Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Romu Keinänen vill återvinna mera skrot i Horsbäck – bullernivån och rökgaser oroar miljönämnden i Raseborg

Från 2022
Skrotbilar på en industrigård. Där finns också annat metallskrot. I mitten en stor grön container som det står Romu Keinänen på.
Bildtext Företaget Romu Keinänen vill utöka sin verksamhet med en stor ny inomhusanläggning i Horsbäck. Arkivbild.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Skrotföretaget Romu Keinänen ansöker om miljötillstånd för en återvinningsanläggning på företagsområdet i Horsbäck i Raseborg. Miljö- och byggnadsnämnden är orolig för bullret och eventuella luktande rökgaser.

Företaget Romu Keinänen ansöker om miljötillstånd för en återvinningsanläggning på företagsområdet i Horsbäck utanför Ekenäs.

Företaget vill återvinna metallskrot som skrotfordon, batterier och elektronik. Men de planerar också mellanlagra mindre mängder andra avfallsfraktioner.

Mottagningskapaciteten för anläggningen blir totalt cirka 93 500 ton per år. På området kan förvaras högst 6 000 ton material på en gång.

Avfallet sorteras, vid behov styckas och krossas det och balas och transporteras till återvinning. Målsättningen är en återvinningsgrad på 99 procent om två eller tre år när metoderna körts in och verksamheten byggts ut färdigt.

Återvinningsgraden blir högre bland annat eftersom plastfraktionerna också kan tas tillvara från krosset vid den nya anläggningen.

Verksamheten kommer till stora delar att ske inomhus. Företaget kommer att behandla nästan dubbelt mer än man gör i sitt andra skrotverk i Karis.

Keinänen vill jobba 90 timmar i veckan – nämnden tycker bullerjobben ska begränsas till 40 timmar

Det är regionförvaltningsverket som beslutar om miljölovet. Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg konstaterar i sitt utlåtande till regionförvaltningsverket att det är positivt med en modern och effektiv återanvändningsanläggning. Buller är den största fortlöpande skadliga miljökonsekvensen och det kan ställa till med problem menar nämnden.

Inom en radie på 1,5 kilometer bor mer än 500 människor och det finns också häststall som kan störas av verksamheten.

Romu Keinänen önskar lov att ha verksamheten i gång vardagar klockan 6–22 och lördagar klockan 7–17. Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg önskar att den mest bullersamma verksamheten endast tillåts pågå under vardagar mellan klockan 8–16.

Bullernivån kan upplevas som störande fast den inte skulle överskrida det tillåtna 55 decibel. Det visar erfarenheterna från Romu Keinänens område i Karis. Bullret är fortlöpande, impulsartat och det hörs långt, till och med flera kilometer, beroende på väderförhållanden.

Också lukten oroar

En annan sak som oroar nämnden är att metallerna vid behov ska delas med skärbrännare.

Romu Keinänen säger att det här endast ger spridda utsläpp, som späds ut och dessutom inte sprids utanför området.

Ett flygfoto över ett planerat industriområde. Skog och byggnader, åkrar.
Bildtext Horsbäck är ett område med företag och bosättning. Arkivbild.
Bild: Raseborgs stad

Keinänens anläggning i Karis har orsakat stora problem med plasmaskärningen. Plasmaskärning är inte en exakt likadan metod som skärbränning men nämnden är ändå bekymrad. Från området runt Karisanläggningen har det nämligen kommit mycket klagomål om färggrann illaluktande rök och om att lukterna sprids flera kilometer.

Nämnden önskar nu att man i Horsbäck använder modern teknik så att rökgaserna inte sprids. Det här är viktigt också med tanke på att området i Horsbäck helt och hållet omges av bosättning och affärsverksamhet. I Horsbäck är det inte är möjligt att vänta på lämplig vindriktning så som i Karis där bosättning inte finns på alla sidor av Keinänens anläggning.
Nämnden gav sitt utlåtande på mötet 11.5.2022.

Diskussion om artikeln