Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Trångt om hyllplats och förvaring i Lovisa huvudbibliotek: "Vi måste avskriva lika mycket som vi skaffar in"

Tapani Häkkinen i stadsbiblioteket i Lovisa.
Bildtext Bibliotekschef Tapani Häkkinen önskar ett större bibliotek mer rum för fler böcker, utställningar och evenemang.
Bild: Roosa Tuovinen / Yle

Det är trångt om saligheten i det tillfälliga huvudbiblioteket i Lovisa. Inte vid läseborden, men i bokhyllorna. Gamla böcker avskrivs i samma takt som nya kommer in. Hembygdssamlingen lånas däremot inte ut, den förvaras bakom lås och bom.

När huvudbiblioteket i Lovisa flyttade från Societetshuset för fyra år sen donerades en stor del av de 91 000 böckerna till Lovisaborna och en del fördes till närbiblioteken i Tessjö, Liljendal och Pernå.

Det mest värdefulla materialet putsades, packades ihop och förvaras nu i Societetshusets källare men också i en fastighet i Virböle.

Lovisa huvudbibliotek har alltså betjänat Lovisaborna sedan sommaren 2018 på adressen Drottninggatan 3.

Personalen beskriver inneluften som betydligt bättre än i lokalen i Societetshuset, även om det gamla möblemanget ibland påminner dem om mikrober i luften.

Trots luftvärmepump i taket blir det provisoriska kontoret mot gatan mycket hett om sommaren. Men det är lokalens begränsande storlek på knappa 580 kvadrat som retar bibliotekschefen Tapani Häkkinen allra mest.

– I princip är jag nöjd med vad vi har kunnat åstadkomma här, men det är ganska litet och inte tillräckligt för en stad så stor som Lovisa, säger Häkkinen.

Lokalerna på Drottninggatan 3 är tillfälliga i väntan på ett nytt bibliotek som i bästa fall kan öppna 2026.

Lovisa stadsbibliotek
Bildtext Huvudbibliotekets tillfälliga lokaler ligger Neristan.
Bild: Roosa Tuovinen / Yle

De böcker och annat material huvudbiblioteket nu förfogar över är införskaffat efter flytten 2017. På den här adressen finns omkring 22 000 exemplar.

– Vi har begränsat med hyllutrymme och det börjar ta slut. Biblioteken måste hela tiden skaffa in nytt material och just nu har vi så pass fullt i hyllorna att vi måste avskriva lika mycket som vi skaffar, säger Häkkinen.

Inga böcker från Societetshuset togs hit. Dvd:er och cd-skivor som kunde putsas rymdes med, men alla böcker är nya.

– Vi har i praktiken inget förvaringsutrymme. Det som kommer försöker vi behandla så snabbt som möjligt och placera i hyllorna. Vi försöker samtidigt avskriva lite äldre material som inte har gått åt. Eftersom det är så nytt material och synd att slänga bort så försöker vi placera det i närbiblioteken så får de lite nytt material i sina samlingar, säger Häkkinen.

Förutom att förse stadens närbibliotek med litteratur delas avskrivna böcker ut till invånarna. Det som inte går åt hamnar så småningom i pappersinsamlingen.

In i Lovisa stadsbibliotek
Bildtext Bara en liten del av bibliotekets ursprungliga volym ryms i lokalen på Drottninggatan 3.
Bild: Yle/ Stefan Paavola


Böcker och annat material som har bevarats efter flytten finns alltså i Societetshusets källare och i Virböle servicecentrum.

I Virböle förvaras gamla tidningar och en del av Lovisasamlingen, det vill säga hembygdsmaterial som är skrivet av en Lovisabo eller är relaterat till Lovisa.

– Materialet är dammigt och det som man kanske ska akta sig för är de gamla tidningarna, för de har förvarats där det har varit inneluftsproblem. Byaföreningen har sagt att de ogärna vistas i rummet där tidningarna finns, säger Häkkinen.

En lapp på väggen berättar om att böckerna i biblioteket kommer från en byggnad med inneluftproblem.
Bildtext En lapp på väggen berättar om att böckerna i biblioteket kommer från en byggnad med inneluftsproblem.
Bild: Yle/Mira Bäck

I det första rummet är inbundna årgångar av östnyländska lokaltidningar staplade på varandra. Det luktar kraftigt av unket gammalt tidningspapper när man står vid hyllorna.

– Som man kan se är vissa riktigt gamla och det är de här som folk har rapporterat att de haft problem med.

Det är oklart vad som ska hända med de gamla upplagorna och Lovisasamlingen. För tillfället kan de bara studeras på plats, men inte lånas hem.

– Vissa av de här tidningarna har blivit digitaliserade och frågan är om alla fysiska exemplar borde förvaras eller inte, säger Häkkinen.

En tanke är att förena allt på ett eller annat sätt när det nya biblioteket förhoppningsvis öppnar 2026.

Den som till exempel intresserar sig för lokalhistoria, släktforskar eller skriver en historik kan besöka biblioteket, Socis eller Virböle servicecentrum för att studera böcker och tidskrifter eller ta del av det genom fotokopior.

– Jo, det är möjligt men eftersom den här ligger lite långt borta från Lovisa stads centrum och det krävs nycklar så måste man förhandla, antingen med oss eller när byaföreningen har öppet.

