Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tvåårigt experiment på Näse gård för att se vad huset passar bäst till – konstnärskretsarna berömmer initiativet

Näse går i maj 2022
Bildtext “Jag tror det blir mångsidigt aktivitet och alla konstformer ryms med. Vi vill samarbeta också med tredje och fjärde sektorn. Bara huset inte står tomt.” säger Borgås bildningsdirektör Sari Gustafsson.
Bild: Roosa Tuovinen / Yle

Under de följande två åren ska Borgås kultur- och fritidstjänster prövar sig fram till vilken sorts aktivitet som lämpar sig bäst för Näse gård i framtiden.

Troligtvis kommer det att bli en del traditionella konstutställningar, men Borgå stads bildningsdirektör Sari Gustafsson hoppas att invånarna och konstnärskretsarna tänker stort.

– Ån ligger precis intill. Kanske Musikinstitutets elever kunde spela musik i backen och åskådarna kunde lyssna från båtar som guppar i ån. Vi har redan tänkt ut många fina idéer med kultursidan, Näse gård ger mångsidiga möjligheter, säger Gustafsson.

Hon säger att det gäller att pröva på nu och se de följande två åren som en innovativ tid. Efter det är alla klokare gällande vad det anrika huset kan användas till.

Flygbild av en bro, färgglada hus och höstliga träd
Bildtext På paradplats. Näse gård ligger precis intill Mannerheimgatans bro intill Borgå å och ska kunna hyras för en till tre månader i taget.
Bild: Elena Noeva

Näse gårds nuvarande huvudbyggnad är byggd mellan 1810 och 1830. Det kan behövas en del mindre reparationer för att huset ska fungera i praktiken.

– Det hölls konstutställningar där ifjol och från det fick vi redan respons om vad vi kunde göra för att få utrymmet att fungera bättre. Det försöker vi genomföra, om det så handlar om att måla någon dörr eller se till att toaletten fungerar, säger Gustafsson.

Politikerna har redan bestämt att Näse gård ska stanna kvar i stadens ägor, men det har varit öppet vad den ska användas till.

Bättre nätverk till potentiella användare

Det är stadens lokalitetsledning som hittills skött uthyrningen av Näse gård, nu flyttar ansvaret över till kultur- och fritidstjänsterna för de närmaste två åren. Det här tror Sari Gustafsson att kommer att medföra många fina synergier.

– Kultur- och fritidstjänsterna känner kunderna och har kontakterna till kulturaktörer. Det blir bekvämare med kontakten åt båda hållen.

Bildningsdirektör Sari Gustafsson
Bildtext Bildningsdirektör Sari Gustafsson.
Bild: Yle/Stefan Härus

Redan nu har många aktörer visat intresse för huset.

– Många har hört av sig, jag tror att det ännu blir kö för att få hyra ut den.

Hon hoppas att det blir mångsidig aktivitet i huset och räknar upp musik, konstutställningar, kaféverksamhet och förhoppningsvis ännu något de inte ens tänkt på. Mindre föreningar får gärna samarbeta kring pop up verksamhet.

Gustafsson understryker att det är ett försök, och att de ska utvärdera situationen efter två år och se vilka aspekter som fungerar ihop med stadens strategi och kulturprogrammet 2030.

Näse gård i maj 2022
Bildtext Sari Gustafsson om verksamheten på Näse gård: "Det är viktigt att inte bara planera på papper utan att också se vad som fungerar på riktigt."
Bild: Roosa Tuovinen / Yle

Konstnärskretsarna i Borgå välkomnar försöket. Krista Mikkola är konsthistoriker, kurator och specialsakkunnig för Borgå triennalen. Hon säger att det är viktigt att Näse gård används för kulturverksamhet.

– Förra sommaren ställde Borgå konstnärsgille ut i huset och det gav en bra grund för galleriverksamhet. En ny utställning öppnar där i juni, säger Mikkola.

Hon tycker att det skulle vara viktigt med en kontinuitet i huset, så att de konstintresserade kretsarna alltid kunde räkna med att det finns något att gå och titta på.

Hon tycker att Näse gård fungerade väldigt bra ifjol och att både yngre och äldre och Borgåbor och långväga gäster hittade dit.

Personer tittar på tavlor i Näse gård i Borgå.
Bildtext Borgå Konstnärsgille ställde ut i Näse gård under Borgå triennalen sommaren 2021.
Bild: Hanna Othman / Yle

– Många besökte gården för första gången och det fanns helt tydligt en nyfikenhet och ett intresse mot huset och dess historia, säger Mikkola.

Borgåkonstnären Petri Hytönen fungerar som konstnärlig ledare för Borgå triennal och tycker att det är fint att få fler möjligheter att visa upp konst i staden. Han kommer också med förslag på fler saker som kunde arrangeras i huset.

– Det är viktigt att vi har mångsidig konst i Näse gård, musik, utställningar och performance. Jag ser det som en superfin sak att bildningsnämnden vill testa hur det fungerar i två år, säger Hytönen.

Bildningsnämnden får vid sitt möte den 19 maj planerna om Näse gårds förnyade användningsändamål för kännedom.