Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nato är inte längre en knäckfråga för Vänsterförbundet

Från 2022
Uppdaterad 07.05.2022 18:22.
Vänsterförbundet har diskuterat sin inställning till en Natoansökan - Spela upp på Arenan

Vänsterförbundet kan sitta med i regeringen trots en eventuell Natoansökan. – Det finns inte någon orsak för Vänsterförbundet att göra regeringsfråga av det här nu, säger partiordförande Li Andersson.

– Eftersom den säkerhetspolitiska inställningen inom partiet är i ett brytningsskede också bland Vänsterförbundets medlemmar och det ser väldigt sannolikt ut att Finland kommer att lämna in en ansökan finns det inte någon orsak att göra det här till en regeringsfråga, säger Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson.

Det är Vänsterförbundets partifullmäktige och riksdagsgrupp som träffats i dag för att diskutera sin inställning till Nato. Målet med mötet var inte att bestämma om partiet är för eller emot Nato, utan uttryckligen att bestämma om en eventuell Natoansökan fortfarande är en regeringsfråga för Vänsterförbundet.

Med rösterna 52 för och 10 emot fattade vi beslut om att vi vill sitta kvar i regeringen

– Vi har haft en bra och konstruktiv diskussion, säger Andersson. Med rösterna 52 för och 10 emot fattade vi beslut om att vi vill sitta kvar i regeringen också ifall Finlands statsledning och en stor majoritet i riksdagen tar beslut om att vi ska gå med i Nato.

– Det här innebär samtidigt att mötet gav mandat för våra ministrar, det vill säga för mig och Hanna Sarkkinen, att i statsrådet godkänna medlemsansökan om det blir så att statsrådet kommer att rekommendera det, säger Andersson.

Nato delar fortfarande vänsterförbundarna

När Vänsterförbundet förhandlade om att gå med i regeringen 2019 bestämde partiet att Nato är en knäckfråga för dem.

Nu konstaterar ordförande Li Andersson att Rysslands attack mot Ukraina har lett till att flera inom Vänsterförbundet har ändrat sin inställning till försvarsalliansen – men att det fortfarande finns många inom partiet som tycker alliansfrihet är en viktig principfråga.

Det ska ändå vara möjligt att vara vänsterförbundare oberoende av om man är för eller emot Nato, säger Andersson.

Hon har redan tidigare poängterat att ledamöterna kommer att ha fria händer vid en eventuell Natoomröstning i riksdagen, de har alltså inte gruppdisciplin utan en samvetsfråga.

Nato är inte längre än knäckfråga för Vänsterförbundet

  • Vänsterförbundet bestämde våren 2019 att de bara kan sitta med i en regering som håller Finland utanför militära allianser.

  • Eftersom säkerhetsläget har ändrat har Vänsterförbundets partifullmäktige och riksdagsgrupp i dag haft ett extra möte för att diskutera om en Natoansökan fortfarande är en regeringsfråga för partiet.

  • Mötet har inte tagit ställning för eller emot ett Natomedlemskap. Vad partiet ska ha för linje i utrikes- och säkerhetspolitiken bestämmer de i sitt partiprogram som uppdateras under partimötet i juni.

Vänsterförbundet är det minst Natopositiva partiet

Vänsterförbundet är det parti som hittills uttalat sig kritiskt mot ett medlemskap. De senaste veckorna har ändå 3 av partiets 16 riksdagsledamöter sagt att de är för ett medlemskap.

Partiordförande Li Andersson har inte meddelat sin ståndpunkt. Hon väntas göra det under den kommande veckan.

Om man tittar på väljarnas åsikter är Natostödet mindre hos Vänsterförbundets anhängare, men det är ändå fler som är för än emot. Enligt en opinionsmätning som Helsingin Sanomat gjorde för en dryg vecka sedan är drygt 40 procent av Vänsterförbundets väljare nu för Nato, och knappt 30 procent emot.