Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska Yle avslöjar problem med klimatkompensation – tiotals finländska aktörer satsat stort på tvivelaktigt spisprojekt i Uganda

Från 2022
Uppdaterad 17.05.2022 17:37.
Den ugandiska kvinnan Ester Nansibirwa ser mot kameran, iklädd röda kläder och en lila sjal.
Bildtext Hon lämnades utanför. Ester Nansibirwa i Kampala kompenserar för utsläpp som uppstår i bland annat Finland. Men ingen har berättat för henne att hon indirekt arbetar för ett amerikanskt företag som säljer vidare hennes kolkrediter.
Bild: Yle/Jessica Stolzmann

Svenska Yle har undersökt hur klimatkompensation går till i praktiken: hur en dubbelburgare i Finland hjälper till att finansiera ett amerikanskt projekt i Kampala i Uganda. Bland annat Hesburger har satsat hundratusentals euro på projektet.

Gladys Ayakaka rensar småfisk i sitt kök i Kampala. Dem ska hon steka på den koleldade spisen som hon ställt mitt på golvet. Och det är inte vilken spis som helst, utan en klimatvänlig, energieffektiv spis.

– Spisen hålls varm länge och det går åt mindre träkol än med min gamla spis, säger Gladys.

Utsläppsminskningen från spisen säljs i form av så kallade kolkrediter som klimatkompensation bygger på. Det innebär att klimatavtrycket för till exempel en dubbelburgare i Finland kompenseras genom att man betalar för att just den här spisen i Uganda används.

När ugandiska familjer använder sig av klimatvänliga, energieffektiva spisar sker en utsläppsminskning jämfört med om de skulle laga mat på traditionellt vis, över öppen eld eller i en plåttunna.

Gladys Ayakaka lagar mat på en energieffektiv spis i Uganda.
Bildtext Gladys Ayakaka lagar sin mat vid en koleldad energieffektiv spis som ingår i Impact Carbons klimatkompensationsprojekt. Men att det i hennes kök uppstår kolkrediter som säljs vidare har ingen berättat för henne.
Bild: Yle/Jessica Stolzmann

Utsläppsminskningen säljs vidare av det amerikanska företaget Impact Carbon, via mellanhänder, till bland annat finländska företag. Ett av dem är Hesburger. Dessa företag kan i sin tur sälja klimatkompenserade produkter till sina kunder.

Svenska Yles nya serie "Gröna burgare och kolsvarta krediter" ger en unik inblick i hur klimatkompensation fungerar på gräsrotsnivå.

I serien undersöker vår reporter Jessica Stolzmann hur pengarna för en kompenserad hamburgare ska generera utsläppsminskningar i Uganda. Går det att köpa sig ett gott samvete?

Miljögärning eller påhitt? - Spela upp på Arenan

Impact Carbon var bland de första att starta ett spisprojekt i Uganda för drygt tio år sedan. Spisarna var ändå inte deras uppfinning. Bränslesnåla, energieffektiva spisar hade länge varit en del av utvecklingsbiståndet till låginkomstländer innan man började utnyttja dem för klimatkompensation.

Vad är klimatkompensation och kolkrediter?

Svårt mäta exakt klimatnytta

Studier visar att spisprojekt minskar utsläppen av växthusgaser, men tvistefrågan är hur tillförlitliga mätningarna är.

– Energieffektiva spisar, som dem ni undersökt i Uganda, är utan tvivel bättre för klimatet. Men det är svårt att säga i vilken grad. Det är också svårt att veta vilka specifika mätvärden man ska använda när man omvandlar utsläppsminskningen till kolkrediter, säger professor Markku Kanninen.

Kanninen är en av Finlands ledande klimatexperter, verksam vid Helsingfors universitet. Han är skeptisk till att bedöma spisprojekt utgående från laboratoriemätningar.

Hur mycket en spis släpper ut i en kontrollerad miljö motsvarar inte användningen i hemmen, påpekar han. Till exempel kvaliteten på bränslet varierar: ibland är kolet torrare, ibland fuktigare.

Professor Markku Kanninen.
Bildtext Markku Kanninen, klimatforskare och professor emeritus vid Helsingfors universitet, menar att bristen på insyn och reglering gör att det är svårt att hålla koll på klimatkompensationsprojekt som ofta lovar för mycket.
Bild: Yle/Alexander Uggla

Även tyska Öko-Institut och Stockholm Environment Institute konstaterar i en studie från 2016 (på engelska) att spisarnas utsläppsminskningar troligen är överskattade och baserar sig på “orealistiska antaganden och standardmått”.