Tapani Häkkinen i Virböle servicehus.
Bildtext Lovisasamlingen med hembygdsmaterialet förvaras i ett låst rum. Forskare och intresserade kan besöka det enligt överenskommelse.
Bild: Roosa Tuovinen / Yle

I ett låst rum intill finns en del av hembygdsmaterialet eller Lovisasamlingen, det mest värdefulla biblioteket förvaltar.

– Här finns nu ungefär 2 000 verk, det vill säga 40 hyllmeter material. De här är alla skrivna av Lovisabor eller har med Lovisa att göra. Här finns både skön- och facklitteratur.

Bland verken finns lokalhistorikerna Gabriel Nikander, Olle Sirén och Kurt Antell med verk om Lovisa stads och Pernås historia samt flera böcker om Mikael Agricola.

– Här finns också lite nyare material av Eddie Bruce, som den tvåspråkiga boken Kaupankäyntiä entisaikojen Loviisassa - Handel i det forna Lovisa, säger Häkkinen.

På en hylla ligger tidskrifter och småtryck som kan vara jubileumsskrifter, verksamhetsberättelser eller historiker. En annan rymmer böcker från 1800-talets slut, främst pjäser, sånger och poesi.

Hittade bortglömda böcker

I raden av svartpärmade tunna böcker plockar Tapani Häkkinen till exempel fram Mathilde – en dram i fem akter av Felix Pyat och Eugene Sue från 1843 som har tillhört Teaterföreningen i Lovisa.

– Det kan vara de första böckerna som Lovisa bibliotek har fått, den här har lånenumret 1260. Vissa av de äldre verken var förvarade i en låda på en vind. Ingen visste att de fanns där, men i och med flytten hittade man verken som inte fanns i någon databas.

Avsikten är även här att samlingen ska förenas med övrigt material i ett senare skede.

– Förhoppningsvis, men frågan är om en del av materialet är skadat av inneluften. Det har inte gjorts mätningar på böckerna i Socis källare och det borde man göra. Om man har en värdefull samling kan den förvaras i ett annat rum med separat luftkonditionering i samband med biblioteket.

Innan vi lämnar Lovisasamlingen slår Häkkinen upp en sida i en bok från 1949 med anvisningar som är aktuella ännu idag.

– "Smittosam sjukdom i låntagarens hem anmäles snarast möjligt till bibliotekarien." Det är ju lite spännande med tanke på de senaste åren och hur man även på biblioteket funderade på att om man får återlämna böcker och om de borde putsas på förhand, konstaterar Tapani Häkkinen.

Virböle servicehus
Bildtext Virböle servicecentrum används också av byaföreningen och medborgarinstitutet.
Bild: Roosa Tuovinen / Yle

Nytt bibliotek planeras till 2026

I investeringsplanen för 2022 har det reserverats totalt tre miljoner euro för ett nytt huvudbibliotek. Fördelningen per år är 50 000 euro för 2023 för planering, 100 000 euro för 2024, 1 500 000 euro för 2025 och 1 350 000 euro för 2026.

I budgeten för 2022 nämns att man strävar efter att förena biblioteket med en annan byggnad, men enligt den nuvarande investeringsplanen ska biblioteket få nya lokaler 2026.

Tapani Häkkinen är både optimistisk och fundersam.

– Innan coronapandemin fördes diskussioner om välfärdshallen och där fanns olika planer beroende på den slutliga budgeten, men nu är det fortfarande öppet.

Lovisasamlingen i Virböle servicehus.
Bildtext De gamla tidningarna från 1900-talet är fuktskadade och luktar unket.
Bild: Roosa Tuovinen / Yle

Enligt Häkkinen finns vilja bland politikerna att biblioteket byggs i centrum och att det skulle vara en egen lokal, men utesluter inte att biblioteket kunde kombineras med någon annan verksamhetsform.

Häkkinen har däremot klara önskemål om det nya bibliotekets storlek.

– Min rekommendation är minst 1 000 kvadratmeter och om jag fick planera det skulle det ha mycket gemensamt med stadens kulturverksamhet, med rum för utställningar, evenemang och ett auditorium.

Häkkinen nämner det nyrenoverade biblioteket i Nickby i Sibbo som en bra förebild för ett modernt bibliotek.

Sagorummet i Sibbo huvudbibliotek
Bildtext Det finns bland annat en myshörna i det nyrenoverade huvudbiblioteket i Sibbo. Arkivbild.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

– Där finns ett stort auditorium som kan användas för olika musikevenemang och som biograf. Där finns också Sibboinfo med egen personal och det är en bra idé att ha allt under samma tak.

Det finns uppenbarligen ett ökat behov av att förena dylika tjänster i takt med att samhället utvecklas och avvecklas.

Det tittar då och då in invånare i huvudbiblioteket i Lovisa som kan behöva hjälp med att betala räkningar via nätbanken då det lokala kontoret lämnat staden.

En annan kan behöva hjälp med att få tag på Folkpensionsanstaltens blanketter, tjänster som bibliotekets personal varken har kunskap för eller rätt att erbjuda.

 

Därför flyttade biblioteket från Socis