Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅUCS nya apparat riktar "en väldigt fokuserad energistråle" i patientens hjärna – metoden kan hjälpa människor som lider av svåra skakningar och nervvärk

Från 2022
Janek Frantzen med patienten Marja Jalava
Bildtext Med hjälp av en ny apparat kan läkare vid Åbo universitetscentralsjukhus skapa väldigt precisa småskador i patientens hjärna och på så sätt avhjälpa svåra neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom och essentiell tremor.
Bild: Arash Matin / Yle

Åbo universitetscentralsjukhus hoppas kunna erbjuda bättre vård för personer med allvarliga neurologiska sjukdomar med hjälp av en ny behandlingsmetod som bygger på högintensivt ultraljud.

Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) har höga förväntningar på en ny ultraljudsbehandling för patienter med neurologiska rörelsesjukdomar.

Sjukhuset hoppas att den nya behandlingsmetoden kan hjälpa patienter som lider av Parkinsons sjukdom, nervvärk eller essentiell tremor. Essentiell tremor kan orsaka så svåra skakningar att vanliga vardagssysslor blir omöjliga att genomföra.

Nu har ÅUCS skaffat sig en apparat som används för behandling av hjärnan med högintensivt ultraljud. Janek Frantzén, docent och specialistläkare i neurokirurgi vid ÅUCS, säger att metoden är mycket precis och minskar risken för skador på frisk vävnad i hjärnan.

– Det unika med det här systemet är att man får en väldigt fokuserad energistråle så att man skär med under en millimeters noggrannhet och omkringliggande vävnad förblir orörd. I andra metoder är problemet att man inte får en lika skarp gräns mot frisk vävnad. Här är gränsen en tiondels millimeter.

Patient Marja Jalava
Bildtext Patienter som behandlas med den nya ultraljudsapparaten vid Åbo universitetscentralsjukhus måste rakas skalliga innan behandlingen kan börja.
Bild: Arash Matin / Yle

Ingen metod kan bota patienten helt

Apparaten har en del som ser ut som en hjälm och den placeras på patientens huvud. Med hjälp av högintensivt ultraljud kan läkarna sedan skapa en feberpunkt i den del av hjärnan som de vill behandla. Genom att göra lite skada på rätt punkt i hjärnan kan läkarna lindra symtom från svåra neurologiska sjukdomar.

Men ingen metod kan bota en patient fullständigt, säger Janek Frantzén.

– Det finns ingen hundraprocentig medicin, en sådan existerar inte. Men största delen av patienterna får hjälp.

Janne Frantzen
Bildtext Janek Frantzén är docent och specialistläkare i neurokirurgi vid Åbo universitetscentralsjukhus.
Bild: Arash Matin / Yle

Biverkningar kan förekomma, men enligt Janek Frantzén är de sällsynta.

– Hjärnan är vårt mest komplicerade organ och på alla ställen finns det känsliga områden omkring det område vi behandlar. De vanligaste biverkningarna är domningar i armar och ben och en del ostadighet i gång, säger han.

Enligt Frantzén är risken för att man får någon form av komplikation i samband med behandlingen under tio procent. Han känner inte till ett enda fall av blödning i hjärnan som en följd av behandlingen.

Svenska Yle har tidigare rapporterat att ÅUCS ultraljudsapparat kostade fyra miljoner euro. Apparaten är kopplad till en magnetkamera som kostade drygt en miljon euro.

ÅUCS uppger att behandlingen kostar cirka 20 000 euro per patient. Janek Frantzén säger att det är en engångsbehandling där målet är att effekten räcker livet ut.

Tills vidare kan apparaten ändå inte användas fullt ut på patienterna, säger Frantzén.

– I nuläget kan vi endast behandla en sida. Framöver kommer vi att få klartecken att behandla båda händerna. Nu behandlar vi den hand som är värst drabbad, eller om man är högerhänt behandlar vi den högra handen.

Diskussion om artikeln