Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Finlandsmodellen kan fortsätta i Västnyland också nästa år – alla kommuner har beviljats stöd

Barn som hoppar i gymnastiksal.
Bildtext Så här såg det ut på parkour-klubben i Seminarieskolan i Ekenäs i höstas.
Bild: Maria Wasström/Yle

Alla de västnyländska kommunerna har fått pengar för att fortsätta med hobbyverksamhet för skolelever enligt Finlandsmodellen.

Finlandsmodellen går ut på att erbjuda gratis hobbyer åt eleverna efter skoldagens slut. I Raseborg har det till exempel ordnats nästan 60 olika hobbyklubbar under det här läsåret.

Projektet startade som ett försök år 2021 och utvidgades i fjol. Bland annat Ingå hör till de kommuner där verksamheten ordnades redan läsåret 2020-2021. Efter det utvidgades verksamheten och ordnas nu i sammanlagt 249 kommuner runt om i Finland.

Regionförvaltningsverket har nu beviljat totalt 14 500 000 euro för att Finlandsmodellen ska kunna fortsätta i de olika kommunerna också läsåret 2022-2023.

Så här fördelade sig understödet i Västnyland:

  • Sjundeå: 25 000 euro för 200 elever i 3 skolor

  • Lojo: 140 000 euro för 5 310 elever i 20 skolor

  • Ingå: 25 000 euro för 150 elever i 4 skolor

  • Raseborg: 120 000 euro för 2 498 elever i 19 skolor

  • Hangö: 20 000 euro för 225 elever i 8 skolor.

Finlandsmodellen omfattar elever i årskurs 1-9. Meningen är att stödja samarbetet mellan kommuner, idrottsföreningar, kulturverksamhet, ungdomsorganisationer och andra organisationer som arbetar med barn och unga.