Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg köper nya möbler för kulturhuset i Karis och skolcentrumet i Svartå – i Lahtis kan man också skaffa begagnat

Från 2022
Bord och stolar i en skola.
Bildtext De återvunna möblerna som enheterna i Lahtis kan välja att köpa, är inga antikviteter utan ofta relativt nya. Bilden är inte från Lahtis eller Raseborg.
Bild: Marie Söderman/Yle

I Lahtis går det också att skaffa "nya" möbler som är begagnade. Staden har av hållbarhetsskäl konkurrensutsatt företag som levererar begagnat.

När en kommun bygger nytt, till exempel en ny skola eller ett nytt bibliotek, innebär det ofta att möblerna eller en del av dem förnyas på samma gång.

Till exempel i Raseborg ska Karis bibliotek och kulturinstitutets musikundervisning snart flytta in i det nya kulturhuset Fokus. En annan flytt sker när skolorna i Svartå börjar i höst i byns nya skolcentrum Askers.

Staden beslutade nyss om nya möbler till kulturhuset Fokus. Stadens avtalspartner är företaget Isku så möbler och annan inredning upphandlas av dem.

Möblerna betalas med finansieringsleasing som staden också har ramavtal för. I budgeten för 2022 och ekonomiplan 2023 – 2024 finns budgeterat anslag för anskaffningarna.

Förnyas alla möbler alltid när en verksamhet flyttar in i ett nytt hus, bildningsdirektör Tina Nordman?

"Alla möbler förnyas inte automatiskt. Vi ser över de möbler vi har, om de lämpar sig för de nya lokalerna och i vilket skick de är", svarar Nordman per e-post.

Arbetsmaskiner utanför nya kulturhuset Fokus i Karis.
Bildtext Snart är det nya kulturhuset i Karis centrum klart. Då ska bland annat biblioteket flytta in och staden köper nya bokhyllor.
Bild: Minna Almark / Yle

Nordman påminner att det ofta handlar om slitna pjäser.

"Det är ju ett faktum att vi inte har förnyat möblerna i de enheter som nu ska flytta in i nya fastigheter. De är väl använda."

Vad händer med de gamla möblerna?

"De som inte flyttar med erbjuds i första hand till andra skolor, daghem eller bibliotek. Ibland informeras det om överblivna möbler på stadens intra (interna nät) ifall någon annan skulle vilja ha dem."

I Svartå finns det planer att också sälja en del av nuvarande möbler.

"För de möbler och andra saker som inte flyttas till någon annan verksamhet, planeras försäljning på loppis. Pengarna går sedan till verksamheten", förklarar Nordman.

En kvinna utomhus framför att träd och en buske.
Bildtext Tina Nordman är bildningsdirektör i Raseborg.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Möjligheten att upphandla begagnade möbler har enligt Nordman inte varit på agendan i Raseborg.

"Staden har ramavtal med Isku gällande anskaffning av möbler. Anskaffning av begagnade möbler har inte diskuterats i staden."

Lahtis konkurrensutsatte begagnade möbler

I en annan kommun i södra Finland, Lahtis, är det möjligt att också köpa "nya" möbler som är begagnade.

Staden har ett ramavtal med tre företag som levererar kontrollerade begagnade möbler. Förutom återvinningsmöbler har Lahtis också avtal om reparation av möbler, uppger upphandlingschef Tarinka Ringvall.

Praxisen är ny så erfarenheterna är ännu inte så många.

"Men ett stort skolcentrum, Kukkasen koulu, har staden hunnit möblera med begagnat", berättar Ringvall och ger en eloge till skolans personal och rektor.

Svartå nya skolbyggnad
Bildtext Skolcentrumet Askers i Svartå ska också få nya möbler.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

"De gjorde ett stort jobb när de kartlade vilka möbler som kan följa med från gamla skolan, vilka som kan fås från stadens andra skolor och vilka som skulle skaffas second hand via ramavtalsföretagen."

I upphandlingen av de begagnade möblerna ingick till exempel över 300 skolbänkar. De kom från försvarsmakten. De mjuka möblerna kom däremot från Wärtsiläs kontor i Vasa.

För företaget som levererade skolbänkarna och de övriga begagnade möblerna, Pa-Ri Materia, var det den största beställningen de fått trots att de har sålt återvunna möbler sedan slutet av 1990-talet.

De återvunna möblernas historia spåras noggrant för att man inte av misstag får till exempel sådant som tidigare varit i mögeldrabbade skolor.

Här på Finlands miljöcentrals sida kan du läsa mera om möbelprojektet vid grundskolan Kukkasen koulu i Lahtis (på finska).

Lahtis sparade både pengar och naturresurser med begagnade möbler

Staden ska på det här viset ha fått möblerna till en fjärdedel av priset av vad nya möbler skulle ha kostat.

En del av de sparade pengarna kunde användas till sänk- och höjbara bord och sadelstolar till de lärare som så önskade.

Kalkyler visade också att Kukkasen koulus återvinningsmöbler sparade betydande mängder naturresurser. Klimatutsläppen sjönk med över 20 000 kilogram vilket ska motsvara utsläppen för en vanlig finländares boende över en period på drygt tio år.

Lumen peitossa oleva nojatuoli jätetty kaupungin kierrätyspisteelle.
Bildtext Återvinning har för många blivit en livsstil. Men det kan framför allt vara ett sätt att spara på jordens resurser genom att tacka nej till engångskulturen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Ramavtalet för återvunna möbler gäller till slutet av det här året men avsikten i Lahtis är att förlänga det.

"Stadens enheter får själva bestämma om de köper nytt eller begagnat eller både och. Små mängder återvunna möbler kan Lahtis stads enheter skaffa direkt av företagen som ingår i ramavtalet. Gäller det större helheter, ber man om offerter av alla tre", förklarar upphandlingschefen i Lahtis, Tarinka Ringvall.

Diskussion om artikeln