Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

”Vi gör någonting stort, stort tillsammans” – musikinstutets konsert Raseproms samlar unga musiker och sångare i Ekenäs

Från 2022
Uppdaterad 20.05.2022 19:45.
ungdomar spelar i orkester
Bildtext Musikinstitutets barn och ungdomar övar inför Raseproms.
Bild: Monica Slotte / Yle

Söndagen den 15 maj samlar konserten Raseproms omkring 300 av musikinstutets elever från alla dess enheter i Ekenäs bollhall. Tika Sevón Liljegren är solist.

Raseproms är inspirerat av brittiska BBC Proms berömda konsertserie som för ut den klassiska musiken till allmänheten.

– Grundtanken bakom hela Raseproms är att samla alla våra enheter som finns i Hangö, Ekenäs, Karis och Ingå. Och att få alla att känna att det här gör vi tillsammans, förklarar musikläraren Monica Henriksson vid musikinstitutet i Raseborg.

dirigent framför orkester och kör
Bildtext Musikpedagogen Tuomas Törmi dirigerar och har också med sig elever från musikinstitutet i Lojo.
Bild: Monica Slotte / Yle

I samarbets- och avslutningskonserten för läsåret 2021-22 uppträder elever från musikinstitutets enheter i Ekenäs, Karis, Hangö och Ingå. Omkring 25 elever från Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto Lumo i Lojo deltar också.

Både spelar och sjunger

Nioåriga Pihla Laukka, sjunger i primokören för årskurserna 1 till 3 och spelar också trummor och slagverk i orkestern under Raseproms. Men inte samtidigt, som tur är.

Det är rätt många av koristerna som också spelar något instrument.

Pihla brukar öva både sånger och slagverksrytmer hemma också.

9-årig flicka i tröja och flätor
Bildtext Pihla Laukka sjunger och spelar slagverk i konserten.
Bild: Monica Slotte / Yle

– Jag tycker att sångerna är roliga. Ibland är de svåra, ibland lätta, säger Pihla Laukka.

Pihla har ingen speciell favorit bland låtarna. Hon har varit med i kören i tre år och i slagverksgruppen ungefär två år och säger att man också får nya vänner genom musiken och genom att träffas så här.

Martti Paasivaara sjunger i ungdomskören som samlar elever från högstadiet och uppåt i åldrarna och spelar också klarinett. Martti gillar sitt instrument som han spelat i tre år nu och övar på omkring fyra gånger i veckan.

Huruvida han tänker sig att fortsätta med musik mera professionellt i vuxen ålder är kanske ännu för tidigt att säga, men för tillfället studerar Martti vid musikinstitutets enhet i Ekenäs.

– Det är roligt att vara med då vi är så många, förklarar Martti Paasivaara.

pojke med klarinett
Bildtext Martti Paasivaara studerar klarinett vid musikinstitutet i Ekenäs.
Bild: Monica Slotte / Yle

Föräldraföreningen kom med idén

Raseproms har sitt ursprung i en förhoppning från föräldraföreningen Con Amore, om en stor konsert i bollhallen. Det här är föreningen där frivilliga föräldrar arbetar för att förgylla musikverksamheten på musikinstitutet, utöver det jobb lärarna gör.

Själva konceptet och namnet föddes hos vicerektor Heli Tondeur ur hennes stora kärlek till den brittiska kulturen.

– Min egen familj är finländsk-brittisk, vi talar engelska hemma, min man är engelsk och jag har också familj i Skottland, förklarar Heli Tondeur.

Föräldrarnas idé gick ut på att skapa ett evenemang där alla, oberoende hur långt de hunnit i sina musikstudier, skulle kunna få spela tillsammans och vara delaktiga i en större helhet.

– Vi gör någonting stort, stort tillsammans, då vi spelar och sjunger. Men föräldraföreningens stöd behövs. Vi lärare undervisar och kör på men vi kan inte styra upp allt det andra, säger Monica Henriksson som är körledare vid musikinstitutet och musiklekledare med lång erfarenhet vid institutet.

kvinna och flicka
Bildtext Körledaren Monica Henriksson är tacksam för det stöd föräldrarna ger när det gäller arrangemangen.
Bild: Monica Slotte / Yle

– Det handlar ju om en jätteapparat med flera hundra unga som ska fungera ihop och som ska veta när de ska vara var, med pizzapaus emellan, säger Henriksson.

ungdomar och vuxna i ett utrymme
Bildtext Pizzapaus i Sigurd Snåre-salen under övningen.
Bild: Monica Slotte / Yle

Körledaren: Det är stort att få sjunga och spela tillsammans igen

Covid-pandemin har också fött ett behov av ny målsättning inom musikstudierna och Raseproms-konserten och andra framträdanden är speciellt viktiga nu.

