Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ukrainska flyktingar har fått vänta på bidrag i månader, men klagar inte: "Det går lite långsamt i Finland men det är tryggt här och vi uppskattar all hjälp"

Uppdaterad 07.06.2022 10:03.
Kvinna framför en stenvägg.
Bildtext Olena bor hos en vän i Helsingfors. Hon säger att hon har klarat sig utan bidrag eftersom hon fått mat, kläder och hygienprodukter som donationer.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Flyktingar från Ukraina har fått vänta i månader på att få mottagningspenning. Vissa får nu bidraget i kontanter för att betalkorten tagit slut.

I en korridor i en källarvåning står människor i kö. De är ukrainska flyktingar som väntar på att få kvittera ut sin mottagningspenning vid Luonas flyktingförläggning i Knektbro i Esbo.

Vissa flyktingar från Ukraina har väntat i över en månad på att få bidrag från staten, fastän ansökningar om mottagningspenning borde behandlas inom sju vardagar.

Precis när jag börjat ställa frågor till en kvinna kommer en i personalen fram till oss tillsammans med en ordningsvakt. De frågar vad som pågår och kräver sedan att jag går ut för att de ska kunna "kontrollera kön".

De håller fast vid sin åsikt också fastän jag förklarar att jag är journalist och att det är svårt att tala med flyktingar utomhus eftersom de står i kö inne i byggnaden.

– Du får göra ditt jobb någon annanstans. Nu har det sagts åt dig så många gånger att du inte får göra intervjuer inomhus. Punkt slut, säger ordningsvakten.

Hur Luona förklarar det här framkommer senare i artikeln.

"Ingen kunde vänta sig den här situationen"

Sist i kön står Olena. Hon går med på att gå ut för en intervju. Hon har varit i Finland i omkring en månad och har ansökt om tillfälligt skydd. Hon har ännu inte fått något bidrag från staten.

– Ingen kunde vänta sig den här situationen i världen. Tyskland har liknande erfarenheter och har kunnat göra det lättare och snabbare än Finland. I Finland går det lite långsamt men det är tryggt här och vi uppskattar all hjälp.

Men hur har du klarat dig här utan bidrag?

– Jag förstår frågan, men många har hjälpt oss med mat, kläder, hygienprodukter och bostad, säger Olena.

Hon bor nu hos en vän i Helsingfors.

Storleken på mottagningspenningen varierar lite beroende på om man är över eller under 18 år och om man bor på en flyktingförläggning eller inte. För ensamboende vuxna som inte serveras måltider på en förläggning är mottagningspenningens grunddel 323,21 euro i månaden.

FPA meddelade förra veckan att man undantagsvis kan bevilja utkomststöd till en person som omfattas av flyktingförläggningens tjänster.

Betalas i kontanter

Normalt betalas mottagningspenningen till ett särskilt pre-paid betalkort, men alla korten har tagit slut. Därför får flyktingarna nu bidrag i kontanter.

– Det är underligt eftersom all annan betalning sker utan kontanter, men det är okej. För oss är det inte onormalt. I Ukraina använder vi mycket kontanter, säger Olena.

Enligt Mari Saari vid Luona har betalkorten tagit slut i hela landet.

– Till och med slutet av juni ska alla få betalkort och då upphör betalning i kontanter, säger Saari.

Luona beställer korten via Migrationsverket.

En flyktingfamilj från Ukraina.
Bildtext Daria, Kirill och deras barn kom till Finland den 18 mars och har klarat sig genom donationer av privatpersoner.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Förstår situationen

Daria, Kirill och deras två barn kom till Finland den 18 mars och får först nu den första mottagningspenningen utbetald. Men de har förståelse för situationen. Vi har inget gemensamt språk och intervjun görs via ett översättningsprogram.

– Jag tänker att många ukrainare kom hit för att söka skydd och staten hade inte möjlighet att betala genast, säger Daria.

Hur klarar ni er utan pengar?

– Staten har hjälpt oss och privatpersoner har gett oss kläder, mediciner och mat, säger Daria.

