Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvarsutskottet: Natomedlemskap det bästa alternativet för att trygga Finlands säkerhet

Från 2022
Uppdaterad 10.05.2022 16:47.
Petteri Orpo: "Vi kan stå ensamma mot Rysslands aggressioner" - Spela upp på Arenan

Försvarsutskottets ordförande Petteri Orpo (Saml) presenterade utskottets utlåtande om den säkerhetspolitiska redogörelsen på tisdagen.

Försvarsutskottet anser att ett medlemskap i militäralliansen Nato är den bästa lösningen för Finlands säkerhet. Utskottets ordförande Petteri Orpo säger att Finlands egen försvarsförmåga är god, men att den inte räcker till.

– Utskottet anser att Nato är det bästa alternativet med tanke på Finlands säkerhet, säger Orpo.

Orpo säger att Finlands säkerhetspolitiska situation förändrades radikalt då Ryssland attackerade Ukraina.

– Finland kan inte längre tänka såsom vi gjort tidigare att vi i en krigssituation bara skulle vara del av en bred internationell konflikt. Det är nu klart att en hotbild är att Finland kan bli ensam mot Rysslands aggression.

Försvarsutskottets medlemmar sitter runt ett bord under ledning av Petteri Orpo.
Bildtext Försvarsutskottet samlades i riksdagen den 10 maj.
Bild: Silja Viitala / Yle

En avvikande åsikt i utskottet

Enligt utskottet kan Finland som ett litet land inte ensamt skapa en sådan spärr som skulle garantera fred. Inte heller ett djupare försvarssamarbete är en tillräcklig lösning för Finlands försvar.

"Finland har ett omfattande bilateralt och multilateralt försvarssamarbete, men ingen av de här samarbetsformerna innehåller några säkerhetsgarantier. Utifrån ett försvarsperspektiv är det också oklart hurudan hjälp Finland kunde få i en krissituation. Avsaknaden av säkerhetsgarantier är också det mest centrala problemet med EU:s gemensamma försvarsklausul", lyder utskottets motivering.

Petteri Orpo understryker på tisdagens presskonferens att utskottets Natoståndpunkt är en försvarspolitisk lösning, och riktas inte mot någon annan.

– Vårt mål också som Natomedlem måste vara att kunna samarbeta med Ryssland. Men det beror på hur Ryssland reagerar på vårt Natomedlemskap, och på hurdan politik Ryssland driver i fortsättningen, säger Orpo.

En av utskottets medlemmar, Vänsterförbundets Markus Mustajärvi, lämnade in en avvikande åsikt. Mustajärvi säger att den säkerhetspolitiska redogörelsen inte beaktar vilka negativa effekter ett medlemskap i alliansen skulle ha och föreslår att Finland inte ska ansöka om medlemskap.

Riksdagsdebatt följer

Riksdagens försvarsutskott blev på tisdagen klar med sitt utlåtande om riksdagens säkerhetspolitiska redogörelse.

Sammanlagt tio riksdagsutskott har behandlat den säkerhetspolitiska redogörelsen, varav försvarsutskottet är ett av de mest centrala. Utskotten ger sina utlåtanden till utrikesutskottet, som sedan sammanställer dessa och ger sitt betänkande till riksdagen.

Redogörelsen om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön presenterades i mitten av april. Den tar inte ställning till ett Natomedlemskap, utan presenterar för- och nackdelarna med ett Natomedlemskap. Enligt redogörelsen skulle ett eventuellt medlemskap i Nato öka stabiliteten i Östersjöområdet på längre sikt.

Redogörelsen sammanställdes av presidenten och det utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet.

Efter att utrikesutskottet sammanställt sitt betänkande debatteras redogörelsen i riksdagen. Riksdagen kan rösta om redogörelsens innehåll, men den kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

Så här går processen vidare

Beslut om ett eventuellt medlemskap i militäralliansen Nato väntas denna vecka.

Formellt är det president Sauli Niinistö som tillsammans med det utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet fattar beslut om en eventuell Natoansökan.

Niinistö har ändå betonat vikten av att riksdagens åsikt beaktas i processen, och att det ska finnas ett demokratiskt mandat för processen.

Niinistö själv väntas säga sin åsikt i Natofrågan senast på torsdag. Statsminister Sanna Marin väntas avslöja sin ståndpunkt senast på SDP:s partifullmäktigemöte på lördag.

All vår rapportering kring det som på ett eller annat sätt tangerar Nato hittar du här.