Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fortums resultat störtdök som väntat under årets första kvartal

Markus Rauramo.
Bildtext Fortums vd Markus Rauramo presenterade dagens dystra resultat.
Bild: Markku Rantala / Yle

Fortum gick som väntat på förlust under början av året. Kriget i Ukraina har förändrat energimarknaden i Europa, och Fortum försöker nu bli av med alla kopplingar till Ryssland.

Fortum gick som väntat på förlust under början av året. Kriget i Ukraina har förändrat energimarknaden i Europa, och Fortum försöker nu bli av med alla kopplingar till Ryssland.

Fortums rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar ligger 104 miljoner euro på minus, jämfört med nästan 1,5 miljarder euro vinst under motsvarande tid i fjol.

Det som nu skadar Fortum är bolagets verksamhet och andra kopplingar till Ryssland.

Fortums tyska dotterbolag Unipers resultat har störtdykt då EU har infört hårda sanktioner. En stor del av Unipers verksamhet har byggt på import av rysk naturgas.

De europeiska gaspriserna har stigit till över 200 euro per megawattimme då ingen är helt säker på hur gasleveranserna kommer att fungera i framtiden.

Gaslager kan ge Uniper vinst under slutet året

Detta har i sin tur ökat både efterfrågan och priset på andra energikällor så som olja, kol och el. Enligt Fortum har detta orsakat exceptionella utmaningar för hela energisektorn i Europa.

Enligt Juha Kinnunen som är analytiker på finansbolaget Inderes är Unipers svaga resultat under årets första månader ändå inte hela sanningen.

- Bolaget köper vanligen gasen i förväg till sina lager och levererar den sedan till sina kunder. Under årets tre första månader spådde bolaget att gaspriset kommer att stiga under slutet av året. Därför köpte Uniper dyr gas på marknaden och levererade den under början av året. På det sättet kunde bolaget spara sina lager med tanke på framtiden.

– Det ledde till betydande förluster på ungefär 750 miljoner euro under årets första tre månader, men om den lagrade gas som Uniper nu har kan säljas till ett högre pris under slutet av året kommer Uniper att få tillbaka sina pengar.

Fortum arbetar nu med att minska, ersätta och förändra användningen av naturgas. Ett led i detta är att Uniper bygger ut sin kapacitet att importera flytande gas i både Rotterdams hamn och Wilhelmshaven i Tyskland.

Om allt detta kan rädda Uniper får framtiden utvisa.

– På längre sikt kommer vi att se om Unipers gasverksamhet har något betydande värde eller om också dess värde kommer att sjunka som en följd av kriget i Ukraina, säger Juha Kinnunen.

All verksamhet i Ryssland kan vara värdelös

Fortum har redan skrivit ner sina tillgångar i Ryssland med 2,1 miljarder euro. Bolaget räknar officiellt ändå med att den ryska verksamheten fortfarande är värd värd 3,3 miljarder euro.

Den summan omfattar också Unipro, som är Unipers verksamhet i Ryssland. I praktiken handlar det till stor del om gaskraftverk.

Fortum försöker nu hitta ett behärskat sätt att dra sig ur Ryssland. I praktiken betyder det att ledningen hoppas kunna hitta köpare till både Fortums verksamhet och Unipro.

Juha Kinnunen påpekar ändå att de västerländska bolagen inte är intresserade av att satsa pengar i Ryssland för tillfället.

– Sannolikt har Fortum få köpare, och sannolikt är de ryska. Jag tror det är mycket osannolikt att Fortum får ett hyggligt pris för sin verksamhet i Ryssland. Det är ändå någonting som placerarna redan har beaktat. På aktiemarknaden bygger Fortums kurs redan nu på ett antagande att de ryska verksamheternas värde ligger nära noll.

Fortum har också beslutat att sluta använda Fortums varumärke i Ryssland.

– Nu har Fortum och Uniper gjort de första bedömningarna för hur mycket de ryska verksamheternas värde påverkas av det förändrade världsläget. Läget ändras ändå hela tiden och det är möjligt att vi ännu får se nya nedskrivningar. Om Fortum skulle hitta en bra köpare finns det ändå en möjlighet att få tillbaka en del pengar från Ryssland, säger Juha Kinnunen.

Lyckade försäljningar räddar Fortum

För att kunna finansiera sin verksamhet försöker Fortum nu sälja sin andel av det norska fjärrvärmebolaget Fortum Oslo Varme. I dagens läge äger Fortum hälften av bolaget.

Juha Kinnunen påpekar att helhetsläget ändå inte är så dystert som det först kan verka.

– De förluster som Ukrainakriget orsakar är ett hårt slag mot Fortum. Fortum har ändå fortfarande kvar mycket lönsam energiproduktion i de nordiska länderna. Bland annat vatten och kärnkraft. För tillfället har ju elpriserna stigit på grund av kriget. Det kompenserar till en del de övriga mycket negativa effekterna.

– Samtidigt har Fortum under det senaste året sålt många olika verksamheter till ett högt pris. Det har på ett betydande sätt förbättrat Fortums balans och likviditet. Om Fortum inte skulle ha sålt verksamhet och dagens buffertar inte skulle finnas skulle det finnas orsak att oroa sig för Fortums ekonomiska läge, men för tillfället ser jag inte att det skulle skada hela Fortum ens om den ryska verksamheten skulle visa sig vara helt värdelös.