Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg vill bli av med jätteloka, mårdhund och mördarsnigel – nu finns en strategi för hur det ska gå till

Hög vit blomma.
Bildtext Jättelokorna bildar lätt omfattande enhetliga bestånd, som konkurrerar ut annan vegetation står det i strategin.
Bild: Riikka Pennanen / Yle

Raseborgs stad ska bli bättre på att utrota invasiva arter så som spansk skogssnigel, jättebalsamin, jätteloka, vresros och mårdhund. Staden har jobbat fram en egen strategi för ändamålet.

Strategin, som ännu väntar på ett slutligt godkännande, ska gälla i fem år – från 2022 till 2026.

Tanken är att den ska öka kunskapen om främmande arter. Den ska användas som en grund i beslutsfattande och ska hjälpa staden att systematiskt bli av med de främmande arterna.

en rosa blommad vresros
Bildtext Vresrosen är en av de arter som sprider sig snabbt och som hör till det som kallas främmande arter.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Strategin lyfter bland annat fram nödvändigheten av att bekämpa främmande arter, en stads lagstadgade skyldigheter, Raseborgs allmänna målsättningar plus en beskrivning av arter. Den uppmärksammar också vilka områden som ska prioriteras i arbetet med att utrota invasiva arter.

I första hand finns den till för staden men den kan också användas av kommuninvånarna.

Invasiva arter är växter och djur som människans importerat och som sedan sprider sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem.

Mördarsnigel
Bildtext Den spanska skogssnigeln, mera känd som mördarsnigeln, är en trädgårdsplåga som hotar både naturens mångfald och plantorna på din bakgård.
Bild: Yle/Stefan Härus

Det är Raseborgs miljöbyrå som har sammanställt strategin i samarbete stadens skogs- och parkenheter.

Politikerna i mIljö- och byggnadsnämnden gav strategin grönt ljus på sitt senaste möte den 11 maj. Nu ska den vidare till tekniska nämnden som tar det slutliga beslutet.

En uppmaning om att staden behöver en plan och strategi för att bekämpa invasiva arter dök också upp i en motion som Emilia Paarma Junttila (VF) lämnade in till staden i augusti i fjol.

Hon fokuserade i sin motion främst på den spanska skogssnigeln. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade motionen 11.5 och konstaterade att arbetet med en strategi redan är på god väg.