Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många pensionärer vill fortsätta jobba vid sidan av pensionen

En äldre person sitter och skriver på dator.
Bildtext Många pensionärer känner sig tillräckligt friska och kompetenta för att jobba.
Bild: YLE

Pensionsskyddscentralen har utrett ålderspensionärernas lust att jobba vid sidan av pensionen. En tredjedel av pensionärerna i åldern 63 till 80 år arbetar eller är intresserade av att arbeta samtidigt som de får ålderspension.

Arbetet ger pensionärerna något intressant att göra, säger flera av de som tillfrågats i enkäten. För 75 procent av dem som vill jobba är det här det viktigaste motivet.

Sociala relationer är den näst viktigaste orsaken till fortsatt arbetsliv. Extra inkomster kommer på tredje plats bland motiven.

Flexjobb och deltid intresserar

Många upplever ändå att de på grund av sin ålder inte blir anställda, trots att de känner sig tillräckligt friska och kompetenta för att kunna arbeta som ålderpensionärer.

– Pensionärerna är framför allt intresserade av att arbeta sporadiskt eller på deltid och är alltså flexibel arbetskraft, vilket mycket väl kan motsvara arbetsgivarnas behov, säger Susan Kuivalainen, chef för Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning.

Enligt henne vore det viktigt att utveckla verksamhetsmodeller genom vilka arbetsgivarna kan hitta arbetsvilliga ålderspensionärer och pensionärerna kan hitta lämpligt arbete.

Extra inkomster lockar

Yngre ålderspensionärer, särskilt män, är mest intresserade av jobb vid sidan av pensionen. Många gånger är orsakerna ekonomiska: man vill täcka nödvändiga utgifter och amortera på skulder.

– Bland dem som har de minsta inkomsterna och lägre utbildning betonas de ekonomiska orsakerna oftare än bland andra, konstaterar specialforskare Anu Polvinen på Pensionsskyddscentralen.

Majoriteten vill njuta av friheten

Största delen av ålderspensionärerna är ändå utanför arbetslivet och vill vara det.

– Största delen, nästan 70 procent, av ålderspensionärerna arbetar alltså inte och vill inte heller arbeta, säger Kuivalainen.

En äldre kvinna pysslar med en pelargon.
Bildtext 70 procent vill inte jobba som pensionärer.
Bild: Mostphotos

Enkätfrågan om förvärvsarbete besvarades av nästan 1 100 ålderspensionärer i åldern 63–80 år.