Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Att använda tvångsåtgärder inom äldrevården svår fråga för boenden – äldreombudsmannen bekymrad över att lagstiftningen fattas

Från 2022
Uppdaterad 24.05.2022 09:59.
Maija van der Kooij är vårdenhetschef i Ingå.
Bildtext Maija van der Kooij är vårdenhetschef vid ett äldreboende i Ingå i Västnyland. Läkarens tillstånd är avgörande när klienters frihet begränsas, säger hon.
Bild: Anna Savonius / Yle

Fastspända äldre i sängen över natten med blöta byxor och lakan på morgonen. Det var verkligheten för 10 av 15 äldre med demens vid boende i Kuopio innan Regionförvaltningsverket ingrep. Äldreombudsmannen saknar tydlig lagstiftning.

En läkare måste bevilja lov innan vi får begränsa rörligheten för äldre som går dåligt och riskerar att falla och skada sig, säger vårdenhetschef Maija von der Kooij i Ingå. Äldreombudsmannen säger att balansen mellan frihet och trygghet är central.

Måste det hända en olycka för en senior på 80 plus innan begränsning av rörligheten blir aktuellt? Ibland blir det så, säger van der Kooij vid Lönneberga äldreboende i Ingå.

Spänna fast i stolen eller sängen? Ingen lagstiftning för demensboenden ännu

10:54

Ett vanligt sätt att begränsa rörlighet är att använda bälte, som man fäster vid en stol, så att klienten inte självmant kan stiga upp och gå. Då ska det finnas en uppenbar risk för att falla och råka ut för benbrott.

Man kan också använda ett så kallat magnetbälte i sängen för att hindra att klienter ger sig iväg på egen hand nattetid.

– De här använder vi nog mycket sällan, säger van der Kooij.

– Vi behöver alltid ett tillstånd av en läkare för att binda fast någon, det är inte ett lätt beslut. Beslutet är också tidsbegränsat.

"Begränsningar av rörligheten är en svår etisk fråga"

Äldreombudsman Päivi Topo är bekymrad över att lagstiftningen fattas på det här området.

– Vi har ingen lagstiftning inom demensvården gällande begränsning av friheter, den är på gång men blir klar först under nästa regering, förutspår hon. Därför blir läkarnas roll så viktig, utan deras tillstånd kan man inte spänna fast oroliga äldre.

Hon betonar också att varje beslut eftersträvar en balans mellan trygghet och frihet. Alla klienter har rätt att känna sig trygga - men rätten att röra på sig är också viktig i hela äldreomsorgen.

Päivi Topo är Finlands första äldreombudsman.
Bildtext Hur ser de äldres fysiska miljö ut? Stöder den fysisk aktivitet eller inte? Det är en central fråga, säger Päivi Topo.
Bild: Anna Savonius / Yle

Äldreombudsmannen säger att begränsningar av rörligheten är en svår etisk fråga. Hon kommenterar inte direkt fallet i Åbo, där en klient dödade en annan på en serviceenhet.

En gul tegelvägg med texten kurjenmäkikoti 2. Framför väggen finns en sliten bänk.

Äldre person dödades av en annan klient på äldreboende i Åbo

Dessutom skadades en annan klient i attacken.

Topo betonar ändå betydelsen av utbildning av personalen, både när det gäller bemötande och olika sätt att begränsa rörelsefriheten.

– Närvårdarna inom äldreomsorgen behöver få uppmuntran i andra sätt att lugna oroliga patienter, det behövs utbildning, betonar Topo. Viktigt är också att alltid ha klienten och hens perspektiv i fokus.

Många omständigheter påverkar arbetskulturen vid äldreboenden. Det handlar om personalresurser, yrkeskunnande och verksamhetskultur. Hur de frågorna tacklas avgör sedan vilken form av vård klienterna får.

Spänna fast mormor med bälte? Lagstiftning saknas inom demensvården

2:33

Regionförvaltningsverken kan göra kontrollbesök

Anhöriga kan lämna in klagomål om demensvården till Regionförvaltningsverken, som också genomför kontrollbesök vid äldreboenden. Också övervaknings- och tillsynsmyndigheten Valvira tar emot klagomål, liksom Riksdagens justitieombudsman.

Vid ett av RFV:s besök i Kuopio nyligen, framkom att klienter hade bundits till sina sängar olagligt. I samband med kontrollbesöket framkom också att patienterna låg i våta byxor, blöjor och lakan på morgonen.

– En motivering till att binda fast klienterna över natten var att det inte går att få vårdpersonal till enheten om man inte får spänna fast patienterna, skriver Yle Uutiset. Det fanns ett läkartillstånd för åtgärden, men tillståndet är inte fortlöpande. Tillståndet är alltid tidsbegränsat.

I Kuopio användes också strängare begränsningsåtgärder än vad situationen hade krävt.

Regionförvaltningsverket gav en anmärkning till Leväsen dementiayksikkö i Kuopio.

Det måste finnas ett läkarbeslut och det är tidsbundet

överinspektör Pia Ekqvist

Vid Regionförvaltningsverket uppger överinspektör Pia Ekqvist att hon är noga med att syna det så kallade klientprogrammet, för att se hur besluten om begränsningar för klienterna ser ut.

– Begränsningar kan inte göras enligt magkänsla, förmannen behöver ha kunskaper om åtgärderna. Det behöver finnas tydliga beslut om vilka begränsningar som har vidtagits för en äldre klient och hur länge de är i kraft. Vi ser till att de begränsande åtgärderna inte används fel, betonar Pia Ekqvist vid Regionförvaltningsverket.

Ekqvist betonar utbildningens betydelse. Det är chefens ansvar att förmedla kunskapen till sina anställda.

Riksdagens justitieombudsman tar också emot klagomål om vården. Klagomålen har blivit fler under coronapandemin.

– Anhöriga borde ha fått träffa sina äldre familjemedlemmar utomhus, det här var en miss i början av pandemin.

Äldre har inte möjlighet att försvara sina rättigheter själva

Päivi Topo

– Frågan om att begränsa äldres vardag och fysiska integritet är principiellt viktig, eftersom äldre inte kan försvara sina rättigheter själva, fastslår Päivi Topo vidare.

Äldre behöver andra som berättar om deras situation och kräver ändringar i vården.

– En av äldreombudsmannens viktigaste uppgifter är att främja deras rättigheter.