Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Lützerath måste stå kvar" – hotad tysk by blev centrum för klimatprotesten

Från 2022
Någon har placerat en nalle på vallen som finns mellan byn och dagbrottet Garzweiler.
Bildtext Någon har satt en nalle på jordvallen som finns mellan byn Lützerath och dagbrottet Garzweiler.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

I Tyskland går landets folkrikaste delstat Nordrhein-Westfalen till val på söndag. I valet står energifrågorna högt på agendan. I delstaten släpar utbyggnaden av de förnyelsebara energikällorna efter och den lokala råvaran brunkol spelar en stor roll.

Från den enorma skovelhjulsgrävmaskinen hörs egentligen inget ljud, men dess skovlar tuggar sig lätt genom jordlagren vid dagbrottet Garzweiler.

I dag arbetar maskinen ungefär hundra meter från platsen där jag nu står, i utkanterna av den lilla byn Lützerath en knapp timmes bilfärd nordväst om Köln.

En dag är det tänkt att också den jord som Lützerath står på ska hamna i skovlarna.

– För klimatrörelsen är Lützerath stället där man vill se till att Parisavtalet efterföljs och att målet uppfylls, det vill säga att den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader, säger Marina Scheidler.

Marina Scheidler framför en skovelhjulsgrävmaskin.
Bildtext Marina Scheidler från Alle Dörfer bleiben.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Hon bor i en by nära Lützerath och hon är medlem av Alle Dörfer bleiben, en organisation som arbetar för att de av brunkolsindustrin hotade byarna inte ska förstöras.

Just nu kretsar det mesta av arbetet kring Lützerath och brunkolsområdet vid floden Rehn, det så kallade "Rheinisches Revier", men man värnar också om hotade byar i de andra områdena utanför Leipzig och i Lausitz vid den polska gränsen.

Gul karta över Tyskland, med Lützerath och Köln i väst och Berlin i nordöst.
Bild: Yle

Aktivistläger

I dagens läge är Lützerath något av en vallfärdsort för klimataktivister. Också Greta Thunberg har varit här på besök.

I byn bor, beroende på veckodag, mellan 50 och 200 personer som har tagit det till sin uppgift att se till att energibolaget RWE inte kan riva byn vidare. Många hus har redan rivits och det är bara enstaka byggnader som längre står kvar.

Här bor man därför i tält, husvagnar och hyddor byggda av trä. Ställvis påminner hela stället lite om estetiken i Mad Max-filmerna, även om Lützerath omges av en liten försommargrön skog – åtminstone än så länge.

Lützerath är nämligen samtidigt den bästa symbolen för motstridigheterna inom tysk energi- och klimatpolitik.

Å ena sidan vill den tyska regeringen avstå från brunkolen redan år 2030, å andra sidan ska ändå mer kol utvinnas och byar hamna under skoveln.

Kring dagbrottet Garzweiler handlar det om ytterligare fem byar, vars öde ska avgöras år 2026.

Aktivisterna har upprättat ett läger i Lützerath.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Brunkolen fortfarande viktig i Nordrhein-Westfalen

Också på grund av kriget i Ukraina och det tyska gasberoendet av Ryssland ses brunkolen av vissa igen som ett alternativ.

Redan nu står klart att Nordrhein-Westfalen vill hålla fler brunkolskraftverk som reserv.

– Problemet är att de partier som hela tiden har varit emot en försnabbad tidtabell för avvecklingen nu utnyttjar situationen och talar för en mindre stram tidsplan. I stället för 2030 talar de för den ursprungliga planen som slog fast 2038 som slutpunkt, säger Marina Scheidler.

Brunkolsbrottet Garzweiler.
Bildtext Dagbrottet Garzweiler.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Av elförbrukningen i Nordrhein-Westfalen kom år 2019 endast 16 procent från förnyelsebara källor. Sett till hela landet var andelen under samma år 42 procent.