Mätbarhet

Impact Carbons spisar mäts av oberoende tredjepartsgranskare. Enligt mätningarna är spisarna 33 procent effektivare än traditionell matlagning på öppen eld.

Svenska Yle har talat med konsulter som utför mätningarna. Förutom laboratoriemätningar gör de även hembesök hos ett litet urval spisanvändare i Kampala, där de kontrollerar att spisarna verkligen används som de ska.

Vid dessa överraskningsbesök händer det att inspektörerna ser att spisarna inte använts på mycket länge, och att de står i ett hörn och samlar damm.

– Någon kan ha en massa saker travade på spisen, eller så kan den vara full av spindelväv eller till och med bebodd av råttor, säger Joseph Arineitwe Ndemere, direktör för det ugandiska företaget CIRCODU som tidigare gjort granskningar för Impact Carbon.

Energieffektiva spisar till salu i Uganda.
Bildtext Fördelar som lyfts fram med spisarna är förbättrad hälsa för familjerna då spisarna inte bildar lika mycket giftiga gaser som traditionella spisar.
Bild: Yle/Jessica Stolzmann

Mätbar utsläppsminskning är bara ett av flera kriterier då man granskar om ett klimatkompensationsprojekt verkligen fungerar, betoner professor Markku Kanninen.

Det finns flera andra kriterier som måste uppfyllas, och det är när vi granskar dem som problemen i Impact Carbons spisprojekt börjar krypa fram.

Ugandier förs bakom ljuset

Vet de spisanvändare som genererar kolkrediterna om att de indirekt arbetar för Impact Carbons spisprojekt?

Gladys Ayakaka och Ester Nansibirwa är två av de spisanvändare vi träffat. Kvinnorna har inte fått sina spisar gratis, utan köpt dem till marknadspris. Spisarna kostar mellan 6–9 euro beroende på storleken, vilket är mycket pengar i ett låginkomstland som Uganda.

När vi undrar vad de anser om arrangemanget ser de förvånade ut.

– Nej, ingen har sagt att jag ger ifrån mig de kolkrediter som uppstår i mitt kök, säger Ester.

– Vadå för kolkrediter? Jag har inte hört om något sådant, säger Gladys.

Ingen av dem känner alltså till att deras spisar ingår i Impact Carbons projekt. På kvittona från spisköpet står det inte heller att rättigheterna till utsläppsminskningen tillfaller Impact Carbon.

Då vi själva köper en av projektets spisar i en affär i Kampala informerar försäljaren inte oss om att den ingår i ett klimatkompensationsprojekt.

Klimatforskaren Markku Kanninen är förbluffad över att slutanvändarna inte involveras.

– Det är oetisk att inte informera slutanvändarna om deras roll i projektet. Finländsk konsumentlagstiftning skulle knappast tillåta sådant, säger Kanninen.

Evan Haigler är vd för Impact Carbon.
Bildtext Evan Haigler, vd för Impact Carbon som driver spisprojektet från Kalifornien, kände inte till att spisanvändarna inte får veta att de ingår i ett klimatkompensationsprojekt.
Bild: Yle/Alexander Uggla

Bristerna förvånar amerikansk vd

Spisföretaget Impact Carbon skriver i sin egen dokumentation att spisköparen ska informeras skriftligen om att kolkrediterna övergår till företaget.

Systemet med frivillig klimatkompensation bygger nämligen på att varje kolkredit har täckning i verkligheten. Om slutanvändarna inte är medvetna om arrangemanget kan samma kolkrediter i princip säljas också till något annat kompensationsprojekt.

När Svenska Yle ringer upp Impact Carbons verkställande direktör Evan Haigler i San Francisco beklagar han bristerna.

– Det ni upptäckt kommer som en överraskning för oss. Vi vill ju att spisanvändarna ska känna till att det är tack vare dem som klimatet gynnas. De ska känna stolthet över att det är de som minskar utsläppen, säger han.

Transparens

Evan Haigler menar att det är krångligt att hålla reda på alla spisar som sålts i Uganda. Det händer att spisanvändarna flyttar, byter telefonnummer eller ger spisen vidare. Projektet har omkring en halv miljon spisar ute i ugandiska hem där de genererar kolkrediter.

Efter att ha hört om bristerna i transparensen planerar Haigler nu att lägga klistermärken med information på varje spis som säljs inom projektet. På det sättet vill han försäkra att köparen känner till sin roll oberoende av vad försäljaren säger vid köpet.

