Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Vi har en fantastiskt fin grund att flytta in i Natosamarbetet" Fem frågor till Sveriges Natoambassadör inför landets vägval

Axel Wernhoff, Sveriges Natoambassadör
Bildtext Axel Werhoff har varit lett Sveriges Natodelegation sedan 2018.
Bild: Jeroen Mortier

I Natofrågan riktas blickarna nu mot Sverige, som inom de närmaste dagarna också ska fatta ett beslut om sitt eventuella medlemskap. Vi frågar Axel Wernhoff, Sveriges Natoambassadör, hur man tänker vid den svenska delegationen i Bryssel.

1. Finlands president och statsminister stöder ett Natomedlemskap för Finland. Ändrar det på den osäkerhet som finns i Sverige för ett svensk medlemskap?

Den som följer svensk debatt vet att hur Finland agerar spelar en väldigt stor roll för Sverige. Våra länder hör ihop på många sätt och vis, och har gjort det i nästa tusen år. Vi har ju ett mycket nära försvarspolitiskt och militärt samarbete med Finland, djupare än med något annat land. Så det är klart av stor vikt hur Finland agerar.

Det är ingen hemlighet att det finns en uttrycklig vilja från den finska och svenska politiska världen att vi ska försöka koordinera det här så långt det bara går. Det är en enorm bedrift i två öppna samhällen, två suveräna nationer. Och det vittnar om den nära kontakt som funnits hela tiden

2. Hur viktigt är det för ansökningsprocessen att Sverige och Finland går parallellt framåt?

I mina ögon är det viktigt av flera skäl. Dels för att vi grundar vårt agerande i ett så djupt och redan existerande samarbete. Sen finns det andra aspekter som har att göra med de risker som kan finns under processen, och den processen är inte avslutad ännu. Den löper på och vi får se vart den tar vägen nästa vecka. Där är det en fördel med en parallell process, om den är möjlig att åstadkomma.

3. Men om Sverige beslutar att inte gå med i Nato, vad skulle det betyda för det finsk-svenska försvarssamarbetet?

Då måste man kalibrera det på något sätt. En avgörande skillnad då man blir medlem i Nato, är ju att man deltar i en gemensam försvarsplanering. Man övar den och man förbereder sig för den och alla som deltar räknar med att den fungerar i en krissituation. Det kan man inte göra som icke-medlem, det går inte.

Fakta: Därför har icke-medlemmar delegationer vid Nato

  • De flesta av Natos tjugo partnerskapsländer, också Finland, har egna delegationer vid Natos högkvarter i Bryssel.

  • Delegationerna sköter det egna landets kontakter till Nato och samarbetet inom Partnerskap för fredprojektet.

  • Både Sverige och Finland anslöt sig till PFP (Partnership for Peace) år 1994.

  • Sverige har sedan 1998 haft ett kontor vid Nato, och en enskild myndighet med ambassadör sedan 2008.

4. I Natodebatten finns det också en oro för USA:s starka roll i Nato. Förstår du dem som oroar sig för det här?

Både ja och nej. Det är ingen tvekan om att USA har en stark roll i Nato, för det är det land som har de största militära förmågorna. Men det är en verklighet som finns oavsett om man är med i Nato eller inte. Det är ett faktum som man måste ta hänsyn till i Europa.

Som medlem i Nato är man en del av 30 stater – eller hur många det blir så småningom – och alla har en vetorätt. Det är en konsensusorganisation, en mellanstatlig organisation, och man kan inte bli nedröstad utan säger man nej till något då är det nej. Så det är ett starkt politiskt vapen eller hypotek.

5. Om det blir så att Sverige och Finland ansluter sig till Nato, kommer de två länderna att fortsätta sitt försvarssamarbete?

Jag är övertygad om att det kommer fortsätta. Vi har ett så pass djupt och nära samarbete, närmare med Finland än med något annat land. Och så har vi alla de nordiska länderna inom samarbetet Nordefco (Nordic Defence Cooperation, red. anm).

Det är en fantastiskt fin grund att flytta in i Natosamarbetet, där det kan ske under en gemensam försvarsplanering. De här regionala och bilaterala samarbetena är oerhört värdefulla och innebär mycket smidigare integrering i Natos strukturer. Om det landar i det här beslutet är det också något som vi bidrar till i Nato, en större förutsägbarhet och trygghet i norra Europa, om det nu blir så.

All vår rapportering kring det som på ett eller annat sätt tangerar Nato hittar du här.