Det är stort att få sjunga och spela tillsammans igen, säger Monica Henriksson.

– Det här läsåret har vi kunnat samlas och sjunga som vanligt men under förra läsåret påverkades körverksamheten mycket. Under fjolårets vårtermin kom restriktionerna: max nio personer plus ledaren. Med 80 korister fanns det två alternativ, att sätta allt på paus eller bilda små grupper.

Henriksson och institutet valde den senare modellen och arbetade med åtta små körgrupper. Det var roligt men också tungt eftersom det innebar fler undervisningstimmar för läraren, menar hon.

barn och ungdomskör övar
Bildtext Primo-kören och ungdomskören övar under Monica Henrikssons ledning.
Bild: Monica Slotte / Yle

– Jag är jätteglad att vi valde att fortsätta sjunga för nu har vi ju konserten att se framemot. Och vi har inte tappat sångare, vilket har hänt i ganska många körer. Men vi höll uppe sången, för den var viktig för oss alla.

Körerna har övat var för sig och ska vara med i åtta av konsertens sånger, medan instrumentalisterna har övat med sin instrumentgrupps lärare.

– Raseproms är läsårets stora satsning där Musikinstitutet samlar sina elever, med lite gästspel. Det här är sammusicering på stor nivå, säger Monica Henriksson.

Professionellt upplägg för konserten

Konserten i bollhallen förverkligas i en så pass professionell anda som möjligt med ljus- och ljudteknik av Bitoz, paustraktering av Marthaförbundet, parkeringsvakter från Raseborgs sommarteater och med publik på 600 personer.

Konsertens namn Raseproms har inspirerats av Raseborg och BBC Proms, den världskända konsertserie som årligen hålls i Storbritannien med stora konserter bland annat i Royal Albert Hall, men som också gjorts som promenadkonsert genom Londons parker.

flicka spelar tvärflöjt i orkester
Bild: Monica Slotte / Yle

Raseproms-konserten i Ekenäs bollhall är indelad i olika delar. Den mellersta delen utgörs av en promenadkonsert med elevgrupper som spelar i tur och ordning på olika ställen i hallen. Den fungerar också som paus för publiken under konserten som räcker ungefär 2,5 timmar, inklusive pausen.

Programmet är en blandning av olika stilar med bland annat film- och musikalmusik, från Titanic, The Sound of Music, The Good, The Bad and The Ugly och The Greatest Showman. Det bjuds också på folkmusik och renodlad klassisk musik. Under konserten framförs även nyskrivna verk av harpgruppen.

I programmets slutdel ansluter sig eleverna från Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto i Lojo så att man tillsammans formar en samarbetsorkester med kör.

Bakom flera av arrangemangen står Tuomas Törmi, musikpedagog från Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto. Han dirigerar också orkestern. I början av projektet skrev Törmi nya arrangemang för orkestern.

Tika Sevón Liljegren: Musikinstitutets undervisning ger en bra bas

Musikinstitutet och föräldraföreningen Con Amore ville även ta fram gamla elever som en gång i tiden börjat sina musikstudier vid musikinstitutet.

Tika Sevón Liljegren hör till dem och fungerar som solist under några låtar i slutet av konserten, bland annat i Hem igen – Kotiin taas och This is me! Hon har vuxit upp i Ekenäs och själv studerat till violinist och sångare vid institutet.

ung kvinna invid gul trähusvägg
Bildtext Musikinstitutet lade en fin grund för fortsatt musicerande säger Tika Sevón Liljegren
Bild: Monica Slotte / Yle

– Jag har studerat 15 år ungefär, om man räknar in musiklekis. Jag sjöng och spelade andra violin i orkestern och avlade nivåprovet 3/3.

Efter det sökte sig Tika till Lärkkullas musiklinje där hon också trivdes bra.

År 2018 kammade hon hem segern i det finska tv-programmet och musiktävlingen X Factor.

– Musikinstitutets undervisning erbjuder en bra bas, om man ska fortsätta med musik. Man lär sig jättemycket här. Och jag tycker det är viktigt att också få in det klassiska, sen kan man lägga till mer moderna rytmer, säger Tika Sevón Liljegren.

Tika berättar att hon blev helt tagen när hon steg in i Sigurd Snåresalen i Ekenäs vid den stora samövningen i slutet av april, med musikinstitutets elever från olika orter.

