Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fnurra på tråden mellan Pedersöre och Jakobstad - gäller var veterinärer och inspektörer ska jobba

Från 2022
Blodprov på hund
Bild: Rabbit Visuals Oy/Evidensia Eläinlääkäripalvelut (Evidensia)

Jakobstad har inte godkänt ett nytt samarbetsavtal med grannkommunerna om miljöhälsovården. Nu blir det upp till regeringen att avgöra ärendet.

Tanken var att Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby från och med nyår skulle bilda en ny enhet för miljöhälsovården. Alla utom Jakobstad godkände planerna i vintras. Jakobstad ville ännu diskutera placeringsorten. Fyra månader senare har den diskussionen inte kommit igång.

- Jag hoppas Pedersöre öppnar upp för en diskussion, säger styrelseordförande Owe Sjölund (SFP) i Jakobstad.

- Jakobstad är välkommen att ta kontakt ifall de vill diskutera frågan, säger styrelseordförande Johanna Holmäng (SFP) i Pedersöre.

Enligt Sjölund har han i januari skickat ett mejl till ledande beslutsfattare i Pedersöre.

- Vi väntar på gensvaret, säger han.

Holmäng säger att hon har svarat att om man ska diskutera så ska alla ägarkommuner vara med. Hon säger att nya organisationen för miljöhälsovården har diskuterats i flera omgångar i regionens samarbetsnämnd, och att de övriga kommunerna har skrivit under avtalet.

- Det här är en fråga för Jakobstad, inte en fråga för beslutsfattarna i Pedersöre. Vi har förhandlat om avtalet, tagit det till våra organ och sedan kommit hem med ett avtal som fullmäktige kunde skriva under. Så från Pedersöres sida ser jag ingen orsak att problematisera det här, säger Holmäng.

Gäller var veterinärer och inspektörer ska jobba

Tvisten gäller var de anställda inom miljöhälsovården fysiskt ska ha sin arbetsplats. Veterinärer, inspektörer och kontorspersonal ska enligt planerna jobba utifrån en ny byggnad i Bennäs i Pedersöre.

När fullmäktige i Jakobstad skulle ta beslut om att underteckna avtalet beslöt man att göra det på ett villkor: Jakobstad skriver under om man kan diskutera och komma överens om placeringsorten.

Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP).
Bildtext Stadsstyrelsens ordförande i Jakobstad Owe Sjölund (SFP).
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

- Det är tillägget till beslutet som gör att vi inte kan underteckna det innan det här är klart, säger Sjölund.

Varför vill ni diskutera ytterligare?

- Vi anser att det är en sak som har betydelse för användarna, ska man söka sig till smådjursklinik i Bennäs eller Edsevö eller vilken plats som helst så är det användningen som också borde styra det här.

Under tiden köper Jakobstad tjänster från Miljöhälsovård Kallan, enligt de avgifter och regler som man diskuterat fram under processen.

Jakobstad prickas av Regionförvaltningsverket

En mindre kommun får i dag inte stå utanför ett samarbete kring miljöhälsovården, och därför har Regionförvaltningsverket prickat Jakobstad. För att få stå på egen hand ska miljöhälsovården vara en enhet med minst tio anställda och befolkningsunderlaget ska vara minst 20 000 personer.

Tidsfristen för Jakobstad att rätta till situationen har gått ut och då förs ärendet till regeringen som avgör vart Jakobstad ska höra.

- Då beslutar de hur det här byggs upp, säger Sjölund.

Men att ta det här till statsrådet i stället för att Jakobstad och Pedersöre pratar. Är det värt det?

- I vissa fall känner sig vissa överkörda om vi säger som så, säger Sjölund.

Enligt honom är det inte fråga om att veterinärkliniken måste finnas i Jakobstad, utan snarare att man kunde diskutera flera olika möjligheter, och så handlar det om hur besluten har kommit till.

- Om man har fyra kommuner, har då alla en röst, eller spelar det någon roll att Jakobstad har mer än hälften av smådjursbesöken på en veterinärklinik, frågar sig Sjölund.

Svårt att ändra fullmäktiges beslut

Sjölund beskriver situationen som "en fnurra på tråden" mellan kommunerna.

- Vi kan inte underteckna förrän Pedersöre är villig att sätta sig ner och diskutera.

Att ändra fullmäktigebeslutet i Jakobstad ser Sjölund som en utmaning.

- Det blir svårt. För många anser att man inte kan göra på det där sättet, att bara säga att det blir Pedersöre som blir placeringsort. Vi har godkänt upplägget, kostnadsfördelningen och att Pedersöre är värdkommun, det är bara placeringen det hänger på.

Kvinna vid bord.
Bildtext Styrelseordförande i Pedersöre Johanna Holmäng (SFP).
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Johanna Holmäng säger att alla kommuner har kompromissat då avtalet jobbades fram.

- Vi har stött och blött det flera varv för att få det att gå ihop så att alla kommuner skulle vara eniga.

Enligt Holmäng vill också personalen på miljövårdsenheten flytta från dagens utrymmen i Jakobstad till Bennäs.

- Pedersöre är en bra ort, det blir inte för långa sträckor till kunderna och Bennäs är en bra knutpunkt, säger Holmäng.

Pedersöre planerar ett nybygge för miljöhälsovården.

Vad händer nu?

- Verksamheten fortgår, vi har möten och vi har varit vänliga nog att ge Jakobstad närvarorätt på mötena så de kan följa med och Miljöhälsovården Kallan säljer tjänster till staden Jakobstad, säger Holmäng.

Viktigt att få allt under samma tak

Bennäs är ett av de bästa förslagen för placeringsort som kom under diskussionerna, anser chefen för miljöhälsovården, Annika Porthin.

- För oss är det viktigt att få allt under ett tak, gemensamma utrymmen i stället för enmans- mottagningar.

Situationen är enligt Porthin inte rolig alls för de som jobbar på miljöhälsovården men själva verksamheten fortgår och invånarna i regionen torde inte märka att något har förändrats sedan nyår.

Tidigare har miljöhälsovården också varit gemensam för de fyra kommunerna, men då via social- och hälsovårdsverket med Jakobstad som värdkommun. I och med att vården flyttades till välfärdsområdet var kommunerna tvungna att ingå ett nytt avtal, och numera är Pedersöre värdkommun för samarbetet.