Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kommunens vägarbeten orsakade skador på sju hus i Nickby: "Hela huset hoppade"

Från 2022
En spricka i en hussockel.
Bildtext En spricka i sockeln på Kari-Matti Syrjäläinens hus.
Bild: Kari-Matti Syrjäläinen

Flera hus i Nickby skadades av kommunens gatuarbeten när Dalskärrsvägen renoverades för flera år sedan. Sibbo har betalat ut skadestånd till sju fastighetsägare och den sista processen blev nyss klar.

En mulen vårdag i maj är det lugnt och tyst längs Dalskärrsvägen, det ljudligaste är fåglarnas kvitter. Småhus i olika färger, både nya och gamla kantar vägen.

En bred asfalterad väg.
Bildtext Arbetet på Dalskärrsvägen färdigställdes 2018.
Bild: Mira Bäck / Yle

Annat var det medan gatuarbetena pågick. Först jobbade man med Fyndvägen och gjorde grundarbeten för det nya bostadsområdet, sedan sanerades Dalskärrsvägen. Arbetet med Dalskärssvägen blev klart 2018.

– Nog gick det att bo, men hela huset hoppade. Här är mellan 14 till 18 meter blålera runtomkring och när du har en över trettio tons maskin som hackar och bullrar och flyttar på sig, så hoppar hela huset upp och ner. Det är som att vara i en liten båt på sjön, sådant gungande, beskriver Kari-Matti Syrjäläinen.

Han bor på Banstigen strax intill Dalskärrsvägen och berättar att vibrationerna i marken orsakat sprickor på flera ställen i huset, i sockeln och källargolvet. Syrjäläinen nämner att sprickorna i golvet är stora särskilt i västra delen av hemmet. Han säger också att sprickorna behöver repareras för att huset inte ska bli vattenskadat.

– Vi har redan gjort en liten reparation i ena hörnet av huset för det kom in vatten i källaren, säger Syrjäläinen.

Spricka i en vägg invid en grönmålad trappa.
Bildtext Spricka i väggen.
Bild: Kari-Matti Syrjäläinen
Spricka i golv.
Bildtext Spricka i källargolvet.
Bild: Kari-Matti Syrjäläinen

Marken i området består av opålad lerjord, vilket gör att vibrationer från arbetsmaskinerna fortplantar sig och kommer åt att skaka om husen.

– Så mjuka förhållanden och hus byggda på 1950-talet är inte en lätt kombination, säger kommunens tekniska direktör Ilari Myllyvirta.

Saken förvärrades av att vägarbetet gjordes på vintern och inte som planerat under den varma delen av året. Ett klagomål i marknadsdomstolen sköt fram jobbet och innan ärendet var behandlat hade fyra månader gått och vädret svalnat. På grund av kommande husbyggen kunde man inte skjuta fram arbetet ytterligare utan måste gräva i den frusna marken för att kunna bygga rör och annan teknik.

Vägarbetet gjordes av en entreprenör som kommunen valt via konkurrensutsättning. Klagomålet i marknadsdomstolen handlade om att en annan företagare tyckte fel firma fått jobbet.

Kommunens vägarbeten skadade Sibbohus

4:19

Olika åsikter om skadornas storlek

Syrjäläinen är den av fastighetsägarna som fått vänta längst på att skadeståndsprocessen ska bli klar.

– Mycket långsamt och tråkigt har det varit. Kommunen ville först inte medge något. När vi fick sådan kontakt att vi fick rapporter och funderingar på allt så började det nog löpa, men det tog hemskt många år, säger Syrjäläinen.

Från början krävde han kommunen på 100 000 euro eller att hela huset skulle inlösas. Enligt Syrjäläinens beräkningar kostar det 30 000 euro att låta ett företag grundligt reparera skadorna. Kommunen gick till slut med på att betala omkring 6 000 euro.

– Det räcker till materialet, men inte något annat, säger Syrjäläinen.

Grävskopa flyttar jord
Bildtext Grävskopa i användning. Arkivbilden är från Näse anslutningsparkering i Borgå.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Enligt kommunens tekniska direktör Ilari Myllyvirta är det vanligt att ersättningskraven i skadeståndsförhandlingar till en början är stora.

– Men ersättningen bestäms enligt vad de verkliga olägenheterna och uppkomna skadorna är, säger Myllyvirta.

Enligt honom har de sju skadade fastigheterna bara fått ytskador som syns till exempel i målningen och fogarna. En utomstående besiktningsman har gjort en granskning av fastigheterna före och efter arbetet.

- Sedan finns det vibrationsmätare så att det ska gå att se om de tillåtna gränsvärdena på området överskridits. Det fanns små överskridningar i vissa hus men inte i alla, säger Myllyvirta.

En gata med hus på båda sidorna.
Bildtext Dalskärrsvägen från andra hållet, i korsningen med Banstigen till vänster och Fyndvägen till höger.
Bild: Mira Bäck / Yle

Sju fastighetsägare klagade på skador och alla har ersatts. Myllyvirta vet inte hur mycket kommunen betalat sammanlagt, men skadeståndssummorna sträcker sig från hundralappar till 10 000 euro.

– Skador från vibrationer i marken är ganska vanliga i Finland, men vi har inte haft så mycket av dem i Sibbo förut, säger Myllyvirta.

Ett nybyggt bostadsområde. Gula och gröna hus.
Bildtext Ådalens nya bostadsområde ligger helt intill.
Bild: Mira Bäck / Yle

Tidningen Sipoon Sanomat var först med att skriva om skadeståndsprocesserna kring vägarbetena i Ådalen.

Diskussion om artikeln