Jämfört med andra förbundsländer ligger man alltså i bottenskiktet vad gäller förnyelsebar energi, bland annat på grund av just brunkolen.

Utbyggnaden av vindkraften bromsas bland annat upp av strikta avståndsregler.

– Min egen hemby ligger 400 meter från dagbrottskanten. Det är både bullrigt och dammigt, men ändå får dagbrotten komma betydligt närmare bebodda områden än vad en enskild vindmölla får göra. Här måste avståndet vara minst en kilometer, säger Scheidler.

– Jag kan bara förklara det med att brunkolsindustrin måste ha bättre och starkare lobbare.

CDU går mot ny valseger?

I den av kristdemokraterna styrda delstaten med sina omkring 18 miljoner invånare hoppas förbundskansler Olaf Scholz socialdemokrater nu vinna valet, även om det enligt de senaste opinionsmätningarna verkar osannolikt.

Bägge partier ligger på omkring 30 procent, men kristna CDU under den sittande regeringschefen Hendrik Wüst ligger snäppet före.

Socialdemokraternas kampanj ledd av Thomas Kutschaty har försvårats av debatten kring SPD:s Rysslandspolitik, samt av en mycket snöplig valförlust i förbundslandet Schleswig-Holstein i början av maj.

Där det fortfarande alltså är oklart vem som kommer att leda en ny regering, gäller det ändå som så gott som säkert att De Gröna kommer att sitta med i den.

– Huvudsaken är att regeringen håller sig till klimatmålen oberoende av vem det är som styr, säger Scheidler, som ändå betonar att det med enbart de två nuvarande regeringspartierna CDU och liberala FDP inte kommer till några förbättringar i klimatpolitiken.

– Vi har inga som helst förväntningar på någon regering. De arbetar enbart för företagens vinstintressen och det gör de också här för energibolaget RWE, säger aktivisten Linda Birkenfeld, som sedan länge håller till i Lützerath.

Politiker vill ogärna blanda sig i

Politikerna verkar också helst hålla sig utanför det hela. Man har slagit fast att Lützeraths öde ska avgöras i domstol.

– I domstol har det slagits fast att byn kan förstöras. Nu kan bara politikerna ingripa. Det gör delstatsvalet viktigt och vi måste därför hela tiden föra fram frågan, säger Wolfgang som har kommit till Lützerath för ett kort besök.

Den sista ursprungliga bybon bestämde sig i april för att ge upp den juridiska kampen om sin gård och före september måste han lämna sitt hem.

Enstaka hus som står kvar i Lützerath.
Bildtext Några av de få hus som längre står kvar i byn. Lützerath har i dag elva officiellt registrerade invånare.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Senast efter det här kommer Lützerath att bli en politisk fråga, oberoende av om politikerna vill det eller inte.

De som sitter i delstatsregeringen måste då fatta beslut om att skicka in polis om byn ska tömmas.

En insats, med tusentals poliser inblandade, i skogen Hambacher Forst stod år 2018 för negativa rubriker. En domstol slog i fjol fast att regeringens dåvarande beslut att tömma skogen på demonstranter var rättsvidrigt.

– När vi ser tecken på att RWE försöker få byn tömd kommer det att bli en massiv mobilisering. Vi kommer att vara många som med kropp, själ och kreativitet skyddar Lützerath, säger Linda Birkenfeld.

Redan nu har det byggts barrikader runtom i byn och uppe i träden finns kojor där man kommer att förskansa sig. Samma metoder användes redan i Hambachskogen.

– Det blir nog motstånd. Utan tvekan. En stor del av klimatrörelsen kommer att vara på plats, säger Jörg som i dag gör en cykeltur till byn.

– Lützerath måste stå kvar. Det är mycket viktigt. Byn har ett symbolvärde och därför kommer vi hit igen på hösten, intygar både Jörg och Wolfgang.

En trädhydda där man ska förskansa sig om polisen kommer för att tömma byn.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle
En barrikad stoppar infarten till byn.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle