Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hur ska det gå för EU:s oljesanktioner mot Ryssland? Ungern bjuder på hårt motstånd

Ursula von der Leyen och Viktor Orbán.
Bildtext Kommissionsordförande Ursula von der Leyen på ett blixtbesök hos premiärminister Viktor Orbán i Budapest i måndags. Förhandlingarna ledde då inte till några genombrott.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

En vecka efter att EU-kommissionen lade fram sitt förslag till ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland råder det fortfarande oenighet om utfasningen av oljeimporten. Det krävs alla medlemsländers bifall för att sanktionerna ska kunna träda ikraft.

BRYSSEL Det var känt att vissa EU-länder drabbas hårdare än andra av ett importstopp av rysk olja. Därför var kommissionen beredd på undantag för Ungern, Tjeckien och Slovakien, som samtliga är speciellt beroende av den gigantiska ryska oljepipelinen Druzjbas södra förgrening.

Det ursprungliga sanktionsförslaget går ut på att EU-länderna fasar ut importen av rysk råolja inom sex månader och raffinerade ryska oljeprodukter före årets slut.

För Ungerns och Slovakiens del skulle det bli en längre övergångstid som gäller till slutet av år 2024, och för Tjeckien till juni 2024. Men det har också förhandlats om stöd för att hitta nya oljeleverantörer och bygga om oljeraffinaderier som hittills varit anpassade enbart till den ryska oljan.

Ungerns motstånd är i centrum

Vissa länder har hamnar och de kan få oljeleveranser från vilket håll i världen som helst. Men det finns länder utan hav, som Ungern. Och då kan oljan transporteras enbart via oljerör, där den ena ändan finns i Ryssland och den andra i Ungern, sa den ungerska premiärministern Viktor Orbán i en TV-intervju i Budapest några dagar efter att sanktionsförslaget hade presenterats.

Han menade att hela tilltaget var som att släppa en atombomb över Ungerns ekonomi.

Den känt proryska Orbán har hittills gått med på fem sanktionspaket mot Ryssland. Men energifrågan är extra känslig för den ungerska premiärministern vars inhemska popularitet också bygger på förmånliga konsumentpris till följd av det billiga ryska energiflödet.

Ungerns svar har därför varit att man behöver minst fem år för att bli av med den ryska oljan och därtill EU-pengar för att bygga en ny pipeline från Kroatien, som har oljehamnar.

Ölynjalostamo ylhäältä päin kuvattuna.
Bildtext Ungern säger att man måste bygga om sina oljeraffinaderier ifall den ryska olja ska ersättas. Bilden visar ett raffinaderi i Százhalombatta.
Bild: AOP

Budapest köpslår om EU-pengar?

Det ungerska motståndet till det sjätte sanktionspaketet var väntat och sker samtidigt med en annan EU-process.

Bryssel har i åratal påtalat att Ungern bryter mot den så kallade rättstatsprincipen, och att den ungerska demokratin undergrävs bland annat av att det inte längre finns oberoende domstolar eller fri massmedia i landet.

Två dagar efter att Orbáns parti Fidesz hade vunnit parlamentsvalet i april beslöt kommissionen därför att inleda en historisk process som kan stoppa utbetalningar av ytterligare bidrag till Ungern.

Men Budapest behöver mycket EU-stöd, inte minst för att ekonomin är i en nedåtgående spiral.

Enligt utkast som tidningen Politico har sett överväger EU finansiellt stöd till Ungern i utbyte mot ett sanktionsgodkännande, och pengarna skulle ingå i unionens energipaket kallat REPowerEU.

Parterna förnekar enligt tidningen ändå att oljefrågan skulle ha kopplats till tvisten om rättstatsprincipen.

Också andra eftergifter men även optimism

Kommissionens förslag att förbjuda EU-rederier att transportera rysk råolja till tredje land sägs också har stött på patrull.

Det är främst Grekland, som står för en fjärdedel av världens marina oljetransporter, som tillsammans med Malta hade lobbat för att lyfta ut den klausulen.

Ett förbud av fartygstransporterna var tänkt att hindra Kreml från att få oljeinkomster från andra länder i världen.

Däremot finns det förhoppningar om att förslaget att förbjuda europeiska företag att försäkra de ryska oljetransporterna ska ha stor effekt.

Om EU dessutom kan utvidga försäkringsförbudet tillsammans med USA och Storbritannien tror man att det kan vara avgörande i att avskräcka eventuella oljeköpare i andra delar av världen.

Och ordförandelandet Frankrikes Europaminister Clement Beaune var trots motgångarna ändå optimistisk till att de nya sanktionerna kan klubbas igenom.

– Det är fråga om dagar, vi behöver agera snabbt och jag är övertygad att det blir ett sjätte paket med europeiska sanktioner. De kommer att vara kraftfulla och vi agerar stegvis, först mot den ryska oljan men också överlag mot ryskt fossilt bränsle, sa Beaune i en intervju för fransk TV på tisdagen.