– Jag blev överväldigad av hur många de är och hur bra det lät, även om det här var första övningen. Det här blir helt super!

orkester och sångsolist övar
Bildtext Solisten Tika Sevón Liljegren övar med orkestern.
Bild: Monica Slotte / Yle

Det här var Tikas Sevón Liljegrens första gemensamma övning med de andra, men orkestern hade samlats till stora övningar redan tidigare. Att på relativt kort tid repetera in flera nya låtar för ett samstämmigt uppträdande kan vara utmanande.

– Man måste lära sig att lyssna på andra, påminner hon.

Idag är Tika Sevón Liljegren bosatt i Helsingfors där hon ibland gör spelningar och sjunger. Hon har ett partyband och jobbar också som programledare för Buu-klubben i Yle Fem.

– Det är jätteroligt att kombinera båda. Musiken är viktig för mig i vardagen. Man kan lyssna då man är glad eller ledsen. Det är en fin krydda.

Vill uppmuntra och sporra

En målsättning med Raseproms är också att uppmuntra hugade att anmäla sig till musikinstitutet. Anmälan för nästa läsår är öppen till 22.5.

Konserten visar upp det enorma instrumentutbud som det erbjuds undervisning i, och också det faktum att man undervisar i musik av alla genrer.

Heli Tondeur, vicerektor för Kulturinstitutet, säger att det stressigaste med pandemin har varit de ständigt förändrande restriktionerna och instruktionerna.

– För det mesta har den enskilda undervisningen fått pågå som vanligt för barn och unga under hela coronatiden. Vi hoppas att det har gett rutin och trygghet i livet för många.

Enligt Tondeur har musiklekens babygrupper drabbats mest, därför att mammorna och papporna inte har fått vara med på lektionerna och därför var det omöjligt att hålla lektionerna som närundervisning.

– Specialarrangemangen har orsakat mycket mera arbete för lärarna än vanligt. Om man till exempel spelar in och skickar undervisningvideor, så tar det tio gånger mer tid än lektionen man håller som närundervisning, konstaterar Heli Tondeur.

Institutet har heller inte kunnat hålla lika många elevkvällar eller konserter och uppträdandena har strömmats utan publik.

leende kvinna med rött hår i festklädsel
Bildtext Heli Tondeur är vicerektor för Kulturinstitutet dit Musikinstitutet hör.
Bild: Sarah Tondeur

– Nu gäller det att bli van vid att uppträda inför publik igen. Och Raseproms är ett jättetrevligt sätt att fira upphävandet av restriktionerna!

Musikinstitutet fick vid ett par tillfällen coronastöd från Utbildningsstyrelsen. Tack vare stödet har man till exempel kunnat skaffa utrustning för distansundervisningen och även ersätta uteblivna intäkter.

Hur har man lyckats hålla andan uppe? Eller har förändringarna och omständigheterna till och med stärkt er?

– Jag tycker att lärarna alltid har varit starka, men vi har bara fått nya bevis för det under coronan. Professionalismen syns i form av en otrolig flexibilitet och en förmåga att anpassa sin undervisning. Man har delat tips och goda råd och erfarenheter med varandra, säger Heli Tondeur.

Hur ser prognosen ut för musikverksamheten och musikintresset bland unga nu och framöver?

– För tillfället ser ungefär samma mängd elever ut att fortsätta som förut och vi har fått en bra mängd nyanmälningar redan. Vi hoppas kunna locka nya elever att börja spela också de mera okända instrumenten, som harpa eller fagott, trumpet och andra blåsinstrument.

Heli Tondeur avslöjar att det är mycket lättare att få studieplats vid musikinstitutet i andra instrument än gitarr och piano, för vilka det bara finns ett begränsat antal lediga platser.

– Vi vill också uppmuntra flera vuxna att komma med och spela eller sjunga vid musikinstitutet. Vi har märkt att mängden vuxna elever långsamt har ökat år efter år, säger Tondeur.

barnkör
Bildtext Musikinstitutet erbjuder undervisning i Hangö, Ekenäs, Karis och Ingå.
Bild: Monica Slotte / Yle

Mbi Raseborg är inte involverat i Raseproms men rektor Maarit Hujanen noterar att sammanslagningen med musikinstitutet har skapat möjligheter att använda de gemensamma lokalerna bättre och ökat utnyttjandegraden i dem.

– Det är lättare att hitta vikarier inom den gemensamma lärarpoolen och det finns lärare som jobbar på båda avdelningarna. Vi kan också använda varandras goda erfarenheter i olika administrativa uppgifter, förbättra kundservicen och planering av vår verksamhet, säger Maarit Hujanen.

Konserten Raseproms har fått ekonomiskt stöd från Svenska Kulturfonden och Sophie von Julins stiftelse, samt samarbetat med Raseborgs stads kulturtjänster och Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto.

Musikinstitutets konsert RaseProms

10:38