Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vatten- och avloppsfrågan i östra Ingå är löst – parterna överens om kompensationer och arbetsfördelning

Från 2022
Helikopterbild av Degerby centrum med stamväg 51 i bakgrunden
Bildtext Degerbyborna och invånarna i övriga delar av östra Ingå ska betala för det nya avloppsnätet. Däremot kompenseras delägarna i det gamla andelslaget för det de tidigare har betalat för att ansluta sig till vattennätet.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Det verkar äntligen finnas en lösningsmodell för hur vatten- och avloppsfrågan i Degerby och övriga östra Ingå kan lösas.

Förhandlingarna mellan kommunen, det gamla vattenandelslaget och det nya andelslaget har varit en långkörare. Men nu är parterna överens om vem som gör vad och hur de ungefär 60 delägarna i det gamla andelslaget kompenseras då de går med i det nya andelslaget.

Delägarna i gamla vattenandelslaget behöver inte betala anslutningsavgift på nytt

Gamla vattenandelslagets delägare i Degerby får av kommunen en betalningsförbindelse så att de inte behöver betala när de ansluter sig till nya andelslagets vattennät eftersom de i tiderna redan betalat för en anslutning. Betalningsförbindelsen gäller däremot inte för det nya avloppsnätet. Det nya andelslaget ska i samarbete med kommunen också erbjuda avloppstjänster då det gamla andelslaget enbart har levererat rent vatten.

Nya andelslaget tar över

Målet för kommunen har varit att ordna vatten- och avloppstjänsterna i östra Ingå så att en aktör ansvarar för dem. Den aktören blir det nya Östra Ingås vattenandelslag.

Kommunen tänker gå i borgen för lånen som nya andelslaget tar för att kunna bygga ut vatten- och avloppsnätet. På sikt, när det nya andelslaget har sitt nät färdigt och lånen betalda, kommer kommunen sedan ta över nätet.

Nytt rör till Sjundeå börjar byggas i höst

En viktig startbit i paketet är ett nytt avloppsrör som förenar östra Ingås avlopp med Störsvik i Sjundeå. Därifrån leds avloppsvattnet vidare till Kyrkslätt och slutligen till det stora reningsverket i Esbo.

Det är kommunen som ska bygga det nya förbindelseröret till Störsvik. Enligt planerna kan bygget av det nya röret börja i höst när odlingssäsongen är över.

Diskussion om artikeln