Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Jag sörjer oerhört om träden fälls" – Lovisabor protesterar mot att träd i Kapellparken ska fällas på grund av ett avloppsrör

Från 2022
En kvinna och en man står vid ett gammalt träd.
Bildtext Maria Slangus och Thomas Rosenberg bor intill Kapellparken i Lovisa. De önskar att det nya röret ska dras under trottoaren eller gatan.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

En gammal avloppsledning som går genom Kapellparken har gått sönder och ska bytas ut mot en ny. Men som det ser ut nu måste staden fälla 15 träd för att komma åt den, och det här väcker protester.

Under morsdagshelgen lindade aktiva inom Lovisa kultur- och miljörörelse in gamla träd i Kapellparken med hjärtförband.

En del av träden ska fällas för att de står i vägen för en ny avloppsledning som ska dras. Andra träd med bandage hotar fara illa när stora maskiner kör och gräver nära deras ömtåliga rötter.

Maria Slangus bor granne med Kapellparken i Lovisa. Hon är rädd att Lovisa stad gör ett oåterkalleligt misstag om den gräver upp jorden och fäller träd i parken.

– När jag tittar ut genom köksfönstret ser jag en oas. Det här är den enda parken i Lovisa. Här finns så många fåglar och till och med en kattuggla. Känslan av att vi alla i Lovisa skulle kunna bevara den här stämningen är viktig.

En kvinna kramar ett stort träd.
Bildtext Maria Slangus ser det här urgamla lärkträdet från sitt fönster. Experter hon har pratat med tror att dess rötter kan fara illa om man gräver och kör med tunga maskiner på området.
Bild: Frida Frankenhaeuser

Hennes man Thomas Rosenberg instämmer. Han betonar parkens viktiga historiska värde för Lovisa, bland annat då staden utvecklades som badort på 1800-talet med både hälsokällor och vattenkuranstalt helt invid parken.

– Ska det inte gå att dra röret under trottoaren eller under gatan? frågar sig Rosenberg.

Han tycker att staden ska välja lite mer kostnader framför att förändra en fin, gammal park.

Rörsystem från 1937

I slutet av januari 2022 upptäcktes ett läckage i avloppsledningen i Kapellparken. Nu ska den nuvarande huvudavloppsledningen bytas ut mot en ny.

Rörsystemet från 1937 har blivit tilltäppt av trädrötter eftersom träd har vuxit direkt ovanpå avloppsledningen eller i närheten av en. Det här berättar Markku Paakkarinen som är direktör för Lovisa vatten.

En karta över Kapellparken i Lovisa.
Bildtext Planen är att det nya röret i Kapellparken ska gå exakt där det gamla avloppsröret finns. Träd som ska fällas är markerade med bokstaven X.
Bild: Lovisa stad

Vattenverket räknar med att rörbytet kräver att man fäller cirka 15 träd. Saneringsplatsen kommer att omfatta nästan hela området söder om parkdammen.

Lovisa stad skriver i ett pressmeddelande att tidtabellen är brådskande eftersom målet är att området ska kunna användas igen under bostadsmässan sommaren 2023.

Staden har onödigt bråttom

Lovisa kultur- och miljörörelse tycker staden har onödigt bråttom. De aktiva vill att staden ser över processen och inte fattar några förhastade beslut.

Thomas Rosenberg och Maria Slangus tycker att man inte ska låta bostadsmässan styra beslut som har stora konsekvenser på omgivningen.

– Jag sörjer oerhört om träden fälls, säger Slangus.

Markku Paakkarinen säger att vattenverket har utrett olika alternativ för det nya röret och att den planerade dragningen är den bästa möjliga man känner till just nu.

– Men jag är öppen för nya möjligheter om någon kommer med en bättre lösning, säger han.

Just nu leds avloppsvattnet från husen kring Kapellparken bort med en tillfällig pump. Paakkarinen berättar att det nuvarande systemet är mycket sårbart och att en permanent lösning behövs så fort som möjligt.

En vattenpump vid en asfalterad väg.
Bildtext Avloppsvattnet leds vidare med en tillfällig, sårbar lösning. Man hoppar över en brunn i ledningsnätet genom att pumpa.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Vill aktivera politiker och invånare

För Maria Slangus och Thomas Rosenbergs del är kampen om en intakt Kapellpark inte över. De hoppas kunna aktivera invånare och politiker i frågan.

På agendan finns en informationskväll i Kapellet med program och föreläsningar om växtligheten och fågellivet och om kulturen och historien i parken.

De hoppas att politiker aktiverar sig och tar upp ärendet i byggnads- och miljönämnden.

– Jag hoppas att nämnden fattar ett annat beslut eller fattar beslut om att saken bör utredas, säger Rosenberg.

För att arbetet ska kunna påbörjas krävs godkännande av byggnadstillsynen och undersökningstillstånd av Museiverket.

Byggnadstillsynen kungjorde ansökan om tillstånd för miljöåtgärder den tredje maj 2022, och ansökan kommer vara framlagd i tre veckor.