Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå ordnar program för unga under sommaren – kommunen söker aktör för verksamhet i periferin

Från 2022
Ett småhus och en barack intill varandra som båda används som ungdomslokaler i Ingå.
Bildtext Under sommarmånaderna är Unccan i Ingå stängd.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ungdomssektorn i Ingå kommer att ordna en hel del program för unga under sommarmånaderna. Åtminstone en ungdomsarbetare och några timanställda kommer att jobba hela sommaren.

Bildningsnämnden i Ingå tog på onsdagen (4.5) del av ungdomssektorns planer för sommarmånaderna. Då skolåret 2021–22 tar slut börjar sommarpausen för den vanliga ungdomsverksamheten i kommunen.

Ungdomssektorn har planerat mera program under sommaren än tidigare år.

Under hela sommaren (6.6–6.8) ordnar ungdomsledarna ledd verksamhet. Det ordnas verkstäder och temadagar.

Ungdomsledarna kommer också att röra sig ute på fältet mer än vanligt. Eftersom ungdomarna under sommaren vistas mycket utomhus besöker ungdomsledarna bland annat byarna, stränder och skejtparken.

För unga i de lägre årskurserna ordnas två hobbyläger. Lägren ordnas 6 juni till 17 juni. För de här lägren anställs två Ingåunga som lekledare.

Två av kommunens ungdomsledare kommer att jobba som ledare på församlingens tältläger den 27 juni till 6 juli.

Enkät om öppettider i höst

När skolorna börjar i augusti (10.8) återgår ungdomssektorn till normal verksamhet. I augusti verkställs en enkät bland de unga i kommunen. Enkäten handlar om ungdomssektorns verksamhet och öppettiderna vid ungdomsgården Unccan.

Ingå kommun har fyra heltidsanställda arbetstagare av vilka två utför grundungdomsarbete, en uppsökande ungdomsarbete och en arbetsverkstadsverksamhet.

Från och med nästa år kommer kommunen att anställa ytterligare en arbetstagare till ungdomsverksamheten. Den personen ska jobba som uppsökande ungdomsarbetare och delvis arbeta inom kommunens övriga ungdomsarbete. Kommunen ansöker om understöd från Regionförvaltningsverket för den nya uppgiften.

Verksamhet i periferin

Bildningsnämnden behandlade också en fullmäktigemotion där de som undertecknat vill att det också ska ordnas ungdomsverksamhet i periferin. Nu är ungdomsverksamheten koncentrerad till centrum av kommunen.

Motionen har undertecknats av 23 fullmäktigeledamöter med Annika Holmström (SFP) som första undertecknare.

Nämnden föreslår för fullmäktige att man med stöd av ungdomssektorns bidragsanslag fortsätter att leta efter en aktör som kunde ordna ungdomsverksamhet i periferin. Den här verksamheten ska i framtiden vara permanent.

Diskussion om artikeln