Efterfrågan ökar oberoende av kompensationen

I sin marknadsföring lyfter Impact Carbon ofta fram att de energieffektiva spisarna kan innebära stora ekonomiska besparingar för vanliga ugandier.

– De kan spara upp till 100 dollar i året när de använder mindre bränsle, säger vd:n Evan Haigler.

Det var precis så Gladys Ayakaka, som köpt en sådan spis, tänkte: hon ville minska familjens bränslekostnader då kolpriset stigit till rekordhöga nivåer.

Additionalitet

Detta gör att man kan ifrågasätta projektets klimatnytta, menar klimatforskaren Markku Kanninen. Den ökande efterfrågan har gjort spisarna allmänt tillgängliga i Uganda, vilket gör att Impact Carbons roll i skeendet är minimal.

– Jag ser ingen additionalitet i det här projektet. Finländare byter till bränslesnåla bilar då bensinpriset stiger. Samma gäller de energieffektiva spisarna i Uganda. Höga kolpriser gör att bränslesnåla spisar säljer bättre – oberoende av om finländare klimatkompenserar i det här projektet eller inte, säger Kanninen.

Går det att köpa sig ett gott samvete?

I butiker och på marknader stöter vi dessutom på otaliga energieffektiva spisar som inte ingår i vare sig Impact Carbons eller något annat kompensationsprojekt. De är i samma prisklass som Impact Carbons spisar – vissa är till och med billigare.

Vi frågar Impact Carbons vd och grundare Evan Haigler om projektet verkligen behövs då energisnåla spisar ändå finns överallt i Kampala.

– Ja, projektet behövs. Det har vi sett exempel på för några år sedan. Då var det ekonomiskt sämre tider inom vår bransch, så illa att vi nästan måste lägga ner vår verksamhet. Som en konsekvens av det sjönk försäljningen av energieffektiva spisar kraftigt. Vi spelar en roll i att förse marknaden med dessa spisar, säger Haigler.

Energieffektiva spisar till salu på torget i Kampala.
Bildtext Impact Carbon har inte ensamrätt till den energieffektiva spismodellen. Den här spismodellen säljs så gott som överallt i Kampala.
Bild: Luke Dray / Yle

Hesburger kräver förändring

Även om Impact Carbon inte är allmänt känt i Finland så når dess klimatkompensation finländare via de många finländska kunder som investerat i spisprojektet. I Gold Standards register nämns närmare 30 finländska företag och offentliga instanser som köpt av Impact Carbons kolkrediter, även om listan inte nödvändigtvis är heltäckande (se faktaruta).

Hesburger har sedan 2016 investerat över en halv miljon euro i två afrikanska kompensationsprojekt, varav det ena är spisprojektet i Uganda. Exakt hur mycket Hesburger betalat till Impact Carbon uppges inte.

Hesburger lyfter i sin marknadsföring fram sitt klimatarbete för att minska sina utsläpp. Kommunikationsdirektör Petteri Pohjonen säger att snabbmatskedjan köpt kolkrediterna i god tro och nu kräver att saken utreds grundligt.

– Det finns helt klar saker som måste åtgärdas och förbättras i det här projektet, bland annat att inte slutanvändarna fått tillräckligt med information. Vi kommer genast att kontakta dem som sålt krediterna åt oss, säger Pohjonen.

– Vadå för kolkrediter? Jag har inte hört om något sådant.

spisanvändaren Gladys Ayakaka

Sekretessavtal med mellanhand

Hesburger har köpt kolkrediterna från det finländska företaget Nordic Offset, som i sin tur har köpt krediterna av ett europeiskt företag. Vilken den mellanhanden är vill man inte avslöja med hänvisning till ett sekretessavtal, inte heller vad kolkrediterna har kostat.

Maija Saijonmaa, ledande sakkunnig på Nordic Offset, säger sig noggrant analysera de projekt de köper kolkrediter från. I mån av möjlighet skaffas kolkrediterna direkt från projekten.

– Tidigare köpte vi kolkrediterna från Impact Carbon, men efter att de kanaliserade alla sina krediter till denna mellanhand i Europa har vi varit tvungna att ta krediterna via dem, säger Saijonmaa.

Svenska Yles upptäckter överraskar Saijonmaa, som säger att hon måste granska dem närmare.

– Enligt våra analyser är det här projektet ett av de bästa alternativen på en utmanande marknad. Men om det framkommer oegentligheter så tar vi upp dem med projektutvecklaren Impact Carbon. Vi kan sluta kompensera i det här projektet om det vill sig så, säger Saijonmaa.

Därför gjorde vi granskningen

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln