artikeln