"Jag har två små barn och vill inte ställa mig i kö med dem"

Iryna har kommit till flyktingförläggningen för att se om hon kan få mottagningspenning en dag i förväg.

– Jag fick ett meddelande om att jag får pengar i morgon, men jag kom hit i dag för att se om jag kan få bidraget nu. Jag har två små barn och vill inte ställa mig i kö med dem, säger hon.

– Jag tycker att allting har förlöpt bra. Ingen kunde förvänta sig det här. Vi har fått all nödvändig information och jag kom hit i dag för att hämta dokument för ett id-kort.

Hon har klarat sig tack vare hjälp från privatpersoner.

– Vi får mat och kläder. Vi var inte redo för det här vädret då vi är från södra Ukraina där det är sommar nu. Kollektivtrafiken är gratis till och med slutet av maj vilket underlättar en del, säger Iryna.

Hon kom till Finland med sina barn den 8 april.

Kvinna från Ukraina framför en byggnad av sten.
Bildtext Iryna tycker att allting förlöpt bra under flyktingprocessen. Hon kom till Finland den 8 april.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Över 2 000 flyktingar är registrerade vid förläggningen i Knektbro

Migrationsverket beklagade fördröjningarna i utbetalningen i ett pressmeddelande i slutet av april.

– Situationen kan delvis förklaras med det ökande antalet sökande. Men utbetalningarna av mottagningspenningen har ställvis dröjt för länge. Klienterna har inte fått tillräckligt bra anvisningar, säger Pekka Nuutinen vid Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Det här har särskilt drabbat de flyktingar som är inkvarterade hos privatpersoner. De är alla registrerade vid en viss flyktingförläggning som inte nödvändigtvis är den som ligger närmast.

2 200 flyktingar som bor någon annanstans är registrerade vid Luonas förläggning i Knektbro.

Luona har på grund av fördröjningarna delat ut presentkort till mataffärer, gjort betalningsförbindelser till apotek och erbjudit mathjälp vid förläggningarna.

Omkring 150 har köat dagligen

De senaste veckorna har omkring 150 personer dagligen köat vid flyktingförläggningen i Knektbro.

– Många har nu ansökt om mottagningspenning och därför uppstår köer. Men de betas nu av, säger Mari Saari vid Luona.

Luona har meddelat en viss tid för när man kan hämta bidraget och tanken har varit att alla inte kommer samtidigt. Enligt Saari har vissa anlänt en annan tid än de anvisats till och det kan ha skapat köer.

Hon påpekar ändå att köerna inte är klienternas fel utan att Luona har förståelse för att det inte alltid är möjligt att komma på utsatt tid. Den största orsaken till köerna är att bidragen har betalats ut i kontanter.

Luonas flyktingförläggning i Knektbro i Esbo.
Bildtext 2 200 flyktingar, som bor på annat håll, är registrerade vid Luonas flyktingförläggning i Knektbro i Esbo.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

"Om människor behöver köa i långa tider har det inte fungerat bra"

I början av maj ska ändå långa köer ha uppstått under vissa dagar och flera ska ha fått samma tid.

– Vi ser över våra system och funderar på om man kunde göra på ett annat sätt, säger Saari.

Men varför har samma tid getts till många personer?

– Det finns vissa betalningsdagar då pengarna betalas ut. Då kan vi också styra personal till utbetalningen vissa dagar. Vi kan inte förvara kontanter på stället en längre tid, säger Saari.

Tycker du att det har fungerat bra?

– Om människor behöver köa i långa tider har det inte fungerat bra. Vi försöker organisera det så att det ur klientens synvinkel är så bra som möjligt. Vi ska dra lärdom av det här för att inga köer ska uppstå, säger Saari.

Hemfrid och skydd av privatliv

Mari Saari förklarar att orsaken till att journalister inte får vistas i byggnaden där flyktingarna köar hänger samman med hemfrid och skydd av privatliv.

Hon påpekar att journalister får besöka förläggningen om man meddelar Luona om det på förhand.

– Byggnaden administreras av oss och vi ansvarar för våra klienter. Vi strävar efter en lugn situation och att vem som helst inte kan gå in i byggnaden, säger Saari.

Diskussion om artikeln