Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mammor firades landet över – men fick de ta paus från projektledarskapet i hushållet och familjen?

Från 2022
Charlotte Cederbom, Åbo Akademi.
Bildtext Att många mammor känner sig ensamma, trötta och slutkörda är inte en individuell upplevelse, utan nåt forskning hittat systematik i, påminner forskare Charlotte Cederbom.
Bild: Sasha Silvala / Yle

Utbrändhet hos mammor är vanligare i jämställda länder visar forskning från i våras. Charlotte Cederbom blev inte överraskad och önskar vi fortsätter prata om den mentala bördan mammor bär på: planeringen och det känslomässiga arbetet.

Mammor är mer utbrända i mer jämställda länder, kom internationell forskning fram till tidigare i vår. Diskussionen om jämställdhet mellan män och kvinnor är på inget vis något vi är färdiga med i Finland.

– Med så här många ensamma, utbrända, trötta, slutkörda mammor har vi inte haft den här diskussionen tillräckligt, vi behöver fortsätta föra den, säger Charlotte Cederbom, forskare vid Åbo Akademi.

Cederbom påpekar att forskarna bakom studien inte blev förvånade av resultatet, tvärtom var det precis den hypotes de hade.

Som historiker ser Cederbom som många andra klara mönster i hur samhället fortfarande värderar traditionellt manliga områden som samhällsbärande. Till exempel politik, ekonomi och juridik klassas fortfarande högre än omvårdnad.

– Vi kan tycka att nu är det jämställt för nu har kvinnor tillgång till de saker som vi ser som viktiga för samhället, de traditionellt manliga grejerna. Men då missar vi att kvinnorna fortfarande gör allt det arbete de tidigare har gjort också, i hushållet och med barnen.

Charlotte Cederbom, Åbo Akademi.
Bildtext Charlotte Cederbom är förutom forskare också ensamstående mamma till tre, i ett gammalt hus ute på landet.
Bild: Sasha Silvala / Yle

Kvinnor i mer jämställda länder har alltså ökad press både på jobbet och hemma, ofta i kombination med att familjer i dag inte har samma nätverk man hade förr med familj, släkt och vänner.

Lägg till nya uppfattningar och press kring vad föräldraskap är och ska vara. Och en annan jämställdhetsstudie i USA kom nyligen fram till att kvinnor som tjänar mer än sina män får en ökad börda i hushållsarbetet: det är som om de kompenserar med hushållsarbet för alla timmar på jobbet, säger en forskare som kommenterar studien för Washington post.

Planering och känslomässigt jobb ligger oftast på mamma, inte pappa

Cederbom understryker att känslan många mammor har när de är trötta och inte kan sätta fingret på varför inte är något kvinnor ska bära ensamma.

– Forskningen har hittat systematik i det här. Det finns mycket vi behöver prata om som inte kommit fram i ljuset, säger Cederbom.

Hon talar om det som brukar kallas den mentala bördan, projektledarskapet i familjen. Forskning i traditionella heterosexuella parförhållanden med familj visar att det finns stora arbetsområden som fortfarande oftast tillfaller mammorna.

Kvinnorna står för hushållets planering och för familjens känslomässiga arbete. Att fundera på matinköp, på säsongskläder för barnen, på semesterpusslet samt att hålla kontakt med släktingar och komma ihåg födelsedagar är ofta mammas jobb, inte pappas.

– Den mentala bördan är allt det arbete man inte ser men som ändå måste göras. Och många kvinnor har svårt att stänga av de här tankarna också om natten.

Den mentala bördan är allt det arbete man inte ser men som ändå måste göras

Just nu är det många som hoppas att till exempel familjeledighetsreformen ska leda till att fler pappor är hemma: då kan arbetsfördelning och synen på arbetet i hemmet och med barnen också ändra för fler.

Men viktigast enligt Cederbom är att prata om de här sakerna. De känslor många mammor känner sig ensamma med är del av ett större jämställdhetsproblem.

– Vi ska fortsätta tjata om det och fortsätta prata om det. Och alla de mammor som är trötta och ledsna och inte orkar riktigt ska vi ge styrka och ord att beskriva vad det är som händer och vad de känner. De ska veta att de inte är ensamma i det här.