Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Åland accepterar finländskt Natomedlemskap

Uppdaterad 10.05.2022 17:31.
Maarianhaminan satama 17. maaliskuuta.
Bildtext Inga krigsfartyg välkomna i Mariehamns hamn - inte heller från Nato eftersom Ålands demilitariserade status blir kvar.
Bild: Silja Viitala / Yle

Finland kan gå med i Nato så länge Ålands specialstatus bibehålls. Så kan man sammanfatta den åländska landskapsregeringens uttalande om regeringens säkerhetspolitiska redogörelse. Åland vill ha mer insyn och inflytande i processen.

Landskapsregeringen tar inte ställning till om Finland borde gå med i Nato eller inte, det har landskapsregeringen inte rättighet till, betonar lantrådet Veronica Thörnroos. Men frågan om Natomedlemskap är av särskild betydelse för Åland.

Frågor om försvar och utrikespolitik hör till rikets behörighet, inte Ålands. Landskapsregeringen säger sig ha fullt förtroende för att Finlands statsledning fattar de beslut som är nödvändiga för landets säkerhet.

Ett finländskt medlemskap i Nato går att förena med Ålands status som demilitariserat och neutraliserat område. De internationella avtal som reglerar Ålands särställning ska inte heller i framtiden kunna ifrågasättas med hänvisning till Natoavtalet, betonar landskapsregeringen i sitt utlåtande till riksdagens utrikesutskott.

Åland vill ha mer än information

Regeringen har betonat att Ålands landskapsregering ska informeras under varje steg av en eventuell ansökningsprocess. Men landskapsregeringen vill ha mer än information.

Landskapsregeringen betonar i sitt uttalande möjligheten att ha synpunkter och vid behov påverka innehållet i Natofördraget, liksom i militära frågor som rör Åland.

Ålands landskapsregering har därför begärt att få en egen representant i den delegation som förhandlar om Nato-medlemskapet från finländsk sida. Landskapet väntar på svar av Utrikesministeriet, sa lantrådet Veronica Thörnroos vid en presskonferens på tisdagen.