Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekonomibyggnad vid gamla stadshuset i Ekenäs skyddas

Ett gult uthus vid en gågata. På fasaden finns reklam för biograf och olika föreninger.
Bildtext Byggnaden finns vid Finlands äldsta gågata Kungsgatan i Ekenäs. Till höger gamla stadshuset.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Byggnaden vid gågatan Kungsgatan i Ekenäs där biografer och föreningar sätter upp affischer kommer att skyddas. Den föreslås få skyddsbeteckningen sr och det innebär att den ska bevaras och inte får rivas.

Det är Nylands närings-, trafik- och miljöcentral som har kontaktat Raseborgs stad i ärendet. Det blev aktuellt i och med att Raseborgs stadsfullmäktige i februari godkände ändringen av detaljplanen för gamla stadshuset.

Gamla stadshuset vid Rådhustorget i Ekenäs har varit till salu och staden har hittat en köpare. Samtidigt har staden ändrat detaljplanen för området kring gamla stadshuset.

Ekonomibyggnaden vid gågatan hade i planen till största delen beteckningen sh. Det innebär att byggnaden i första hans ska bevaras, men att den av funktionella skäl kan ersättas med en nybyggnad.

Köparen är överens om att planen ska ändras så att byggnaden för skyddsbeteckningen sr.

Planbestämmelsen ska nu ändras så att det framgår att det är frågan om en arkitektoniskt, kulturhistoriskt och för stadsbilden särskilt värdefull byggnad som ska bevaras och som inte får rivas. Gaveln mot gågatan ska bevaras oförändrad.

Raseborgs stadsstyrelse föreslår för stadsfullmäktige att planen kompletteras i enlighet med NTM-centralens rättelseuppmaning.

Diskussion om artikeln