Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Superlångtradarna sliter snabbare sönder historiskt dåliga vägar – "Antalet dåliga vägar större än på 1980-talet"

Lastbilar som står i kö.
Bildtext Belagda vägar i gott skick brukar tåla tung trafik bra. Men problemet är att Finlands vägar är i historiskt dåligt skick.
Bild: Ilkka Klemola / Yle

Finlands vägar är i historiskt dåligt skick, medan långtradarna här är bland Europas tyngsta. Det här är ingen bra kombination.

Det var år 2013 som det blev tillåtet i Finland att köra långtradare på upp till 76 ton. Med specialtillstånd fick man börja köra släpkombinationer på över 100 ton.

Förnyelsen väckte då farhågor om att superlångtradarna skulle slita ut vägarna. Men enligt sakkunnig Pertti Virtala vid Destia kan tunga långtradare rentav belasta vägarna mindre.

Det gäller att öka vikten genom att lägga till fler hjulaxlar på fordonet.

– Då man lägger till hjulaxlar behöver fordonen inte åka över vägarna lika många gånger. På sätt och vis underlättar det vägarnas situation.

Dåliga vägar bryts snabbare ner

Däremot har man nödvändigtvis inte byggt gamla broar för att tåla så pass tung trafik. Därför kan de ha viktbegränsningar, berättar Virtala.

– Och grusvägar har man egentligen inte byggt ordentligt alls. Det blir problem särskilt på våren, varpå man blir tvungen att begränsa tung trafik.

Belagda vägar i gott skick brukar tåla tung trafik bra, konstaterar Virtala. Men problemet är att Finlands vägar är i historiskt dåligt skick.

– De belagda vägarnas skick har försämrats dramatiskt under de gångna åren.

Antalet dåliga vägar är till och med större än på 1980-talet, säger han.

– På 1990-talet började man målmedvetet satsa på vägunderhåll. Men finansieringen började gå neråt i slutet av 2000-talet.

I början av 2000-talet var omkring 3 000 till 3 500 kilometer av de belagda vägarna i Finland i dåligt skick, berättar Virtala. I slutet av året kommer omkring 7 800 kilometer av de belagda vägarna att vara i dåligt skick, uppger Trafikledsverket.

– En dålig väg tål inte tung trafik lika bra, utan den bryts ner snabbare. Då blir vägen mer mottaglig för vädrets skadliga effekter, varpå vägen bryts ner ytterligare, säger Virtala.

Vägunderhåll på nedgång

Enligt Pertti Virtala finns det tre anledningar till att vägarna i Finland blir allt sämre: åtgärderna här är allt för få, allt för lätta och allt för sena.

– Vägunderhållet fokuserar mycket på vägytans skick och dess spårighet. Medan vägarnas strukturella skick prioriteras mindre.

– Dessutom slutade man mäta vägarnas lastkapacitet för cirka tio år sen. Det har gjort det svårare att utvärdera vägstrukturernas hållbarhet och förutspå deras kondition.

Anledningen till att man övergått till allt lättare åtgärder är den begränsade finansieringen.

– Det verkar som att upprätthållandet av infrastrukturen fungerar som en stötdämpare vid lågkonjunktur. Så fort ekonomin är på nedgång skär man ner på den.