Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Miljönämnden säger nej till att också östra delen av Tulluddens strand i Hangö skulle bli naturskyddsområde

Uppdaterad 13.05.2022 12:12.
Laaja kuva merestä, jossa surffaa leijalautailijoita, etualla hiekkarantaa.
Bildtext Tulluddens strand är ett populärt rekreationsområde och det är många som vill använda stranden, samtidigt som miljön är känslig. Därför uppdateras detaljplanen.
Bild: Yle / Kaisa Kumpula

Östra delen av Tulluddens strand i Hangö har varit på förslag att bli naturskyddsområde i den nya detaljplanen som är under arbete.

När nämnden på sitt möte 12.5 behandlade bemötandena till den nya detaljplanen, beslöt den enhälligt att säga nej till att dynområdet skulle skyddas.

Myndighet vill skydda dynerna

Det är Nylands Närings- trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) som kommer med förslaget i sammanställningen över utlåtanden som gjorts under planeringsprocessen, under fasen för växelverkan.

Myndigheten motiverar sitt förslag med att det på området finns många skyddade arter på det område som nu är utmärkt som VL/s, alltså "Närrekreationsområde där miljön bevaras".

Det handlar om de trädbevuxna dynerna som ligger ovanför stranden.

Ändrar inte så mycket i praktiken

Enligt stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen skulle en skyddsbeteckning (SL) inte få några dramatiska konsekvenser i praktiken.

– Det innebär främst att de beteckningar som finns i planen tydligare styr användningen, säger hon och tillägger att det redan nu finns begränsningar på hur man får röra sig på och använda området.

Hon säger vidare att området skulle förbli i stadens ägo men att man i framtiden skulle föra en dialog med NTM-centralen om aktuella frågor.

Planen har varit under arbete länge

Detaljplanen för Tulludden har varit under arbete sedan år 2016 och materialet var till påseende i augusti 2018.

Före det ordnade staden en webbenkät och ett idémöte där deltagarna fick ge förslag på hur de vill att stranden utvecklas.

Senast detaljplaneutkastet behandlades var år 2018 och redan då föreslog NTM-centralen att rekreationsområdet skulle bli skyddsområde.

– I princip kan NTM-centralen fatta ett eget beslut i frågan även om politikerna inte skulle godkänna förslaget, säger Luukkonen.

Hon anmälde också avvikande åsikt till protokollet för miljönämndes möte den 12.5.

Nämnden vill lyssna till Hangöborna

Miljönämndens ordförande Stephan Horn (SFP), säger att han för egen del hade varit beredd att gå på samma linje som NTM-centralen och stadsgeodeten, men att han valde att respektera majoriteten av ledamöternas åsikt.

– Det fanns en allmän tanke inom nämnden att representera Hangöbornas önskan om att inte överlåta beslutanderätten åt andra, säger Horn.

– Sedan kan det ju hända att NTM-centralen beslutar att driva igenom ett skydd i alla fall.

Artikeln uppdaterades 13.5 kl 10.03 med ny rubrik, två mellanrubriker och ny information i första och sista meningen enkligt miljönämndens beslut.

Artikeln uppdaterades 13.5 kl 12.11 med ett citat av miljönämndens ordförande Stephan Horn.

Diskussion om artikeln